มทร.พระนคร เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป 13 วิชา ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้า กล่องจากผ้า เบเกอรี่ อาหารว่าง อาหารและขนมไทย อาหารจัดเลี้ยง อาหารจานเดียว อาหารเพื่ออาชีพ แต่งหน้าเค้ก จัดดอกไม้ งานดอกไม้ใบตอง ดอกไม้ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์งานผ้า ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะมีวุฒิบัตรรับรอง โดยอบรมวันที่ 11, 12, 18, 19 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 15.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร. 087-550-7647 หรือ 02-281-9756-8 ต่อ 2209
 
 
 
อ่านต่อ…

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท 54

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2554 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-281-9756-8 ต่อ อ่านต่อ…

บสย.จัดอบรมโครงการ Young Plant SMEs เตรียมความพร้อมนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ

บสย. จัดอบรมการประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาอาหารและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ที่ต้องการประกอบธุรกิจทันทีหลังจบการศึกษา ภายใต้โครงการ Young Plant SMEs

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่า บสย. อ่านต่อ…

โชติเวชอบรมอาชีพ เพื่อชุมชนสู่สังคม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไป เรียนเฉพาะวันเสาร์ 4 ครั้ง จบหลักสูตรมีวุฒิบัตรรับรอง เปิดสอนหลักสูตร การทำอาหารไทย ขนมไทย เบเกอรี่ แต่งหน้าเค้ก อาหารว่าง อาหารจานเดียว อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารนานาชาติ เครื่องดื่มและไอศกรีม ตัดเย็บเสื้อผ้า อ่านต่อ…

โชติเวช อบรมอาชีพฟรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร เปิดอบรมวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไป ฟรี เรียนเฉพาะวันเสาร์ 4 ครั้ง เปิดสอนหลักสูตร การทำอาหารไทย ขนมไทย เบเกอรี่ แต่งหน้าเค้ก อาหารจานเดียว อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารนานาชาติ เครื่องดื่มและไอศกรีม ตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดดอกไม้ แกะสลัก งานใบตอง อ่านต่อ…