ม.ราชภัฏโคราช จับมือ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน MOU ด้านดาราศาสตร์

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และรองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ สืบเ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ ม.มหิดล แสดงนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และการท่องเที่ยแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ ม.มหิดล แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชินีนาถ เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.รามคำแหง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น อ่านต่อ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏโคราชสืบสานศิลปะท้องถิ่น จัดประกวดเพลงโคราชฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม และสมาคมเพลงโคราช จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักในศิลปะท้องถิ่นโคราช สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดเพลงโคราชเนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ด้านงานวิจัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก ม.ราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมรัตนเพียร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จับมือ ม.นาซาเรซ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จัดแข่งขันกีฬาเทควันโด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร 34 ชั้น 3 โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โปรแกรมวิชาเทควันโดศึกษา มหาวิทยาลัยนาซาเรซ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จับมือ ม.นาซาเรซ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เชื่อมความสัมพันธ์ทางวิชาการ

โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนาซาเรซ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดขั้นสูง โครงการจัดการแข่งขันเทควันโด International Taekwondo อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการ ในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการพระเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีแถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ภายใต้ชื่องาน เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558 ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 อ่านต่อ…

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช จับมือ ม.วิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว จัดประชุมวิชาการเชื่อมความสัมพันธ์เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว (First Join Public Health Conference of the University of Health Sciences, Lao PDR and Nakhon Ratchasima Rajabhat University, อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ราชภัฏโคราช พัฒนาบริหารจัดการงาน เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ม.ขอนแก่น และ ม.ราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ศึกษาดูงานงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ม.ราชภัฏเชียงราย และม.พะเยา

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ณ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี รวมเครือข่ายอุดมศึกษา จัดอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เครือข่าย C-เชิงประเด็น การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อ่านต่อ…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ม.ราชภัฏโคราช ในนามผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ อ่านต่อ…

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ม.ราชภัฏโคราช จับมือ 16 สถาบันอุดมศึกษา MOU ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายเครื่องปั้นดินเผา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเครื่องปั้นดินเผา 16 สถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมตะโกราย อาคาร 23 ชั้น 6 โดยมี ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดแข่งบาสเกตบอลกระชับมิตรกับ ม.ธรรมศาสตร์ ก้าวแรกเชื่อมสัมพันธ์แนบแน่น

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิงนัดกระชับมิตร ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ โรงยิมพลศึกษา โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อการสร้างโอกาสทางการตลาด (OTOP GO Online)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดให้มีการอบรมการสร้างเว็บไซต์และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อการสร้างโอกาสทางการตลาด (OTOP GO อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ เฟ้นหาหญิงงามทำหน้าที่ทูตกีฬา เชิดชูความสามารถสาวเมืองย่าโม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ (รอบตัดสิน) โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อ่านต่อ…

โปรแกรมการตลาด ม.ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมสู่อาเซียน จัดงาน “ของดีโคราช สู่ตลาด AEC”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ภายใต้แนวคิด ของดีโคราช สู่ตลาด AEC ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว อ่านต่อ…

โปรแกรมวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏโคราช เปิดบ้านให้ชมงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 10

โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ อ่านต่อ…

นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช พร้อมใจน้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปี 2557

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีน้อมวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู อ่านต่อ…

ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ราชภัฏโคราช จัดอบรมลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรม ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียน ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดแถลงข่าวโครงการยกระดับผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

เมื่อเร็วๆนี้ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดแถลงข่าว โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ OTOP PLUS ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ณ ห้องสุรนารี B โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมาโดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณา จัดพิธีอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3,900 คน ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และสนามฟุตบอล อ่านต่อ…