ภาพข่าว: เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์ MOU สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ สร้างมาตรฐานประเมินมูลค่ากิจการ SMEs

          นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์ และ นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ ประธานสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ (ACTAP) ลงนามความร่วมมือในสัญญาข้อตกลงและวิธีปฏิบัติงาน สำหรับการตรวจประเมินมูลค่ากิจการเพื่อการร่วมลงทุนใน SMEs ให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower เมื่อเร็ว ๆ นี้
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU MOU สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประสานความร่วมมือ ผลิตนักบัญชีคุณภาพ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานด้านสหกิจศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในการทำงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณศิริรัฐ โชติเวชการ อ่านต่อ…

มทร.พระนคร เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป 13 วิชา ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้า กล่องจากผ้า เบเกอรี่ อาหารว่าง อาหารและขนมไทย อาหารจัดเลี้ยง อาหารจานเดียว อ่านต่อ…

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท 54

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2554 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-281-9756-8 ต่อ อ่านต่อ…

บสย.จัดอบรมโครงการ Young Plant SMEs เตรียมความพร้อมนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ

บสย. จัดอบรมการประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาอาหารและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ที่ต้องการประกอบธุรกิจทันทีหลังจบการศึกษา ภายใต้โครงการ Young Plant SMEs

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่า บสย. อ่านต่อ…

โชติเวชอบรมอาชีพ เพื่อชุมชนสู่สังคม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไป เรียนเฉพาะวันเสาร์ 4 ครั้ง จบหลักสูตรมีวุฒิบัตรรับรอง เปิดสอนหลักสูตร การทำอาหารไทย ขนมไทย เบเกอรี่ แต่งหน้าเค้ก อาหารว่าง อาหารจานเดียว อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารนานาชาติ เครื่องดื่มและไอศกรีม ตัดเย็บเสื้อผ้า อ่านต่อ…

โชติเวช อบรมอาชีพฟรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร เปิดอบรมวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไป ฟรี เรียนเฉพาะวันเสาร์ 4 ครั้ง เปิดสอนหลักสูตร การทำอาหารไทย ขนมไทย เบเกอรี่ แต่งหน้าเค้ก อาหารจานเดียว อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารนานาชาติ เครื่องดื่มและไอศกรีม ตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดดอกไม้ แกะสลัก งานใบตอง อ่านต่อ…