SPU : ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60 วันนี้ – 25 ธ.ค. 59

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ 60
          สมัครเรียนและลงทะเบียนวันนี้ - 25 ธ.ค. 59
          จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
          รับทุนสนับสนุนการศึกษา 20,000 บาท
          *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          สอบถามรายละเอียด โทร.02 558 6888 ต่อ 2121 - 4
          www.spu.ac.th อ่านต่อ…

SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ”60 สมัครวันนี้ พร้อมรับทุนสูงสุด 20,000 บาท*

SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ณ ศูนย์ฝึกการบินสถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์ #วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (((เปิดที่แรกของประเทศไทย)))http://www.spu.ac.th/fac/asfมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60 มอบทุนสูงสุด 20,000 บาท* เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ และ โครงการการศึกษาเพื่อ ปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้-ประเภทโควตา รับสมัครวันที่ 12 ธ.ค.59 13 ม.ค. 60-ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (ภาคปกติ) อ่านต่อ…

ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ 18-21 พ.ย.นี้

รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมรับนักเรียนม.ปลาย เรียน Pre-degree วันที่ 18 – 21 พฤศจิกายนนี้ ที่ม.ร.หัวหมาก ให้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิอนุปริญญาหรือเรียนปริญญาใบที่2มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 เฉพาะส่วนกลาง (ม.ร. อ่านต่อ…

หลักสูตรป.โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21)

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe หรือ โทร 02-613-2423, 02-613-2479 โทรสาร อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับ นศ.ใหม่ รอบคัดเลือกตรง เกือบ 2 พันคน

มรภ.สงขลา รับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบคัดเลือกตรง เปิดโอกาสเด็กผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น ความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา ศิลปะ เรียนต่อปริญญาตรี คณะครุฯ สมัครได้ 1-11 พ.ย.นี้ ส่วนอีก 6 คณะรอวันที่ 9 ธ.ค.59-13 ม.ค.60ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่านต่อ…

‘MPPM นิด้า’ เปิดรับ ป.โท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน รับสิทธิ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่รองรับ AEC

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM Executive Program) รุ่นที่ 22 กรุงเทพมหานคร (รอบที่ 2) เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ พิเศษ! อ่านต่อ…

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 วันสอบวิชาทฤษฎี/ประวัติศาสตร์ดนตรี/โสตทักษะ 18 ตุลาคม วันสอบภาคปฏิบัติ 19-21 ตุลาคม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ แนะแนวการศึกษา รร.บางบ่อวิทยาคม

ทีมแนะแนวการศึกษา มรธ.สป. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อ่านต่อ…

SPU : Sripatum International College เปิดรับสมัครนักศึกษา ใหม่ ”59 แล้ว..วันนี้!

เพราะสังคมของ Sripatum International College มีเพื่อน ๆ ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แก่กันและกันอยู่ตลอดเวลา ทุกคนที่นี่พร้อมจะช่วย และพาเพื่อนๆให้ไปสู่อนาคตที่ดีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.spu.ac.th/intl/สมัครและลงทะเบียนเรียนได้ทุกวัน จนถึง 31 สิงหาคม อ่านต่อ…

ม.ร.เปิดรับนักศึกษาใหม่ M.B.A. for Executives

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (M.B.A. for Executives) รุ่นที่ 19 จัดการศึกษาแบบ Block Course จำนวน 39 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 21.00 น. ศึกษาดูงานในประเทศ หรือต่างประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบอาเซียน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ใน 12 คณะ 3 วิทยาลัย สามารถยื่นกู้ กยศ. และกรอ. ได้ 24 สาขา อ่านต่อ…

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครนักพัฒนาซอฟท์แวร์จำนวนมาก จัดงาน Open House 2016 เปิดสัมภาษณ์งาน รู้ผลภายในวันเดียว

รายงานข่าวจากบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทอะแวร์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทชั้นนำในด้านพัฒนาซอฟต์แวร์และ Outsource ได้มีการขยายขอบเขตงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่และบุคคลากรด้านไอทีและพัฒนาซอฟต์แวร์ อ่านต่อ…

Brain Workout @School นักเรียน นักศึกษาสมัครสมาชิก SE-ED Card เพียง 79.- บาท

เส้นทางนี้ มีให้คุณถึงเป้าหมายในมหาวิทยาลัย ซีเอ็ดเอาใจน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งมั่นตั้งใจพิชิตแอดมิชชั่น และรักการอ่าน พร้อมก้าวเป็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักการพัฒนาตนเอง Brain Workout กับโปรโมชั่นสมัครสมาชิกในราคาพิเศษเพียง 79 บาท รับสิทธิพิเศษมากมายอาทิเช่น- ส่วนลด 10% อ่านต่อ…

รับสมัคร “นักแสดงรุ่นใหม่” การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เตรียมจัดการแสดงโขนประจำปี ๒๕๕๙ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์"ตาม พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ อ่านต่อ…

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ม.ศรีปทุม บางเขน เปิดสอน ภาคเสาร์ – อาทิตย์ แล้ววันนี้! 3 กลุ่มวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 กับ 3 กลุ่มวิชาใหม่การบริหารสื่อดิจิทัล, การบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร และการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารและบันเทิงเปิดรับสมัครแล้ววันนี้พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ 20,000 อ่านต่อ…

ยุคนี้ ไม่ว่าธุรกิจอะไร ก็ต้องไป Digital ก้าวให้ทันเริ่มวันนี้…ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

ยุคนี้ ไม่ว่าธุรกิจอะไร ก็ต้องไป Digita lก้าวให้ทันเริ่มวันนี้ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ SPUคลิกสมัครเรียนวันนี้ http://www.spu.ac.th/campaign/bachelorสมัครได้ทุกวัน เวลา 9.00 17.00 น.ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้น 2 อาคาร 11มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนโทร. 0 2558 อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับหลักสูตรคุณภาพกว่า 29 สาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 20) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดการรับสมัครมีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 13 พฤษภาคม 2559- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีฯ อ่านต่อ…

สมัครด่วน! “สถาบันกันตนา” เปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้

ก้าวสู่มืออาชีพทางด้านการผลิตสื่อบันเทิง สมัครด่วน! "สถาบันกันตนา" เปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้"สถาบันกันตนา" สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับตรง นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชา "ธุรกิจเทคโนโลยี" เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลักสมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/master/ ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เน้นหลักสูตรให้เรียนรู้จริง ปฏิบัติได้จริง พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย อ่านต่อ…

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม หลักสูตรนานาชาติ (GSSE: Global Studies and Social Entrepreneurship) หลักสูตรที่มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็น "ผู้นำ" "นักเปลี่ยนแปลง" และ อ่านต่อ…

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มรภ.จันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษา(ประเภทเรียนดีและประเภทรับตรง) ภาคการศึกษาที่ 1/2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดีและประเภทรับตรง) ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) ภาคปกติในเวลาราชการ -สมัครทางอินเทอร์เน็ต (สมัคร Online) ตั้งแต่บัดนี้ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือกทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ถึง 18 อ่านต่อ…