ภาพข่าว: maiA จัดสัมมนาสร้างคุณค่าให้กิจการยั่งยืน

          ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ (กลาง) นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนาเรื่อง "การสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืนกับ CG Code 2560" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันตชัย ยูรประถม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนตามแนวทาง CG Code 2560" และนางวรัชญา ศรีมาจันทร์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการสร้างคุณค่ากิจการตาม CG Code 2560" ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาคม maiA เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งที่สโมสรราชพฤกษ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: maiA จัดสัมมนาสร้างคุณค่าให้กิจการยั่งยืน

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ (กลาง) นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนาเรื่อง "การสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืนกับ CG Code 2560" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันตชัย ยูรประถม (ที่ 3 จากซ้าย) อ่านต่อ…

สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ชี้ 7 ปัจจัยทำซีเอสอาร์ในภาวะวิกฤติ แนะใช้ กรอบแนวทางความยั่งยืน 10 หมวด ขับเคลื่อนซีเอสอาร์

นายอนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ (เอสบีดีไอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาในการทำซีเอสอาร์ กล่าวถึงภาพรวมและสถานการณ์การทำซีเอสอาร์ในประเทศไทยในช่วงสามปีที่ผ่านมาว่า เป็นช่วงแห่งการบ่มเพาะ ลองผิดลองถูก อ่านต่อ…

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาหัวข้อ การสร้างคุณค่าให้องค์กรด้วยซีเอสอาร์ (CSR)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550
เวลา 9.00 น. 15.30 น.
ห้องซาลอน เอ ชั้น 2
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
เกริกไกร วิทยาสงเคราะห์ ประธานชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ การสร้างคุณค่าให้องค์กรด้วยซีเอสอาร์ (CSR) โดยเชิญ อนันตชัย ยูรประถม บรรยายกึ่งสนทนาเรื่อง อ่านต่อ…

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดกิจกรรม Productivity talk หัวข้อ CSR จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Productivity talk หัวข้อ CSR จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ โดย คุณอนันตชัย ยูรประถม นักวิชาการด้าน CSR โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 19 กันยายน 2550 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา อ่านต่อ…