กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวการรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดการแถลงข่าว
การรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม
******************
เวลา ๑๐.๐๐ น. - แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน
- นิทรรศการสาธิตมารยาทไทย
- ชมการสาธิตของเล่นอาเซียน

เวลา ๑๐.๓๐ น. - พิธีกรเกริ่นนำ
- เปิดตัว เพลงมรดกไทยสู่อาเซียน (แต่งโดยแอ๊ด คาราบาว ศิลปินแห่งชาติ)
- การแสดงรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย โดยศิลปินสมาคมตลกแห่งประเทศไทย
- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึง
นโยบายการรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และ
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านต่อ…

เริ่มแล้ว รอบชิงชนะเลิศโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย พร้อมเปิดเวทีการประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรก ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการประกวดมารยาทไทยและการแข่งขันอ่านฟังเสียงของโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๔ รอบชิงชนะเลิศ หลังคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ ๓,๓๙๒ คน จาก ๔๗๐ สถาบัน เหลือ ๒๑๔ สถาบัน พร้อมเปิดรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ อ่านต่อ…

ธนาคารธนชาตเปิดรอบชิงชนะเลิศ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ พร้อมเปิดการประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินครั้งแรก

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวพิธีเปิดรอบชิงชนะเลิศ "ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘ และ "การประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน" อ่านต่อ…

ธนาคารธนชาต จัดพิธีเปิดรอบชิงชนะเลิศ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘” และ “การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศในแต่ละภาคทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย อ่านต่อ…

ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาและมารยาทของชาติ เตรียมเปิดตัวกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย และ การแข่งขันอ่านฟังเสียง อ่านต่อ…

“ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ รับสมัครแล้ววันนี้ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินร่วมประกวดมารยาทไทยครั้งแรก

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม การแข่งขันอ่านฟังเสียง และ การประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี อ่านต่อ…

วธ. ร่วมกับสภาวัฒนธรรม กทม. จัดประกวดมารยาทไทย กระตุ้นค่านิยมให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานงานแถลงข่าวโครงการประกวดมารยาทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗ ว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนชาต มุ่งเสริมบุคลิกภาพพนักงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ จัดโครงการ “ธนชาต มารยาทงาม” อบรมพนักงานใหม่

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จับมือ คุณกวาง กมลชนก โกมลฐิติ ดารานักแสดงชื่อดัง ผู้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดมารยาทไทย จากโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย อ่านต่อ…

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รณรงค์ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ภาษาและมารยาทไทย

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทย ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมีส่วนช่วยสืบสานภาษาไทยและมารยาทไทยให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม แข่งขันอ่านฟังเสียง และ ประกวดมารยาทไทย หวังให้ทุกคนช่วยกันทำนุบำรุงภาษาและมารยาทไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป อ่านต่อ…

รพ.เอกชัย สถานที่ดี บรรยายกาศเลิศ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลือกจัดอบรม

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและมารยาทไทย จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ…

ธนาคารธนชาต ปลุกกระแสคนไทยร่วมภูมิใจวัฒนธรรม สานต่อโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๓

ธนาคารธนชาต ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สานต่อโครงการ ธนชาต ริเริ่ม… เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ก้าวสู่ครั้งที่ ๔๓ เปิดรับสมัครให้สถาบันการศึกษาส่งเยาวชนร่วม การแข่งขันอ่านฟังเสียง และ การประกวดมารยาทไทย เดินสายคัดเลือกตัวแทนจากทุกภาคทั่วประเทศ อ่านต่อ…

ธนาคารธนชาต ปลุกกระแสคนไทยร่วมภูมิใจวัฒนธรรม สานต่อโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๓

ธนาคารธนชาต ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สานต่อโครงการ ธนชาต ริเริ่ม… เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ก้าวสู่ครั้งที่ ๔๓ เปิดรับสมัครให้สถาบันการศึกษาส่งเยาวชนร่วม การแข่งขันอ่านฟังเสียง และ การประกวดมารยาทไทย เดินสายคัดเลือกตัวแทนจากทุกภาคทั่วประเทศ อ่านต่อ…

