รมว.พลังงาน มอบรางวัลเยาวชนไอเดียเจ๋ง โชว์ผลงานวาดภาพ พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน

          นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับพลังงาน ในหัวข้อ “พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน” หรือ Big Ideas on Energy to Reduce Global Warming ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายแพทย์วรรณรัตน์ เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีประกอบคำขวัญ ในหัวข้อ “พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน” โดยการเปิดรับสมัครผลงานจากนักเรียน นักศึกษาในระดับ ม.ต้น ,ม.ปลาย และ ปวช. ซึ่งมีเยาวชนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ให้ความส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพจำนวนกว่า 400 ผลงาน โดยกระทรวงพลังงานได้คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถถ่ายทอดความคิดได้ถูกต้องตามกติกาจำนวน 39 ผลงาน โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 19 ผลงาน ระดั อ่านต่อ…

รมว.พลังงาน มอบรางวัลเยาวชนไอเดียเจ๋ง โชว์ผลงานวาดภาพ พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับพลังงาน ในหัวข้อ พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน หรือ Big Ideas on Energy to Reduce Global Warming ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
นายแพทย์วรรณรัตน์ เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กระทรวงพลังงาน จัดประกวด วาดภาพเกี่ยวกับพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนหัวข้อ Big Ideas on energy to reduce global warming

กระทรวงพลังงาน ประกาศผลผู้ชนะและมอบรางวัลการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน ภายใต้หัวข้อ Big Ideas on energy to reduce global warming โดย นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เดนท์ เวลา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีประกอบคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานในกลุ่มเยาวชน โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อ่านต่อ…

กิจกรรมภาพวาด ทะเลไทยกับภาวะโลกร้อน

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม โลกใต้น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ ทะเลไทยกับภาวะโลกร้อน จากกิจกรรมวันมหาสมุทรโลก ประจำปี พ.ศ.2552
…ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร.053-893111 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: CZA ต้อนรับผู้ชนะประกวดวาดภาพ

เด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ ทะเลไทยกับภาวะโลกร้อน เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีคุณพชพันธ์ ธุวนลิน รองผู้จัดการทั่วไปให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีด้วย อ่านต่อ…

กาโตว์ เฮ้าส์ เชิญทำข่าวและรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด โครงการ รักเรา รักษ์โลก

เนื่องด้วย บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด ฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม จึงได้จัดประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ รักเรา รักษ์โลก เพื่อร่วมกันรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม แสดงความรักต่อโลกช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อลด ภาวะโลกร้อน อีกทั้งร่วมแรงร่วมใจรักษาโลกนี้ให้คงอยู่สวยงามตลอดไป อ่านต่อ…

กาโตว์ เฮ้าส์ เชิญชวนน้องๆ ที่ด้อยโอกาสทางร่างกายและสมองทั่วประเทศ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี รักเรา รักษ์โลก ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท

กาโตว์ เฮ้าส์ ฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม จึงได้จัดประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ รักเรา รักษ์โลก เพื่อร่วมกันรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม แสดงความรักต่อโลกช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อลด ภาวะโลกร้อน อีกทั้งร่วมแรงร่วมใจรักษาโลกนี้ให้คงอยู่สวยงามตลอดไป งานนี้ เปิดโอกาสสำหรับน้องๆ อ่านต่อ…

ผลการประกวดวาดภาพ “บางกอกบีอาร์ที รถในฝันของฉัน”

นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ "บางกอกบีอาร์ที รถในฝันของฉัน" ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันปลอดรถ กทม. ลดโลกร้อน Bangkok Car Free Day 2007 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนร่วมกับกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงาน อ่านต่อ…