ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี รวมเครือข่ายอุดมศึกษา จัดอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

          งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เครือข่าย C-เชิงประเด็น การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานของ EdPEx ประโยชน์ที่ได้รับของการทำ EdPEx เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถาบัน และการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ระบบ EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส เป็นวิทยากร
การจัดอบรมครั้งนี้ ได้มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมอบรม จำนวน 11 สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้  อ่านต่อ…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ม.ราชภัฏโคราช ในนามผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ อ่านต่อ…

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ม.ราชภัฏโคราช จับมือ 16 สถาบันอุดมศึกษา MOU ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายเครื่องปั้นดินเผา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเครื่องปั้นดินเผา 16 สถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมตะโกราย อาคาร 23 ชั้น 6 โดยมี ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดแข่งบาสเกตบอลกระชับมิตรกับ ม.ธรรมศาสตร์ ก้าวแรกเชื่อมสัมพันธ์แนบแน่น

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิงนัดกระชับมิตร ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ โรงยิมพลศึกษา โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อการสร้างโอกาสทางการตลาด (OTOP GO Online)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดให้มีการอบรมการสร้างเว็บไซต์และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อการสร้างโอกาสทางการตลาด (OTOP GO อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ เฟ้นหาหญิงงามทำหน้าที่ทูตกีฬา เชิดชูความสามารถสาวเมืองย่าโม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ (รอบตัดสิน) โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อ่านต่อ…

โปรแกรมการตลาด ม.ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมสู่อาเซียน จัดงาน “ของดีโคราช สู่ตลาด AEC”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ภายใต้แนวคิด ของดีโคราช สู่ตลาด AEC ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว อ่านต่อ…

โปรแกรมวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏโคราช เปิดบ้านให้ชมงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 10

โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ อ่านต่อ…

นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช พร้อมใจน้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปี 2557

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีน้อมวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู อ่านต่อ…

ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ราชภัฏโคราช จัดอบรมลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรม ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียน ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดแถลงข่าวโครงการยกระดับผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

เมื่อเร็วๆนี้ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดแถลงข่าว โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ OTOP PLUS ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ณ ห้องสุรนารี B โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมาโดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณา จัดพิธีอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3,900 คน ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และสนามฟุตบอล อ่านต่อ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏโคราช MOU ร่วมกับ สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ และ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 : NRRU Show & Share 2014

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 : NRRU Show & Share 2014 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวการประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ ค้นหาสาวงามทำหน้าที่ทูตกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวการประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ม.ราชภัฏโคราช และกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลก

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และคณะผู้บริหารจากกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสตูล จำนวน 23 คน อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏโคราช จัดโครงการศึกษาบริบทในประเทศอาเซียน

เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการศึกษาบริบทประเทศในเขตประชาคมอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เป็นบุคคลสำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี อ่านต่อ…

โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏโคราช รณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน โรคที่มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นักศึกษาการเงินการธนาคาร ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “TISCO Young Financial Planner Camp ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท จากการเข้าร่วม โครงการ TISCO Young Financial Planner Camp ครั้งที่ อ่านต่อ…

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ต้อนรับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตรวจสอบคุณภาพรังสี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ นายพีระศักดิ์ สุนทรนนท์ และคณะนักวิชาการรังสีเชี่ยวชาญ จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

บุคลากร ม.ราชภัฏโคราช เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวน การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมทบทวน การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำคณะ ศูนย์ สำนัก กอง งาน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่นที่ 18)ประจำปี การศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับรองลิขสิทธิ์ ม.ราชภัฏโคราช

ตามที่งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการยื่นคำขอแจ้ง ข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม จำนวน 3 ผลงาน คือ IMC Business Plan : เส้นทางอัปสรา ดินแดนมหัศจรรย์ อัญมณี อีสานใต้ "อัปสรา" , Business Plan : COKORAT is the best on the table และ แผนพัฒนาธุรกิจ OTOP (3 ดาว) อ่านต่อ…

นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ม.ราชภัฏโคราชพร้อมใจน้อมจิตวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อ่านต่อ…