มหกรรมแสดงสินค้าเกษตรสมัยใหม่ Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo ครั้งที่ 6 เตรียมเปิดฉากเม.ย.นี้

          มหกรรมแสดงสินค้าเกษตรสมัยใหม่ Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo (IUMAE) ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นที่เมืองเฉิงตู ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายนนี้ จากการวางแผนและดำเนินการโดยบริษัท Chengdu New East Exhibition Co. Ltd. ซึ่งผ่านการรับรองจากสหภาพงานแสดงสินค้าสากล (UFI) มาแล้ว จึงทำให้งานนี้กลายเป็นมหกรรมด้านการเกษตรครบวงจรที่มีอิทธิพลและได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมในภาคตะวันตกของจีนมากที่สุด โดยนำเสนองานแสดงสินค้าที่มีความเป็นมืออาชีพให้แก่บริษัทในแวดวงเกษตรกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อการแสวงหาและการขยายโอกาสความร่วมมือและการค้ากับตลาดตะวันตกตลอด 5 ปีที่ผ่านมา 

          เมืองเฉิงตูเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ "Belt and R อ่านต่อ…

เมืองซีอานจัดงาน “วันเกษตรกร” เฉลิมฉลองความสำเร็จในการพัฒนาชนบท

เมืองซีอาน ในมณฑลส่านซี ประเทศจีน จัดงาน วันเกษตรกร ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมและนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงผลักดันให้เมืองแห่งนี้ขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…

“ศศินทร์ฯ” จับมือ “MIT” ร่วมดันผู้ประกอบการยุคใหม่ เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดการสัมมนาเพื่อธุรกิจสตาร์ทอัพ “MIT Global Startup Workshop 2018”

ประเทศไทยยุคนโยบายโมเดล 4.0 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม สู่ยุคการเกษตรสมัยใหม่ และสร้างเกษตรกรในรูปแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ปรับเปลี่ยน Traditional SMEs หรือ SMEs สู่การเป็น Smart Enterprises ผู้ประกอบการ (Startups) ที่มีศักยภาพสูง อ่านต่อ…

“ศศินทร์ฯ”จับมือ“MIT” ร่วมดันผู้ประกอบการยุคใหม่ เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดการ สัมมนาเพื่อธุรกิจสตาร์ทอัพ“MIT Global Startup Workshop 2018”

ประเทศไทยยุคนโยบายโมเดล 4.0 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม สู่ยุคการเกษตรสมัยใหม่ และสร้างเกษตรกรในรูปแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ปรับเปลี่ยน Traditional SMEs หรือ SMEs สู่การเป็น Smart Enterprises ผู้ประกอบการ (Startups) ที่มีศักยภาพสูง อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้ม! เจ้าหน้าที่ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ ก้าวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบโล่แก่ซีพีเอฟ สนับสนุน ม.ช. จัดงานเกษตรภาคเหนือ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ (ขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้หัวข้อ "เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน" พร้อมมอบโล่แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

กลุ่มมิตรผลชู “หนองแซงโมเดล” หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด แสดงพลังแห่งการรวมกลุ่มด้วยวิถีเกษตรสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิรน์ฟาร์ม” ผสานแนวทางเกษตรยั่งยืน สอดคล้องมาตรฐานโลก Bonsucro

กลุ่มมิตรผลชู ‘หนองแซงโมเดล’ หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่พัฒนาร่วมกับเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองแซง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อแก้วิกฤติการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแนวทางรวมคน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ "ร่วมอยู่…ร่วมเจริญ" อ่านต่อ…

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม “การเกษตรสมัยใหม่” พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม – การเกษตร

บอร์ดบีโอไอสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรก้าวสู่ "อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่" โดยเปิดประเภทกิจการให้ส่งเสริม คือ "กิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่" พร้อมส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรนางหิรัญญา สุจินัย อ่านต่อ…

กลุ่มมิตรผล เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้อย่างรอบด้าน พร้อมผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

การพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้ในยุคอุตสาหกรรมปัจจุบัน นอกจากการนำเทคโนโลยี เครื่องจักร และการบริหารจัดการแบบเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในภาคการผลิตแล้ว การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งการจัดการกับผลผลิต การจัดจำหน่าย อ่านต่อ…

ทุนการศึกษากลุ่มมิตรผลปี 2560 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการเกษตรยุค 4.0

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยพลังจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเริ่มบ่มเพาะจากการเปิดโอกาสให้เข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการ ให้เยาวชนมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานกับองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตร อ่านต่อ…

