ภาพข่าว: ผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบโล่แก่ซีพีเอฟ สนับสนุน ม.ช. จัดงานเกษตรภาคเหนือ

          นายปวิณ ชำนิประศาสน์ (ขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้หัวข้อ "เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน" พร้อมมอบโล่แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมี นายสุรชัย ศิริจรรยา (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบ ในงานดังกล่าวบริษัทได้นำโมเดลความสำเร็จเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน CP Pork shop ไปจัดแสดงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบริหารและการจัดการตลาด แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ พร้อมจัดบูธผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยนำเสนอแก่ผู้ร่วมงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อ…

กลุ่มมิตรผลชู “หนองแซงโมเดล” หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด แสดงพลังแห่งการรวมกลุ่มด้วยวิถีเกษตรสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิรน์ฟาร์ม” ผสานแนวทางเกษตรยั่งยืน สอดคล้องมาตรฐานโลก Bonsucro

กลุ่มมิตรผลชู ‘หนองแซงโมเดล’ หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่พัฒนาร่วมกับเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองแซง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อแก้วิกฤติการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแนวทางรวมคน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ "ร่วมอยู่…ร่วมเจริญ" อ่านต่อ…

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม “การเกษตรสมัยใหม่” พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม – การเกษตร

บอร์ดบีโอไอสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรก้าวสู่ "อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่" โดยเปิดประเภทกิจการให้ส่งเสริม คือ "กิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่" พร้อมส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรนางหิรัญญา สุจินัย อ่านต่อ…

กลุ่มมิตรผล เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้อย่างรอบด้าน พร้อมผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

การพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้ในยุคอุตสาหกรรมปัจจุบัน นอกจากการนำเทคโนโลยี เครื่องจักร และการบริหารจัดการแบบเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในภาคการผลิตแล้ว การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งการจัดการกับผลผลิต การจัดจำหน่าย อ่านต่อ…

ทุนการศึกษากลุ่มมิตรผลปี 2560 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการเกษตรยุค 4.0

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยพลังจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเริ่มบ่มเพาะจากการเปิดโอกาสให้เข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการ ให้เยาวชนมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานกับองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตร อ่านต่อ…

ทุนการศึกษากลุ่มมิตรผลปี 2560 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการเกษตรยุค 4.0

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยพลังจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเริ่มบ่มเพาะจากการเปิดโอกาสให้เข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการ ให้เยาวชนมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานกับองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ประมงประชารัฐ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทย และหัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมด้วยดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายมีศักดิ์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ประมงประชารัฐ ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายกฯ ชมความสำเร็จแปลงใหญ่ประชารัฐฯ เลี้ยงกุ้งขาวตามแนวทาง 3 สะอาดของซีพีเอฟ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมความสำเร็จแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (กุ้งขาว) ของ นายดำรง เสนาะสรรพ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด และตัวแทนจากสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำแนวทาง 3 สะอาด อ่านต่อ…

มหกรรม AGRO Chengdu ครั้งที่ 5 พร้อมต้อนรับองค์กรทั่วโลกมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในจีนตะวันตก

มหกรรมแสดงสินค้าเกษตรสมัยใหม่ Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo หรือที่รู้จักกันในชื่อ AGRO Chengdu ครั้งที่ 5 เตรียมเปิดฉากขึ้น ณ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคมนี้ มหกรรมนี้เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบครบวงจรที่จัดขึ้นในจีนตะวันตก อ่านต่อ…

กลุ่มมิตรผล และ สวก. จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีการวิจัยการเกษตร

เพื่อตอบรับการส่งเสริมการทำงานแบบบรูณาการตามนโยบายประชารัฐร่วมกันจากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ "สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร" (องค์การมหาชน) (สวก.) เป็นหน่วยงานรัฐที่มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัยการเกษตร อ่านต่อ…

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เดินหน้า “โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย” มุ่งยกระดับการจัดการฟาร์มโคนม แบบเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้เกษตรกรโคนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสืบสานอาชีพเกษตรกรโคนมให้ยั่งยืน

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ.สระบุรี – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนโดย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อน "โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย" ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี อ่านต่อ…

โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา จัดโครงการ “การสร้างความสามารถในการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างสมดุลย์ ปี 2” (Humanization Promotion project II)

นายนภดล คงสมโภชน์ (ว่าที่ ร.ต., พว.) ผู้อำนวยการ โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) การเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ชิงทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์สร้างทายาทสหกรณ์รุ่นใหม่ จัดหลักสูตรปริญญาตรี ด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร พร้อมเปิดรับสมัครลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ชิงทุนเรียนต่อ เพื่อกลับมา สานต่องานด้านสหกรณ์ นำความรู้ด้านการจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่กลับไปพัฒนาสหกรณ์ของตนเอง ผู้สนใจสมัครสอบผ่านเวปไซด์ อ่านต่อ…

สภาหอการค้า สภาเกษตรกร กระทรวงเกษตร….ผลึกกำลังประชารัฐ ชูเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจำหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ อ่านต่อ…

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “บทบาทในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการเกษตรสมัยใหม่ และ โครงการคลัสเตอร์กุ้งเลี้ยงแวนนาไมสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดการลงนามความร่วมมือและแถลงข่าว "บทบาทในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการเกษตรสมัยใหม่ และ โครงการคลัสเตอร์กุ้งเลี้ยงแวนนาไมสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" ในวันพุธที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แปลงใหญ่ประชารัฐฯ สมัยใหม่ จ.สกล

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) โดยเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ณ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กลุ่มมิตรผล เผยนวัตกรรมการผลิตน้ำตาลและเกษตรสมัยใหม่ผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในงานประชุมสมาคมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29

กลุ่มมิตรผล นำโดย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล, คุณอัมพร กาญจนกำเนิด (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานการผลิต และการตลาด กลุ่มมิตรผล พร้อมคณะผู้บริหาร นำนักวิชาการผู้เข้าร่วมการประชุมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 อ่านต่อ…

“แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่” มุ่งเน้นพัฒนาสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ และสินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว หรือ Cash Crop พร้อมเชื่อมโยงการตลาดเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรของสมาชิก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ณ จังหวัดสกลนคร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการปฏิรูปภาคเกษตร ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญ ได้แก่ อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) พร้อมบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ร่วมกันดำเนินงานในแนวทางประชารัฐ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ตำบลเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ว่า แปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ขับเคลื่อนศพก.ศรีสะเกษ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตร โดยให้ ศพก. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ อีกทั้งในปี 2560 เน้นย้ำให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 11/2559

วันนี้ (28 กันยายน 2559) คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ บมจ.น้ำตาล มิตรผล อ่านต่อ…

“รัฐมนตรีเกษตรฯ” เน้นย้ำการปฏิรูปภาคเกษตรสมัยใหม่ ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมคิด ร่วมทำ รวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรกรรมยั่งยืน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การปฏิรูปภาคเกษตร" ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่า ปัจจุบันการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดโลกต้องให้ความสำคัญในด้านคุณภาพมาตรฐานด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

กลุ่มมิตรผล ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก Bonsucro ผู้ผลิตน้ำตาลรายแรกของไทยและรายที่สองในเอเชีย บทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่คุณค่าการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในระดับโลกอย่าง Bonsucroเป็นรายแรกในประเทศไทยและรายที่สองในภูมิภาคเอเชียทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ห้าของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ภายใต้รูปแบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ (Modern อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หวังผลักดันผลงานสิ่งประดิษฐ์ในระดับอาชีวศึกษาไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมออร์คิด 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตร แปลงใหญ่ประชารัฐ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคณะทำงานการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อ่านต่อ…