กรมสรรพสามิต เดินหน้าโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้…แค่ไม่ขาย” ดึงมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (TFRD) ร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี นำร่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          กรมสรรพสามิตรุกเดินหน้าโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้...แค่ไม่ขาย” จับมือมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (Thai Foundation for Responsible Drinking: TFRD) รณรงค์ให้ร้านค้าและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ นำร่องเปิดตัวโครงการและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงนำร่องโดยรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนมุ่งขยายสู่มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต  อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิต เดินหน้าโครงการ “ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้…แค่ไม่ขาย” ดึงมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (TFRD) ร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี นำร่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรมสรรพสามิต นำโดย นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดี (ที่ 3 จากขวา) และนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (ที่ 2 จากซ้าย) จับมือกับมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 41 คน พร้อมอาจารย์ผู้ติดตาม 3 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจาก คุณยงยุทธ อ่านต่อ…

อบรมฟรีภาษาญี่ปุ่น สำหรับมัคคุเทศก์ที่มีบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครมัคคุเทศก์ที่มีบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและระดับกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ อ่านต่อ…

ประกาศรับสมัครอบรมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 บัตรบลอนซ์เงิน

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 อ่านต่อ…

อลิอันซ์ อยุธยา จับมือ กทม. เดินหน้าปั้นยุวมัคคุเทศก์ จากโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 8

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ปันความรู้สู่เด็กไทย จับมือกับ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมต่อยอดพัฒนาเยาวชน เดินหน้าโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 8 โดย อ่านต่อ…

สพพ.๗ จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่งพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเอสเอ็มอีแบงก์ กรุงเทพฯ นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมด้วย นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. และนายประครอง สายจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค"
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น
สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน ผสานเทคนิค”

เด็กแนว ขอเรียนเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐาน ผสานเทคนิค" นวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 (2 วันเต็ม) เวลา 09.30-17.00 น สถานที่: ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา อ่านต่อ…

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒๕๕๖ (National Teaching Thai as a Foreign Language Conference ๒๐๑๓) ซึ่งมีหัวข้อหลักของงานคืออดีต ปัจจุบัน อ่านต่อ…

ทรู ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้ารอบแอดมิชชั่น

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พัฒนาหลักสูตรแรกของประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานบริการ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมยกระดับศักยภาพของตลาดแรงงานไทยสู่ความเป็นเลิศ อ่านต่อ…

พยาบาลวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองประธานวุฒิสภา อดีตนายกสภาการพยาบาล ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสัมมนา “จริยธรรมหายไป หรืออยู่ในใจสื่อมวลชน” ครั้งที่ 2

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สื่อสารมวลชนทุกแขนง, และผู้สนใจ ร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ในหัวข้อ จริยธรรมหายไป หรืออยู่ในใจสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ณ อ่านต่อ…

ทรู จับมือ ม.ราชภัฏสวนดุสิต ปั้นนักบริการลูกค้ารุ่นใหม่ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า แห่งแรกของประเทศ เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครภายใน 25 พ.ย. นี้

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พัฒนาหลักสูตรแรกของประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานบริการ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมยกระดับศักยภาพของตลาดแรงงานไทยสู่ความเป็นเลิศ อ่านต่อ…

โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ประกาศความสำเร็จต่อเนื่อง ก้าวสู่ปีที่ 7 พร้อมเดินหน้าจุดประกายเยาวชนสู่อาชีพมัคคุเทศก์

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด ปันความรู้สู่เด็กไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 7 ต่อยอดความรู้คู่เยาวชนไทย ล่าสุด จับมือ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิด อ่านต่อ…

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสวพ.FM91 จัดอบรม “แท็กซี่ตาดี มีน้ำใจ”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสวพ.FM91 จัดโครงการอบรม"แท็กซี่ตาดีมีน้ำใจ" เพื่อเตรียมพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่8 อ่านต่อ…

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2555 ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในหัวข้อ Cultural and Linguistic Diversity in ASEAN

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2555 ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในหัวข้อ Cultural and Linguistic Diversity in ASEAN ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ่านต่อ…