นายโดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนายรุ่งโรจน์ กิติยานุภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนประกันชีวิต ไทยพาณิชณ์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต จัดงานฉลองเปิดตัว 3 กรมธรรม์ใหม่ ได้แก่ สินเพิ่มพูน 2 (20/15) นิวยอร์คไลฟ์ นิว เซฟไลท์ (70/20) และ นิวยอร์คไลฟ์ ดับเบิล แคช (20/20) ทั้ง 3 แบบเป็นกรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์ ชูจุดเด่น ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน ต่อเนื่อง ยาวนาน และความคุ้มครองสูงตลอดอายุสัญญา ตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้า กระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางตัวครึ่งปีหลัง มั่นใจยอดโตตามเป้า 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร
          นันทวัน กิจธนาเจริญ / ชนกนาถ ไพฑูรย์มงคลโทร. 02-655-4000 ต่อ 3839, 3416 
          Nantawan@scnyl.com / Chanoknart@scnyl.com