รับสมัคร “นักแสดงรุ่นใหม่” การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”

          มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เตรียมจัดการแสดงโขนประจำปี ๒๕๕๙ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์"ตาม พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ ร่วมคัดเลือกเป็นนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ ได้แก่ พระ, นาง, ยักษ์ และ ลิง เพื่อร่วมสืบสานเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขนครั้งใหม่ของมูลนิธิฯ
          1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.) หรือ
          2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารมายัง แผนกงานความร่วมมือภายนอก ๒ กองงานความร่วมมือภายนอก สำนัก อ่านต่อ…

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ม.ศรีปทุม บางเขน เปิดสอน ภาคเสาร์ – อาทิตย์ แล้ววันนี้! 3 กลุ่มวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 กับ 3 กลุ่มวิชาใหม่การบริหารสื่อดิจิทัล, การบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร และการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารและบันเทิงเปิดรับสมัครแล้ววันนี้พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ 20,000 อ่านต่อ…

ยุคนี้ ไม่ว่าธุรกิจอะไร ก็ต้องไป Digital ก้าวให้ทันเริ่มวันนี้…ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

ยุคนี้ ไม่ว่าธุรกิจอะไร ก็ต้องไป Digita lก้าวให้ทันเริ่มวันนี้ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ SPUคลิกสมัครเรียนวันนี้ http://www.spu.ac.th/campaign/bachelorสมัครได้ทุกวัน เวลา 9.00 17.00 น.ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้น 2 อาคาร 11มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนโทร. 0 2558 อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับหลักสูตรคุณภาพกว่า 29 สาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 20) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดการรับสมัครมีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 13 พฤษภาคม 2559- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีฯ อ่านต่อ…

สมัครด่วน! “สถาบันกันตนา” เปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้

ก้าวสู่มืออาชีพทางด้านการผลิตสื่อบันเทิง สมัครด่วน! "สถาบันกันตนา" เปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้"สถาบันกันตนา" สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับตรง นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชา "ธุรกิจเทคโนโลยี" เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลักสมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/master/ ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เน้นหลักสูตรให้เรียนรู้จริง ปฏิบัติได้จริง พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย อ่านต่อ…

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม หลักสูตรนานาชาติ (GSSE: Global Studies and Social Entrepreneurship) หลักสูตรที่มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็น "ผู้นำ" "นักเปลี่ยนแปลง" และ อ่านต่อ…

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มรภ.จันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษา(ประเภทเรียนดีและประเภทรับตรง) ภาคการศึกษาที่ 1/2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดีและประเภทรับตรง) ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) ภาคปกติในเวลาราชการ -สมัครทางอินเทอร์เน็ต (สมัคร Online) ตั้งแต่บัดนี้ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือกทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ถึง 18 อ่านต่อ…

ท้าพิสูจน์! MBA หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สร้างนักจัดการธุรกิจสมัยใหม่และ Future Leader อย่างแท้จริง พร้อมลุ้นรับ IPAD Mini วันที่ 27 มีนาคม 2559 นี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กำหนดจัดกิจกรรม PIM Open House for 2016 MBA Candidates #2 เพื่อเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร MBA และรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ และหลักสูตร MBA อ่านต่อ…

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ร่วมงานกับองค์กร พร้อมก้าวสู่เออีซีไปด้วยกัน

รายงานข่าวจากบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเพื่อเป็นการเปิดรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนหรือเออีซีในปีนี้ บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ มีการขยายขอบเขตงานเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อ่านต่อ…

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ความท้าทายใหม่ในการบริหารคน” (New Challenges of Managing People) 24 ก.พ.59 นี้

เนื่องด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (People Management and Organization Strategy: POS) และงานรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สำนักสื่อสารองค์การ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ "การบริหารคน กับ ความท้าทายใหม่ (New Challenges of Managing อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 19) ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559ดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัคร ใบสมัคร (word, pdf) แผ่นพับของโครงการฯ ได้ที่ อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 19) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 19) ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559ดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัคร ใบสมัคร (word, pdf) แผ่นพับของโครงการฯ ได้ที่ อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 ถึง 31 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอล (Digital Business Management Program (DBM) ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 ถึง 31 มกราคม 2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) โดย ดร.อานนท์ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททุกกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทนักศึกษาทุนกีฬา ประเภทกีฬาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย), เปตอง, ฟุตซอล (ชาย), บาสเกตบอล (ชาย-หญิง), วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง), ยูโด, เทควันโด, คาราเต้-โด, ดาบไทย, หมากกระดาน, ว่ายน้ำ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 อ่านต่อ…

M.B.A Marketing ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 11

โครงการ M.B.A Marketing ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 11 สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ด้วยการเรียนรู้แบบ 3 มิติ รู้กว้าง รู้ลึก รู้จริงรู้กว้าง: ความรู้ทุกด้านที่เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการบริหารธุรกิจรู้ลึก: รู้ศาสตร์และศิลป์ อ่านต่อ…

หลักสูตร MBA Online เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะ เข้าสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://202.28.9.143/registrar/appbioentryconfigregis.asp?f_cmd=88ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http://mbaonline.utcc.ac.th/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MBA อ่านต่อ…

ร.ร. อุบลบุรีรักษ์ การบริบาล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 559 รับจำนวนจำกัด

ร.ร. อุบลบุรีรักษ์ การบริบาลรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบโควต้าโรงพยาบาลรุ่นที่4 ปี 58 เปิดเรียน 12 ธันวาคม 58รุ่นที่1 ปี 59 เปิดเรียน 20 มีนาคม 59รุ่นที่ 2 ปี 59 เปิดเรียน 18 เมษายน 59สมัครเรียนได้ทุกรุ่นแล้วเต็มจะปิดรับสมัคร#หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล 30 คน#หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร 13 คน#หลักสูตร อ่านต่อ…

หลักสูตรป.โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/MBE) หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 20) ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2558 16 กุมภาพันธ์ 2559แนะนำหลักสูตร: วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. อ่านต่อ…

ม.ร. เปิดรับนักศึกษา M.B.A. จังหวัดสมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 8 หลักสูตร 2 ปี 39 หน่วยกิต (แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 21.00 น. ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ่านต่อ…

SPU : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้แล้ววันนี้…ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 “รับทุนสูงสุด 20,000 บาท”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.สมัครได้ทุกวัน เวลา 09.00 17.00 น.โทร. 0 2558 6888 ต่อ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท / ป.เอก ภาค 2/2558

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558 กับหลักสูตรคุณภาพ 15 สาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ www.dpu.ac.th หรือโทร.0-2954-7300 ต่อ อ่านต่อ…