ทุนการศึกษากลุ่มมิตรผลปี 2560 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการเกษตรยุค 4.0

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยพลังจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเริ่มบ่มเพาะจากการเปิดโอกาสให้เข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการ ให้เยาวชนมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานกับองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ประมงประชารัฐ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทย และหัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมด้วยดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายมีศักดิ์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ประมงประชารัฐ ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายกฯ ชมความสำเร็จแปลงใหญ่ประชารัฐฯ เลี้ยงกุ้งขาวตามแนวทาง 3 สะอาดของซีพีเอฟ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมความสำเร็จแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (กุ้งขาว) ของ นายดำรง เสนาะสรรพ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด และตัวแทนจากสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำแนวทาง 3 สะอาด อ่านต่อ…

มหกรรม AGRO Chengdu ครั้งที่ 5 พร้อมต้อนรับองค์กรทั่วโลกมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในจีนตะวันตก

มหกรรมแสดงสินค้าเกษตรสมัยใหม่ Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo หรือที่รู้จักกันในชื่อ AGRO Chengdu ครั้งที่ 5 เตรียมเปิดฉากขึ้น ณ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคมนี้ มหกรรมนี้เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบครบวงจรที่จัดขึ้นในจีนตะวันตก อ่านต่อ…

กลุ่มมิตรผล และ สวก. จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีการวิจัยการเกษตร

เพื่อตอบรับการส่งเสริมการทำงานแบบบรูณาการตามนโยบายประชารัฐร่วมกันจากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ "สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร" (องค์การมหาชน) (สวก.) เป็นหน่วยงานรัฐที่มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัยการเกษตร อ่านต่อ…

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เดินหน้า “โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย” มุ่งยกระดับการจัดการฟาร์มโคนม แบบเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้เกษตรกรโคนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสืบสานอาชีพเกษตรกรโคนมให้ยั่งยืน

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ.สระบุรี – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนโดย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อน "โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย" ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี อ่านต่อ…

โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา จัดโครงการ “การสร้างความสามารถในการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างสมดุลย์ ปี 2” (Humanization Promotion project II)

นายนภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.) ผู้อำนวยการ โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) การเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ชิงทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์สร้างทายาทสหกรณ์รุ่นใหม่ จัดหลักสูตรปริญญาตรี ด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร พร้อมเปิดรับสมัครลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ชิงทุนเรียนต่อ เพื่อกลับมา สานต่องานด้านสหกรณ์ นำความรู้ด้านการจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่กลับไปพัฒนาสหกรณ์ของตนเอง ผู้สนใจสมัครสอบผ่านเวปไซด์ อ่านต่อ…

สภาหอการค้า สภาเกษตรกร กระทรวงเกษตร….ผลึกกำลังประชารัฐ ชูเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจำหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ อ่านต่อ…

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “บทบาทในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการเกษตรสมัยใหม่ และ โครงการคลัสเตอร์กุ้งเลี้ยงแวนนาไมสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดการลงนามความร่วมมือและแถลงข่าว "บทบาทในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการเกษตรสมัยใหม่ และ โครงการคลัสเตอร์กุ้งเลี้ยงแวนนาไมสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" ในวันพุธที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แปลงใหญ่ประชารัฐฯ สมัยใหม่ จ.สกล

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) โดยเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ณ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กลุ่มมิตรผล เผยนวัตกรรมการผลิตน้ำตาลและเกษตรสมัยใหม่ผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในงานประชุมสมาคมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29

กลุ่มมิตรผล นำโดย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล, คุณอัมพร กาญจนกำเนิด (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานการผลิต และการตลาด กลุ่มมิตรผล พร้อมคณะผู้บริหาร นำนักวิชาการผู้เข้าร่วมการประชุมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 อ่านต่อ…

“แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่” มุ่งเน้นพัฒนาสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ และสินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว หรือ Cash Crop พร้อมเชื่อมโยงการตลาดเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรของสมาชิก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ณ จังหวัดสกลนคร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการปฏิรูปภาคเกษตร ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญ ได้แก่ อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) พร้อมบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ร่วมกันดำเนินงานในแนวทางประชารัฐ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ตำบลเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ว่า แปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ขับเคลื่อนศพก.ศรีสะเกษ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตร โดยให้ ศพก. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ อีกทั้งในปี 2560 เน้นย้ำให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…