เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มรภ.จันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษา(ประเภทเรียนดีและประเภทรับตรง) ภาคการศึกษาที่ 1/2559

          สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดีและประเภทรับตรง) ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) ภาคปกติในเวลาราชการ -สมัครทางอินเทอร์เน็ต (สมัคร Online) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (สำหรับประเภทเรียนดี) และวันที่ 10 มีนาคม 2559-ดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ : http://eadmission.chandra.ac.th หรือ Facebook : https://www.facebook.com/yothachandra/

          เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดย...สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0 2942 6900 ต่อ 5050, 5040


อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือกทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ถึง 18 อ่านต่อ…

ท้าพิสูจน์! MBA หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สร้างนักจัดการธุรกิจสมัยใหม่และ Future Leader อย่างแท้จริง พร้อมลุ้นรับ IPAD Mini วันที่ 27 มีนาคม 2559 นี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กำหนดจัดกิจกรรม PIM Open House for 2016 MBA Candidates #2 เพื่อเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร MBA และรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ และหลักสูตร MBA อ่านต่อ…

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ร่วมงานกับองค์กร พร้อมก้าวสู่เออีซีไปด้วยกัน

รายงานข่าวจากบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเพื่อเป็นการเปิดรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนหรือเออีซีในปีนี้ บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ มีการขยายขอบเขตงานเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อ่านต่อ…

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ความท้าทายใหม่ในการบริหารคน” (New Challenges of Managing People) 24 ก.พ.59 นี้

เนื่องด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (People Management and Organization Strategy: POS) และงานรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สำนักสื่อสารองค์การ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ "การบริหารคน กับ ความท้าทายใหม่ (New Challenges of Managing อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 19) ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559ดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัคร ใบสมัคร (word, pdf) แผ่นพับของโครงการฯ ได้ที่ อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 19) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 19) ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559ดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัคร ใบสมัคร (word, pdf) แผ่นพับของโครงการฯ ได้ที่ อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 ถึง 31 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอล (Digital Business Management Program (DBM) ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 ถึง 31 มกราคม 2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) โดย ดร.อานนท์ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททุกกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทนักศึกษาทุนกีฬา ประเภทกีฬาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย), เปตอง, ฟุตซอล (ชาย), บาสเกตบอล (ชาย-หญิง), วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง), ยูโด, เทควันโด, คาราเต้-โด, ดาบไทย, หมากกระดาน, ว่ายน้ำ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 อ่านต่อ…

M.B.A Marketing ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 11

โครงการ M.B.A Marketing ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 11 สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ด้วยการเรียนรู้แบบ 3 มิติ รู้กว้าง รู้ลึก รู้จริงรู้กว้าง: ความรู้ทุกด้านที่เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการบริหารธุรกิจรู้ลึก: รู้ศาสตร์และศิลป์ อ่านต่อ…

หลักสูตร MBA Online เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะ เข้าสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://202.28.9.143/registrar/appbioentryconfigregis.asp?f_cmd=88ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http://mbaonline.utcc.ac.th/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MBA อ่านต่อ…

ร.ร. อุบลบุรีรักษ์ การบริบาล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 559 รับจำนวนจำกัด

ร.ร. อุบลบุรีรักษ์ การบริบาลรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบโควต้าโรงพยาบาลรุ่นที่4 ปี 58 เปิดเรียน 12 ธันวาคม 58รุ่นที่1 ปี 59 เปิดเรียน 20 มีนาคม 59รุ่นที่ 2 ปี 59 เปิดเรียน 18 เมษายน 59สมัครเรียนได้ทุกรุ่นแล้วเต็มจะปิดรับสมัคร#หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล 30 คน#หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร 13 คน#หลักสูตร อ่านต่อ…

หลักสูตรป.โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/MBE) หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 20) ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2558 16 กุมภาพันธ์ 2559แนะนำหลักสูตร: วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. อ่านต่อ…

ม.ร. เปิดรับนักศึกษา M.B.A. จังหวัดสมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 8 หลักสูตร 2 ปี 39 หน่วยกิต (แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 21.00 น. ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ่านต่อ…

SPU : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้แล้ววันนี้…ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 “รับทุนสูงสุด 20,000 บาท”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.สมัครได้ทุกวัน เวลา 09.00 17.00 น.โทร. 0 2558 6888 ต่อ อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท / ป.เอก ภาค 2/2558

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558 กับหลักสูตรคุณภาพ 15 สาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ www.dpu.ac.th หรือโทร.0-2954-7300 ต่อ อ่านต่อ…

MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดมิติใหม่แห่งการเรียน MBA พร้อมเปิดสอบชิงทุนให้เปล่าระดับปริญญาโท มากกว่า 50 ทุน!! สมัครด่วนถึง 15 ธันวาคมนี้

โอกาสของผู้สนใจศึกษาต่อ MBA มาถึงแล้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อและสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนกว่า 50 ทุนแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ที่ทาง บมจ.ซีพี ออลล์ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี อ่านต่อ…

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2(เพิ่มเติม) วันที่ 12-14 ธ.ค.นี้ (เฉพาะส่วนกลาง)

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2558 (เฉพาะส่วนกลาง) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจที่สมัครไม่ทันในช่วงแรกสามารถสมัครได้โดยมีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.iregis.ru.ac.th อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับ certificate ขอบคุณ ช่วยงาน “One Young World Summit 2015” จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายสิรพันธุ์ โตอินทร์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่4แถวยืนจากขวา) เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานในการประชุมสุดยอด "One Young World Summit 2015" ค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครเรียน ปวช. ปวส. ป.ตรีต่อเนื่อง โครงการประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและวิทยาลัย ฯ ในเครือ ภาคสมทบจบตามหลักสูตร สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยแนะแนวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ. โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา รับสมัครและเรียน เฉพาะวันอาทิตย์ เปิดสอนหลักสูตร ปวช. อ่านต่อ…

SPU : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์ ได้แล้ววันนี้…..ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.สมัครได้ทุกวัน เวลา 09.00 17.00 น.โทร. 0 2558 6888 ต่อ อ่านต่อ…

ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 2 /58 พร้อมให้โอกาสคนทำงานเรียนปริญญาที่ 2

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 และต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ่านต่อ…

ท้าพิสูจน์! MBA หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สร้างนักจัดการธุรกิจสมัยใหม่และ Future Leader อย่างแท้จริง พร้อมลุ้นรับ IPAD Mini วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กำหนดจัดกิจกรรม PIM Open House for 2016 MBA Candidates #1 เพื่อเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร MBA และรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ และหลักสูตร MBA อ่านต่อ…

มรภ.ธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม) จำนวน 45 สาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีกำหนดสอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู (ครุศาสตร์) และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ…

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มข. รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ ภาษา สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา รวมทั้งด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว หรือสารสนเทศ อ่านต่อ…