ภาพข่าว: CHO ร่วมเสวนา “รู้ทัน รู้จริง รู้ลึก รู้อาเซียน

          คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช. ทวี ดอลลาเซียน (CHO) ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รู้ทัน รู้จริง รู้ลึก รู้อาเซียน ครั้งที่1 (สปป.ลาว)” โดยมี ดร.อ๊อด พงสะหวัน ประธานกลุ่ม พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว , คุณสินใจ มณีวรรณ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ณ จังหวัดขอนแก่น และ คุณอธิคม ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรร่วม เพื่อเตรียมรับมือการแข่งขัน หลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมทิสโก้

บล.ทิสโก้ โดยไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารกลุ่มทิสโก้ร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่อ๊อด พงสะหวัน ผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน จำกัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านหลักทรัพย์ รวมถึงกิจการด้านอื่นๆ ของกลุ่มทิสโก้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมทิสโก้

บล.ทิสโก้ โดยไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารกลุ่มทิสโก้ร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่อ๊อด พงสะหวัน ผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน จำกัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านหลักทรัพย์ รวมถึงกิจการด้านอื่นๆ ของกลุ่มทิสโก้ ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน จำกัด

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายอ๊อด พงสะหวัน ผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเช่าสถานที่ที่อยู่ภายใต้
ความดูแลของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารพาณิชย์ลาวเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ และ คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ คุณอ๊อด พงสะหวัน ผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน ธนาคารเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อ่านต่อ…