ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 22 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ปี 61

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 22) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้
          - รับสมัครผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2561
          - ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11
ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-6 กรกฎาคม 2561
          - ประกาศปิดสาขาวิชาที่มีผู้สมัครน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษา เพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดการรับสมัครมีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนถึง 22 พฤษภาคม 2560- อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ และ โครงการการศึกษาเพื่อ ปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้-ประเภทโควตา รับสมัครวันที่ 12 ธ.ค.59 13 ม.ค. 60-ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (ภาคปกติ) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่น 20 ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่น 20) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้- เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สอบคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 20 เฟ้นหาว่าที่บัณฑิตมีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 20) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) โดยในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 20) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดการรับสมัครมีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 13 พฤษภาคม 2559- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีฯ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะนำเส้นทางสู่สายวิชาชีพ และการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.ปช. และนักศึกษาตกค้าง ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ และโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) ซึ่งในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ผู้สมัครทุกประเภท สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาค กศ.ปช. “กีฬาตะโกราย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาค กศ.ปช. กีฬาตะโกราย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส อ่านต่อ…

นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช พร้อมใจน้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปี 2557

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีน้อมวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่นที่ 18)ประจำปี การศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สอบคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.ปช.เส้นทางสำคัญกับอาชีพในอนาคต

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่น 18) ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ปช. 2 วัน เนืองแน่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยทำการเปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2557 อ่านต่อ…

นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ม.ราชภัฏโคราชพร้อมใจน้อมจิตวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและอบรมการ ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 17 ประจำปี การศึกษา 2556 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการ แทนอธิการบดี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่น 17 ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) รุ่น 17 ประจำปีการศึกษา 2556 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โดยมีผู้สมัคร จำนวน 3,113 คน สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 2,181 คน ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 22 มิถุนายน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดสนามแข่งขันกีฬา ตะโกรายเกมส์ “เทิดไท้องค์ราชินี”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการแข่งขันกีฬา ตะโกรายเกมส์ "เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดพิธีไหว้ครู

เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การบริหารนักศึกษาและสโมสร นักศึกษาภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี อ่านต่อ…

พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 องค์การบริหารนักศึกษาและสโมสร นักศึกษาคณะ ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2555 ภาคกศ.ปช. วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2555 รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราชจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสานสัมพันธ์ “ตะโกรายเกมส์”

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสานสัมพันธ์ ตะโกรายเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่น 12 ราชภัฏโคราช

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่น 12 (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง อัศวกุล เป็นประธาน อ่านต่อ…

มรนม. รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ปช. 2 วัน เนืองแน่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2553 โดยทำการเปิดรับสมัคร ในระหว่าง วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มาสมัครถึง 2,076 คน อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดย อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ได้เดิน ทางมาเป็นประธาน ในการ ปัจฉิมนิเทศ พร้อมกันนี้ได้กล่าว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รปศ.สัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม รปศ. สัมพันธ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี และนักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 13 สำหรับในช่วงเช้ามีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อ่านต่อ…