ม.ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณา จัดพิธีอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2557

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3,900 คน ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และสนามฟุตบอล ซึ่งเริ่มพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ กล่าวรายงาน ประธานกล่าวให้โอวาทและเจิมมงคลให้แก่ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรคณะ
          จากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรจากแท่นประดิษฐานมอบให้แก่นายกองค์การบริหารนักศึกษา ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเคลื่อนผ่านแถวนักศึกษา จากลานธรรมเฉลิมพระเ อ่านต่อ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏโคราช MOU ร่วมกับ สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ และ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 : NRRU Show & Share 2014

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 : NRRU Show & Share 2014 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวการประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ ค้นหาสาวงามทำหน้าที่ทูตกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวการประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ม.ราชภัฏโคราช และกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลก

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และคณะผู้บริหารจากกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสตูล จำนวน 23 คน อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏโคราช จัดโครงการศึกษาบริบทในประเทศอาเซียน

เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการศึกษาบริบทประเทศในเขตประชาคมอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เป็นบุคคลสำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี อ่านต่อ…

โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏโคราช รณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน โรคที่มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นักศึกษาการเงินการธนาคาร ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “TISCO Young Financial Planner Camp ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท จากการเข้าร่วม โครงการ TISCO Young Financial Planner Camp ครั้งที่ อ่านต่อ…

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ต้อนรับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตรวจสอบคุณภาพรังสี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ นายพีระศักดิ์ สุนทรนนท์ และคณะนักวิชาการรังสีเชี่ยวชาญ จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

บุคลากร ม.ราชภัฏโคราช เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวน การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมทบทวน การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำคณะ ศูนย์ สำนัก กอง งาน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่นที่ 18)ประจำปี การศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับรองลิขสิทธิ์ ม.ราชภัฏโคราช

ตามที่งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการยื่นคำขอแจ้ง ข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม จำนวน 3 ผลงาน คือ IMC Business Plan : เส้นทางอัปสรา ดินแดนมหัศจรรย์ อัญมณี อีสานใต้ "อัปสรา" , Business Plan : COKORAT is the best on the table และ แผนพัฒนาธุรกิจ OTOP (3 ดาว) อ่านต่อ…

นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ม.ราชภัฏโคราชพร้อมใจน้อมจิตวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อ่านต่อ…

นักวิจัย ม.ราชภัฏโคราช ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศบูรไน

เมื่อวันที่ 24-29 มิถุนายน 2556 คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย แบบ Oral Presentation ระดับนานาชาติในงาน 9th International Conference "Inter-University Cooperation อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช จัดอบรมนักข่าวพลเมือง

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ศึกษาและ พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การวิทยุกระจายเสียงและแพร่ภาพ แห่งประเทศไทย (Thai PBS) อ่านต่อ…

นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช พร้อมใจน้อมจิตวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย กองพัฒนา นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปี การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รักษาราชการแทน อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เป็นประธาน อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณาจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 4,948 คน ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติและสนามฟุตบอล ซึ่งเริ่มพิธีโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อ่านต่อ…

คลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏโคราช ร่วมสร้างโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี บ้านห้วยทราย

เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการออกให้บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การย้อมสีไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ณ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย ตำบลหนอง มะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ดร.บุษราคัม ป้อมทอง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และบุคลากร อ่านต่อ…

คลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏโคราช เดินหน้าออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ เพื่อนำความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการออกให้บริการคลินิก เทคโนโลยีเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผศ.รุจิรา อุปวานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…

สอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ม.ราชภัฏโคราช

เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ได้เข้าศึกษาดูงานกองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์สะอาดศรี อ่านต่อ…

สถาบันภาษา ม.ราชภัฏโคราช เปิดอบรม IELTS สำหรับบุคลากรและ TOEIC สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้เปิดอบรม IELTS สำหรับบุคลากรและ TOEIC สำหรับ นักศึกษา โดยในครั้งนี้มีบุคลากรรวมทั้งนักศึกษาทั้งสิ้น 191 คน อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมซ้อมอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 งานอาคารสถานที่ ร่วมกับ หอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรของงานอาคาร สถานที่ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารต่างๆ อ่านต่อ…

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลดีเด่นพานาโซนิค

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร จัดกิจกรรมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 14 "เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ" ภายใต้หัวข้อ อ่านต่อ…