ธนชาต เปิดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยเชิญชวนสถาบันการศึกษาส่งตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย อ่านต่อ…

ธนาคารธนชาต เชิญชวนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดทำเว็บไซต์แนะนำมารยาทในโอกาสร่วมงานต่างๆ

นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนชาตให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านมารยาทไทยให้คงอยู่สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อ่านต่อ…

ธนาคารธนชาต จัดกิจกรรม “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย (การประกวดมารยาทไทย รอบชิงชนะเลิศ)ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), อ่านต่อ…

ธนชาต จัดประกวดเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษา

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าปลูกฝังเยาวชนตระหนักในคุณค่าของภาษาและมารยาทไทย เพื่อทำหน้าที่สืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยเชิญชวนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งตัวแทนนักเรียน-นักศึกษาเข้าแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนชาต เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ และนายสุพจน์ สุขขะเสริมสุข ผู้อำนวยการ สำนักเครือข่ายกรุงเทพฯ 5 (งามวงศ์วาน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ชนะการแข่งขันอ่านฟังเสียงและการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อบรมโครงการยูนิเซฟ

มร. พอล หว่อง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดอบรมโครงการ โปรแกรมพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ปี 2011 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมทักษะทางสังคม หลักจริยธรรม และมารยาทไทยให้กับเยาวชนจากยูนิเซฟ อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “คุณพระช่วย” อ.เผ่าทอง พาเที่ยวพระที่นั่งสยาม พร้อม เปิดคอร์สสอนมารยาทไทย ได้ลูกศิษย์ ศิลปินรุ่นใหม่ น้องจีโน่ ,น้องวันใส

กลายเป็นหนึ่งในรายการคุณพระช่วย ไปแล้ว สำหรับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ผู้รอบรู้เรื่องของพระราชวังไทย หลังจากมารับหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในพระราชวังในประเทศไทย ในช่วงของคุณพระชมวัง ซึ่งสัปดาห์นี้ อ.เผ่าทอง ให้เกียรติรับหน้าที่คุณพระเชี่ยว อ่านต่อ…

เชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในโครงการ สงกรานต์มารยาทไทยเมืองสองแคว ครั้งที่ 1

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานปีใหม่ไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมร่วมโครงการ สงกรานต์มารยาทไทยเมืองสองแคว ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดเป็นปีแรก ในวันที่ 13-15 เมษายน 2552 ณ บริเวณ ถนนเอกาทศรฐ และถนนบรมไตรโลกนารถ
นางจิระภา วสุวัต อ่านต่อ…

ดาว – ดุ๊ก เสียงแตก… เครื่องกราบเบญจางค์ฯ ฝึกมารยาทไทยไฮ-เทค

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในการกราบ กับรายการ สมรภูมิไอเดีย ที่ศุกร์นี้เป็นความสามารถของ น้องๆ ระดับมัธยมจากโรงเรียน วชิรวิทยา จ.กำแพงเพชร ที่เล็งเห็นความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ ลงทุนนุ่งโจงกระเบนสาธิตผลงาน เครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ซึ่งใช้ระบบสัมผัสเท้าและเข่า 2 จุด อ่านต่อ…

SCIB จัดโครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2551 สัญจรภาคใต้

ธนาคารนครหลวงไทยมุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยการจัดกิจกรรม การแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษากว่า 8 แสนบาท
รายงานข่าวจาก ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

SCIB จัดโครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2551 สัญจรภาคเหนือ

ธนาคารนครหลวงไทยมุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านฟังเสียงและ ประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษากว่า 8 แสนบาท

รายงานข่าวจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

สคิบจัดโครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2551 สัญจรภาคอีสาน

สคิบจัดโครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2551 สัญจรภาคอีสาน ธนาคารนครหลวงไทยมุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธ.นครหลวงไทย เปิด โครงการนครหลวงไทยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย เขตภาคอีสาน

นายสุรพล ตันฑสุกิจวณิช ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 3 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2550 สำหรับกิจกรรม การแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 19 อ่านต่อ…