KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู1.45%ต่อปี

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 140 เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ Bank of China , Macau Branch อัตราผลตอบแทน 1.75% ต่อปี , China Construction Bank (Asia) Corporation Limited อัตราผลตอบแทน 1.80% ต่อปี , Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch ) อัตราผลตอบแทน 1.80% ต่อปี , AI Khalij Commercial Bank อัตราผลตอบแทน 1.72% ต่อปี , Union National Bank อัตราผลตอบแทน 1.70% ต่อปี และ Qatar Nation Bank อัตราผลตอบแทน 1.68% ต่อปี กองทุนจะลงทุนในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 18% ยกเว้น เงินฝากประจำ Qatar Nation Bank ล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กสิกรไทยออกเงินฝากคู่ประกัน

ธนาคารกสิกรไทย ออกบริการ เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า รูปแบบใหม่ เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง 3.3% ต่อปี พร้อมสมัครประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 จ่ายเบี้ยประกัน 5 ปีคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี หรือประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee จ่ายเบี้ยประกัน 6 ปี คุ้มครอง 15 ปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารเกียรตินาคิน ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีระกา

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีระกา ด้วยแคมเปญเงินฝากเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกค้า เพียงลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี หรือฝากประจำระยะยาว 30 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี อ่านต่อ…

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชูยิลด์1.55%ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟไอเอฟ 124 ( KTFF124) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 อายุ 6 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทเงินฝากประจำ China Construction Bank อ่านต่อ…

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.45%ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 116 (KTFF116) อายุ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2559 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ Bank of อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธอส. ชวนฝากเงินฉลอง 63 ปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 63 ปี (24 กันยายน 2559) เพียงเปิดบัญชีเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน หรือเงินฝากประจำประเภท 6 เดือน รับฟรี!! "ตุ๊กตาหมี ธอส. ทำให้คนไทยมีบ้าน" หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะได้รับ "กระเป๋า shopping อ่านต่อ…

KTAM ขายตราสารหนี้3เดือนชู1.40%

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 113 (KTFF113) อายุ 3 เดือน เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 20 กันยายน 2559 เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น เงินฝากประจำ Bank of China (Macau) , อ่านต่อ…

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้ 3 เดือนชู 1.45% ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 112 (KTFF112) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ Bank of อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขนเงินฝากดอกเบี้ยสูง ครบทุกความต้องการ ฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขนโปรแกรมเงินฝากดอกเบี้ยสูงประจำเดือนกันยายน เอาใจลูกค้าเงินฝาก ด้วยเงินฝากประจำพิเศษ CIMB Preferred ครบทุกทางเลือก ทั้งเงินฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี เงินฝากประจำ 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี และเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 50,000 อ่านต่อ…

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.40%ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 109 (KTFF109) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ Bank of อ่านต่อ…

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ต้อนรับเทศกาลวันแม่ ปี 2559 ส่งโปรแกรมเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ไม่เสียภาษี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ต้อนรับเทศกาลวันแม่ ปี2559 ในแคมเปญ "สุขใจให้แม่" พร้อมมอบความสุขให้คนสำคัญของคุณ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. 2559 ด้วย โปรแกรมเงินฝากประจำ ซีเนียร์ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ไม่เสียภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีเลขประจำตัวประชาชน และอายุ 55 ปี อ่านต่อ…

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.40%

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 105 (KTFF105) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ Bank of China (Macau) อ่านต่อ…

กสิกรไทย ออก “เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า” ดอกแรง 3.3% ต่อปี ปลอดภาษี

นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว เงินฝาก "ทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า" เงินฝากประจำปลอดภาษี ฝากติดต่อกัน 24 เดือน เพิ่มทางเลือกการออมดอกเบี้ยแรงสูงสุด 3.3% ต่อปี ออมง่ายเริ่มฝากได้ตั้งแต่ 500-25,000 บาท ต่อเดือน มาพร้อมประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ "615 อ่านต่อ…

KTAMขายตราสารหนี้3เดือนชู1.60%ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟเอเอฟ 80 ( KTFF80) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทพันธบัตรประเทศญี่ปุ่น เงินฝากประจำ Ahli อ่านต่อ…

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออกเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ยเร้าใจ 9% ต่อปี สำหรับผู้ซื้อประกันทุกแบบ วันนี้ – 31 มี.ค.59

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอโปรแกรมเงินฝากพิเศษ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูง "เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี" สำหรับลูกค้าบุคคล หรือคณะบุคคล อ่านต่อ…

กรุงไทยจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อ Super Easy และเงินฝากครบรอบ 50 ปี

