บมจ.ไฮโดรเท็ค ฉลองครบ 30 ปี เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อคืนกลับสู่สังคมแบบยั่งยืน พร้อมประกาศผลรางวัลประกวดถ่ายภาพ เขียนเรียงความ และเรื่องสั้น

          บมจ.ไฮโดรเท็ค หรือ HYDRO ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับจ้างบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉลองครบรอบ 30 ปี เดินหน้าจัดโครงการเพื่อคืนกลับสู่สังคมแบบยั่งยืน มุ่งมั่นการปลูกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการรักษ์น้ำให้ขยายวงกว้างสู่สังคม เผยการตอบรับกิจกรรมประกวด ภาพถ่าย เรื่องสั้น และเรียงความ ในหัวข้อ “ใครทำร้ายน้ำ” สำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผลตอบรับดีมาก ปลายปีนี้ลุยโครงการ "วอเตอร์โร้ด น้ำสะอาดจากน้ำใจ " มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มในจังหวัดน่าน นำร่องก่อนขยายการส่งมอบให้กับโรงเรียนอื่นทั่วประเทศในโอกาสต่อไป
          นายสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับจ อ่านต่อ…

บมจ.ไฮโดรเท็คจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำ จัดประกวดถ่ายภาพ เขียนเรียงความ และเรื่องสั้น

บมจ.ไฮโดรเท็ค หรือ HYDRO ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับจ้างบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี ในหัวข้อเรื่อง ใครทำร้ายน้ำ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการรักษ์น้ำ สำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เริ่มส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 16 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ชำนาญ ปราโมทย์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด มหาชน (ยืนกลาง) เป็นประธานมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศประกวดเรียงความเรื่อง เรารักในหลวง…ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่อาคารเมืองไทย-ภัทรฯ อ่านต่อ…

ประกวดเรียงความเรื่องเรารักในหลวง..ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรัก บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ เรารักในหลวง..ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนของชาติ อ่านต่อ…

การประกวดการเขียนเรียงความหัวข้อ โลกร้อนสร้างวิกฤติ วิทย์ & เทคโนช่วยได้?

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบทั่วทุกภูมิภาค และทุกหน่วยงานได้พยายามสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นและความชื้นที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อ่านต่อ…