วธ.เผยโพลล์ “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม พบคนไทยตั้งใจ บอกรักแม่ด้วยการกอด-บอกรัก-พวงมาลัยกราบขอพรแม่


          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2559 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 3,048 คน ซึ่งพบว่าการสำรวจพบว่า เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2559 ประชาชนตั้งใจจะบอก/แสดงความรัก "แม่" โดยพบว่า ร้อยละ 83.54 จะแสดงความรักโดยกอด/บอกรัก/นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรแม่ ร้อยละ 65.26 รับประทานอาหาร/พาไปเที่ยวต่างประเทศ/ต่างจังหวัด ร้อยละ 42.58 บอกว่าจะโทรศัพท์ถึงแม่/ส่งไลน์/ส่งข้อความถึงแม่ และร้อยละ 30.62 จะซื้อของขวัญให้แม่ ร้อยละ 17.39 มอบบัตร/การ์ดอวยพรให้แม่ นอกจากนี้จากการสอบถามว่าในฐานะ "ลูก"ประชาชนจะทำอะไรเพื่อทดแทนพระคุณแม่ พบว่า ร้อยละ75.51 จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน/ตั้งใจทำง อ่านต่อ…

วธ.เผยโพลเด็กและเยาวชนเห็น พ่อ-แม่ คือต้นแบบที่ดีในวันวาเลนไทน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7-27 มกราคมที่ผ่านมา จำนวน 3,779 คน ถึงทัศนะที่มีต่อ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการให้ความรู้สู่สังคม ปีที่2 มอบนิตยสารให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด มอบนิตยสาร WHATCAR? Thai Edition ใน "โครงการให้ความรู้สู่สังคม" ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อ่านต่อ…

วธ.ปลื้มเยาวชน-คนไทย หนุนจัดประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-พบร้อยละ 77 เข้าวัดทำบุญ ตักบาตรช่วงปีใหม่ไทย พร้อมเผยผลสำรวจ 3 สิ่งที่ไม่ควรกระทำในเทศกาลสงกรานต์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง วันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ในทัศนคติของประชาชน 2, 425 คน จากการสอบถามประชาชนว่าทราบหรือไม่ว่าวันที่ 13-14 เมษายน เป็นวันปีใหม่ไทย อ่านต่อ…

กรมสรรพสามิต เดินหน้าโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้…แค่ไม่ขาย” ดึงมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (TFRD) ร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี นำร่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรมสรรพสามิตรุกเดินหน้าโครงการ ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้…แค่ไม่ขาย จับมือมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (Thai Foundation for Responsible Drinking: TFRD) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิต เดินหน้าโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้…แค่ไม่ขาย” ดึงมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (TFRD) ร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี นำร่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรมสรรพสามิต นำโดย นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดี (ที่ 3 จากขวา) และนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (ที่ 2 จากซ้าย) จับมือกับมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 41 คน พร้อมอาจารย์ผู้ติดตาม 3 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจาก คุณยงยุทธ อ่านต่อ…

อบรมฟรีภาษาญี่ปุ่น สำหรับมัคคุเทศก์ที่มีบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครมัคคุเทศก์ที่มีบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและระดับกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ อ่านต่อ…

ประกาศรับสมัครอบรมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 บัตรบลอนซ์เงิน

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 อ่านต่อ…

อลิอันซ์ อยุธยา จับมือ กทม. เดินหน้าปั้นยุวมัคคุเทศก์ จากโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 8

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ปันความรู้สู่เด็กไทย จับมือกับ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมต่อยอดพัฒนาเยาวชน เดินหน้าโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 8 โดย อ่านต่อ…

สพพ.๗ จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่งพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเอสเอ็มอีแบงก์ กรุงเทพฯ นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมด้วย นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. และนายประครอง สายจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค" นวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒๕๕๖ (National Teaching Thai as a Foreign Language Conference ๒๐๑๓) ซึ่งมีหัวข้อหลักของงานคืออดีต ปัจจุบัน อ่านต่อ…

ทรู ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้ารอบแอดมิชชั่น

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พัฒนาหลักสูตรแรกของประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานบริการ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมยกระดับศักยภาพของตลาดแรงงานไทยสู่ความเป็นเลิศ อ่านต่อ…

พยาบาลวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองประธานวุฒิสภา อดีตนายกสภาการพยาบาล ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสัมมนา “จริยธรรมหายไป หรืออยู่ในใจสื่อมวลชน” ครั้งที่ 2

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สื่อสารมวลชนทุกแขนง, และผู้สนใจ ร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ในหัวข้อ จริยธรรมหายไป หรืออยู่ในใจสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ณ อ่านต่อ…