เกษตร ขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร

          กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานและลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการเกิน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 27- 29 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
          ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และภาวะโภชนาการเกิน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกร จึงมีความจำเป็น เพื่อให้มีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการบริโภค ภายใต้ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน ตั้งแต่การผลิต การปรุงประกอ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับ รร.อัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรม “เด็กอ้วนแก้ไขได้”

สมาคมผู้ปกครอง และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ หรือโรคอ้วน อ่านต่อ…

เมนูอาหารกลางวันคลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้ ด้วยในแต่ละวันเด็กวัยเจริญเติบโตจำต้องการสารอาหารในปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทางร่างกายและสมองเพื่อจะให้พวกเข อ่านต่อ…

เมนูอาหารกลางวัน คลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้ ด้วยในแต่ละวันเด็กวัยเจริญเติบโตจำต้องการสารอาหารในปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทางร่างกายและสมองเพื่อจะให้พวกเข อ่านต่อ…

เปิดต้นแบบโรงเรียนลดพุง

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.)

ภาวะโภชนาการเกินในประชากรวัยเด็กถือเป็นภัยคุกคามอนาคตของชาติหนึ่ง ปัจจุบันเด็กไทยร้อยละ 30 จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนก็ย่อมมีโอกาสป่วยด้วยสารพัดโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ นานา อ่านต่อ…