SPU : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์ ได้แล้ววันนี้…..ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558
          *เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัย
          ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.
          สมัครได้ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
          โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
          ทุกคำถามเรื่องเรียน มีคำตอบที่นี่ Line ไอดี: @sripatum อ่านต่อ…

ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 2 /58 พร้อมให้โอกาสคนทำงานเรียนปริญญาที่ 2

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 และต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ่านต่อ…

ท้าพิสูจน์! MBA หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สร้างนักจัดการธุรกิจสมัยใหม่และ Future Leader อย่างแท้จริง พร้อมลุ้นรับ IPAD Mini วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กำหนดจัดกิจกรรม PIM Open House for 2016 MBA Candidates #1 เพื่อเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร MBA และรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ และหลักสูตร MBA อ่านต่อ…

มรภ.ธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม) จำนวน 45 สาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีกำหนดสอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู (ครุศาสตร์) และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ…

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มข. รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ ภาษา สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา รวมทั้งด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว หรือสารสนเทศ อ่านต่อ…

แกร็บแท็กซี่ ประกาศรับสมัครนิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจใน “แกร็บไบค์ แคมปัส แชลเลนจ์” ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท แพลนจริง ทำจริง ประเมินผลจริง

แกร็บไบค์ พร้อมลงทุนในศักยภาพความเป็นผู้นำและความเป็นผู้ประกอบการของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยแกร็บไบค์ แคมปัส แชลเลนจ์ มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำและทักษะด้านการทำธุรกิจให้กับนิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมหาวิทยาลัย10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ อ่านต่อ…

นิด้า’เปิดรับ ป.โท หลักสูตร MPPM รับสิทธิ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่รองรับ AEC

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) รุ่นที่ 21 พิเศษ! ผู้สมัครวันนี้ได้รับสิทธิพิเศษอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารยุคใหม่เพื่อรองรับAEC’ ฟรี จำนวน 24 ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศนียบัตร อ่านต่อ…

ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 2 พร้อมให้โอกาสคนทำงานเรียนปริญญาที่ 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 เฉพาะส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2558 (ทุกวัน) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า อ่านต่อ…

สถาบันนานาชาติ ม.ร.รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปี 2558 ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรภาษาจีน อ่านต่อ…

SPUKK : ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่2/2558 แล้ว วันนี้.!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป – 31 ธันวาคม 2558 หลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 ปี 4 เดือนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 1 ปีหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต อ่านต่อ…

รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 20 – 23 พฤศจิกายนนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ส่วนกลาง (ม.ร. หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2558 (ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤศจิกายน 2558 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ อ่านต่อ…

โครงการพิเศษ เพื่อความเป็นเลิศ ม.ร. เปิดรับนักศึกษาป.ตรี สาขาการจัดการ

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 5/1 (ภาคค่ำ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-21.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจและอาคารศรีชุม ม.ร.หัวหมาก (หลักสูตร 135 หน่วยกิต) อ่านต่อ…

SPU : สมัครเรียน วันนี้…! รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558คลิกลงทะเบียน http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.สมัครได้ทุกวัน อ่านต่อ…

SPU : ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559 “รับทุนสูงสุด 20,000 บาท”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.สมัครได้ทุกวัน เวลา 08.30 16.30 น.โทร. 0 2558 6888 ต่อ อ่านต่อ…

Raffles Bangkok เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีด้วยหลักสูตร 3 ปี จากประเทศออสเตรเลีย

ราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาเดือนตุลาคมนี้ หลักสูตรอินเตอร์ฯ 6 สาขาด้านการออกแบบ และ 5 สาขาด้านการบริหารธุรกิจราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ เป็นสถาบันสอนออกแบบนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2003 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Raffles Education Corporation อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU : “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ”58 ม.ศรีปทุม

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ "เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2558 "คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา" โดยมีกิจกรรมต่างๆภายในงานมากมาย อาทิ เช่น การจัดแสดงบูธของชมรมต่างๆพร้อมการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าชมรม ซึ่งมีจำนวน ถึง 28 ชมรม อ่านต่อ…

SPU : รู้ยัง….มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559 แล้วคะ…!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือกรับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.สมัครได้ทุกวัน เวลา 08.30 16.30 น.สอบถามโทร. 0 2561 2222 ต่อ อ่านต่อ…

โอกาสมาแล้ว! ธนชาตจัด Walk-in Interview เฟ้นหาบุคลากรหลายอัตรา

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง Telesales / Call Center (Thai – Eng) เพื่อประจำธนาคารธนชาต อาคารวงศ์สว่าง คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับ Call Center English Skill หากมีคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL / IELTS ตามที่ธนาคารกำหนด อ่านต่อ…

“คิก ออฟ”โครงการประกวด“ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย ” ออมสินจัดต่อเนื่องปี 3 พร้อมรับไอเดียคนรุ่นใหม่ลุ้นเงินรางวัลรวม 3 ล้าน

ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย ต่อเนื่องปีที่ 3 เปิดเวทีให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียธุรกิจ ลุ้นเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน อ่านต่อ…

ไทยพาณิชย์ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องประกาศรับสมัครงาน

ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับกรณีการลงประกาศโฆษณารับสมัครพนักงานใหม่ โดยได้มีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยนั้นนายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารขออภัยในการสื่อสารที่ผิดพลาดและทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงาน อ่านต่อ…

SPU : “เรียนเรื่องยากให้ง่าย ใช้งานได้จริง” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “ รับสมัครนักศึกษาใหม่’58 แล้ว …วันนี้”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่จบ ปวส. เรียนต่อ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ยานยนต์ 3 ปี รับปริญญาตรี* พิเศษ รับทุน 4,000 บาท อ่านต่อ…

SPU : ก้าวแรกของการเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารมืออาชีพ ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่”58 แล้ว..วันนี้

ก้าวแรกของการเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่58
สมัครตั้งแต่วันนี้ เริ่มเรียน 17 สิงหาคม 58 อ่านต่อ…

รับสมัครนักศึกษาโครงการ NIDA YMBA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 41 ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ…

SPU : “เรียนเรื่องยากให้ง่าย ใช้งานได้จริง”คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

เรียนเรื่องยากให้ง่าย ใช้งานได้จริง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รับผู้จบ ปวส. เรียนต่อ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ยานยนต์ 3 ปี อ่านต่อ…

SPU : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ”58 แล้ว..วันนี้..!

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ’58 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2558 สมัครเลย คลิก! อ่านต่อ…