ธนาคารกรุงไทยจัดโปรโมชั่นฉลองครบรอบ 50 ปี ลดดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทย Super Easy เหลือ 18% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ให้วงเงินกู้ 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักประกันและไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร สำหรับผู้สมัครภายใน 31 มีนาคมนี้ พร้อมออกเงินฝากประจำ 14 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด อ่านต่อ…

ธอส.เปิดศักราชใหม่ เอาใจคนรักการออม เปิดตัวเงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได(Step Up) รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวทำผลิตภัณฑ์ "เงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได (Step Up)" มอบอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ผู้รักการออม ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.25% ต่อปี(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.0 % ต่อปี) รับดอกเบี้ยรายเดือน เงื่อนไขฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เงินฝากดอกเบี้ยสูงฮอตส่งท้ายปี… ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอเงินฝากประจำ 4 เดือน ดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี สูงจูงใจที่สุดในตลาด เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ 31 ธ.ค. 2558

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งโปรแกรมเงินฝากสุดฮอตส่งท้ายปีเก่า ด้วย บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงจูงใจที่สุดในตลาดตอนนี้ รับฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากก็ได้ ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ อ่านต่อ…

ได้ทั้ง 3% ทั้ง 7% กับแคมเปญ “รวยทันใจ เฮได้ใน 6 เดือน ได้ 3 แถม 7” ของธนชาต

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษ เงินฝากได้ 3 แถม 7 ให้ลูกค้าได้รับ ดอกเบี้ย 3% ต่อปี 1 ครั้ง และ รับเงินคืนเข้าบัญชีอีก 7% ของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก อีก 1 ครั้ง เพียง เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนที่มียอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธอส.จัดทำแคมเปญ “เงินฝากประจำสะสมทรัพย์” รับดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี ไม่เสียภาษี พิเศษ!! เปิดบัญชี 3,000 บาท รับกระเป๋าคล้องมือลายแพะกลับบ้านฟรี!!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนการออมภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงในอนาคต ชวนลูกค้าประชาชนเปิดบัญชี เงินฝากประจำสะสมทรัพย์ รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 12 เดือน (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเท่ากับ 1.75% อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันแม่ปีนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอแคมเปญสุขใจ…ให้แม่ โปรแกรมเงินฝากประจำซีเนียร์ ไม่เสียภาษี ฝาก 12 เดือน ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี และผลิตภัณฑ์เพื่อการออมและการลงทุนครบครัน วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 2558

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนลูกค้าบริหารเงินผ่านการออมและการลงทุนต้อนรับวันแม่ ด้วยโปรแกรมเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี อ่านต่อ…

ธอส.จัดทำ “เงินฝากประจำ 7 เดือนแบบขั้นบันได (Step Up)” รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน!!!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนการออมภาคประชาชน จัดทำผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำ 7 เดือนแบบขั้นบันได (Step Up) รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ต่อปี เงื่อนไขฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท พิเศษ!!! รับดอกเบี้ยรายเดือน เปิดรับฝากได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 15 กันยายน อ่านต่อ…

ธนาคารออมสิน เชิญชวน “ออมน้ำใจ ช่วยภัยเนปาล” ออมเงินผ่าน เงินฝากประจำ 3 เดือน ธนาคารฯ สมทบเงินเพิ่มให้ 0.30% ต่อปี

ธนาคารออมสิน ร่วมช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล จัดโครงการ ออมน้ำใจ ช่วยภัยเนปาล ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค.58 เชิญชวนลูกค้าออมเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือนธนาคารฯ จะสมทบเงินเพิ่มให้ 0.30% ต่อปี หรือ ทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 1 บัตร ได้มอบเงิน 10 บาท นำเงินสมทบนี้ไปช่วยผู้ประสบภัย พร้อมทั้ง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กสิกรไทยชวนฝากประจำ “ซูเปอร์ ซีเนียร์” ต้อนรับวันผู้สูงอายุ

เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุ ธนาคารกสิกรไทยเชิญชวนผู้ที่อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีเงินฝากประจำ ซูเปอร์ ซีเนียร์ เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 30 เดือน ดอกเบี้ย 2% จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ฝากขั้นต่ำที่ 100,000 – 3,000,000 อ่านต่อ…

ธอส.เปิดตัวเงินฝากประจำ 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) สูงสุด 3.50% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้อนรับเดือนเมษายน ด้วย 2 โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงร้อนแรงกับผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำ 11 เดือนแบบขั้นบันได มอบดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได โดยเดือนที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เดือนที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี และเดือนที่ อ่านต่อ…