รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งเวทีนานาชาติ IEYI2013 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

          ชื่อผลงาน Magic cane (ไม้เท้าสารพัดประโยชน์)
          ชื่อนักประดิษฐ์ นายปวเรศ พรมมาลา ม.3/6 เด็กชายปัณณวิชญ์ สามแก้ว ม.2/5
          ครูที่ปรึกษา นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-5952653

          แข่งขันในงาน 8th International Exhibition For Young Inventers 2013 ( IEYI 2013 ) และ Asian Young Inventers Exhibition 2013 ( AYIE 2013 ) จำนวนประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 9 ประเทศ จำนวน 64 ผลงาน ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครอง และ สพฐ. เข้าแข่งขันในนามตัวแทนประเทศไทย ประเทศไทยส่งเข้าร่วมในเ อ่านต่อ…

International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2012)

Jun 28, 2012 – Jun 30, 2012International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2012) งานแสดงและการประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด "Future Inventors Future World"ชื่อ : The Office of Basic Education Commission, Ministry of Educationwww.ieyithai.orgโทร : อ่านต่อ…

International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2012)

Jun 28, 2012 – Jun 30, 2012International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2012) งานแสดงและการประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด "Future Inventors Future World"
ชื่อ : The Office of Basic Education Commission, Ministry of Educationwww.ieyithai.orgโทร อ่านต่อ…

ร่วมงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. 2553

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ขอเชิญร่วมงาน วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ประจำปี 2553 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของนักวิจัยชั้นนำ พร้อมการแสดงปาฐกถาพิเศษโดย ศ.ประเวศ วะสี หัวข้อ อ่านต่อ…

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดนิทรรศการและการสาธิตผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดนิทรรศการและการสาธิตผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549 เป็นครั้งที่ 13 ที่มูลนิธิได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์โดยประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 26 อ่านต่อ…