ภาพข่าว: กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับ รร.อัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรม “เด็กอ้วนแก้ไขได้”

          สมาคมผู้ปกครอง และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์” หรือโรคอ้วน เพื่อควบคุมน้ำหนักเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

          ติดต่อ:
          กชกนก ข้อสุกล
          เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
          โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย อ่านต่อ…

เมนูอาหารกลางวันคลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้ ด้วยในแต่ละวันเด็กวัยเจริญเติบโตจำต้องการสารอาหารในปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทางร่างกายและสมองเพื่อจะให้พวกเข อ่านต่อ…

เมนูอาหารกลางวัน คลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้ ด้วยในแต่ละวันเด็กวัยเจริญเติบโตจำต้องการสารอาหารในปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทางร่างกายและสมองเพื่อจะให้พวกเข อ่านต่อ…

เปิดต้นแบบโรงเรียนลดพุง

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.)

ภาวะโภชนาการเกินในประชากรวัยเด็กถือเป็นภัยคุกคามอนาคตของชาติหนึ่ง ปัจจุบันเด็กไทยร้อยละ 30 จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนก็ย่อมมีโอกาสป่วยด้วยสารพัดโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ นานา อ่านต่อ…