ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน

          ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน ปีการศึกษา 2558
          ในปีการศึกษา 2558 นี้ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียน ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษาดังนี้

Bachelor ofBusiness Adminstration in Business Services
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ
- ด้านการเงิน (Finance)
- ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ )International Business) อ่านต่อ…

การร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง มหาวิทยาลัยเอเชียน กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียนและ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยเอเชียน กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียนและ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

เปิดประตูสู่โลกอินเตอร์ กับ Asian University

มหาวิทยาลัยเอเชียนจัดงาน Open House ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.00-15.00 น. ภายในงานพบกับScience Show จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, แนะแนวการศึกษาระดับมัธยม 4-5-6 ถึง ปริญญาเอก และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 253 4771 , 038 อ่านต่อ…

ไทยคว้าแชมป์วอลเลย์หญิงชิงแชมป์มหาวิทยาลัยเอเชีย

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์มหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย THE 1st ASIAN UNIVERSITY WOMANS VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP โดยมีนายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยเอเชียนจัดอภิปรายเรื่อง เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอเชียนจัดอภิปรายเรื่อง เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) ขอเชิญฟังการอภิปราย
เรื่อง เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ผู้อภิปรายมีดังนี้ รศ.ดร.มณฑล อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยเอเชียนจัดอภิปรายเรื่อง เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอเชียนจัดอภิปรายเรื่องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) ขอเชิญฟังการอภิปราย
เรื่อง เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ผู้อภิปรายมีดังนี้
รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยเอเชียนจัดอภิปรายเรื่อง ” เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย “

มหาวิทยาลัยเอเชียนจัดอภิปรายเรื่อง " เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย " วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-253-4771 , 038-253-700 www.asianst.ac.th

asian u
เบอร์โทรศัพท์ : อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธ.ก.ส. – ม. เอเชียน มอบทุน ป.ตรี หลักสูตรนานาชาติสร้างโอกาสให้เด็กในชนบท

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายวิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มูลค่า 300,000 บาทต่อคนต่อปี ระยะเวลา 4 ปี คิดเป็นมูลค่าทุนละ 1,200,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน อ่านต่อ…

ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดด้วย English Summer Camp @ เอเชียน ยู

มหาวิทยาลัยเอเชียนเตรียมความพร้อมตอบรับนโยบายพัฒนาเด็กไทยให้ทัดเทียมเด็กนอก ด้วยการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (English Summer Camp @ Asian U) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 11 เมษายน และ 16 เมษายน 13 พฤษภาคม 2550 สำหรับผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 14 อ่านต่อ…

ม.เอเชียนจับมือสาธิตเกษตรเปิด The College @ Asian U

มหาวิทยาลัยเอเชียนร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการเปิด The College แห่งมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย (ม.4 6) หลักสูตรนานาชาติแล้วตั้งแต่วันนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-253-4771 อ่านต่อ…

เอเชียน ยู เปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจเรียนโกอินเตอร์แบบไม่ต้องไปนอก

มหาวิทยาลัยเอเชียน จัดงาน Open House เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจศึกษาต่อในระดับม.ปลาย ปริญญาตรี และปริญญาโทในหลักสูตรนานาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.00 15.00 น. ในงานมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุก พร้อมการแนะแนวในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อ่านต่อ…