สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ชี้ 7 ปัจจัยทำซีเอสอาร์ในภาวะวิกฤติ แนะใช้ กรอบแนวทางความยั่งยืน 10 หมวด ขับเคลื่อนซีเอสอาร์


          นายอนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ (เอสบีดีไอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาในการทำซีเอสอาร์  กล่าวถึงภาพรวมและสถานการณ์การทำซีเอสอาร์ในประเทศไทยในช่วงสามปีที่ผ่านมาว่า เป็นช่วงแห่งการบ่มเพาะ  ลองผิดลองถูก  ทำให้การดำเนินงานซีเอสอาร์ขององค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรม   ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป จะมีปัจจัยหลายประการที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และบริบทจากภายนอกประเทศ คือมาตรฐานและข้อปฏิบัติต่างๆ ทำให้ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและ พัฒนาการทำซีเอสอาร์อย่างมีทิศทางมากขึ้น มีการบูรณาการแนวคิดเข้าสู่องค์กร มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้และกรอบการทำงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานมากขึ้น
อ่านต่อ…

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาหัวข้อ การสร้างคุณค่าให้องค์กรด้วยซีเอสอาร์ (CSR)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550
เวลา 9.00 น. 15.30 น.
ห้องซาลอน เอ ชั้น 2
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
เกริกไกร วิทยาสงเคราะห์ ประธานชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ การสร้างคุณค่าให้องค์กรด้วยซีเอสอาร์ (CSR) โดยเชิญ อนันตชัย ยูรประถม บรรยายกึ่งสนทนาเรื่อง อ่านต่อ…

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดกิจกรรม Productivity talk หัวข้อ CSR จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Productivity talk หัวข้อ CSR จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ โดย คุณอนันตชัย ยูรประถม นักวิชาการด้าน CSR โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 19 กันยายน 2550 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา อ่านต่อ…