รับสมัครเยาวชนเข้าค่ายภาคฤดูร้อน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 52 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.tonmaiclub.com/camp/camp.html

          ค่ายห้องเรียนธรรมชาติ เพราะความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
          สามารถสร้างจินตนาการและก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ 
          ในห้องเรียนธรรมชาติเด็ก ๆ จะได้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 
          ได้เรียนรู้ ได้คิด วิเคราะห์ รวมไปถึงการคิดนอกกรอบวิธีปฏิบัติแบบเดิม ๆ
          การได้ทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เป็นการเพิ่มพัฒนาการและทักษะต่าง ๆ 
          ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ๆ

          สนุกสนานเพลิดเพลินกับการดูผีเสื้อ ดูดาว วาดโปสการ์ด
          ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ดูทะเลหมอก 
          กิจกรรมนักสืบสายน้ำ การหุงข้าวด้วยหม้อสนาม

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 084-1224227 อาริตา