ภาพข่าว: คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง 40 คน 40 เครื่อง

 
          นายพูลพันธ์ ไกรเสริม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 คน 1 เครื่อง ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง โดยมีนางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นางอณิยา นุชสำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย นายประสพ สนองชาติ ประธานกลุ่มบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การรักษาความปลอดภัยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา

นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่เทศกิจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา บริเวณถนนราชดำเนิน อ่านต่อ…

เตรียมขยายโครงการเทศกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมพื้นที่

โพลชี้นักท่องเที่ยวพอใจการให้บริการของเทศกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว กทม.เตรียมขยายโครงการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวใน กทม. หลังเริ่มโครงการบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
นายพูลพันธ์ ไกรเสริม อ่านต่อ…

สรุปผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เทศกิจจุดอำนวยความสะดวกการจราจร 50 สำนักงานเขต

นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า สำนักเทศกิจได้รวบรวมผลการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกการจราจรทั้ง 50 สำนักงานเขต และของสำนักเทศกิจ โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร จำนวน 398 จุดทั่วกรุงเทพฯ ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 575 ราย อ่านต่อ…

รายงานผลการปฏิบัติงานสายตรวจเพื่อนชุมชน

นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการสายตรวจเพื่อนชุมชน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่เน้นการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดชุดสายตรวจเพื่อนชุมชนปฏิบัติงาน ให้บริการแก่ประชาชน ภายใต้พื้นฐานแนวความคิด สายตรวจเพื่อนชุมชน อ่านต่อ…

กทม. ดำเนินการกับผู้ค้ากระทำผิดหลักเกณฑ์ในจุดผ่อนผัน

นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า สำนักเทศกิจได้รับรายงานจากเขตถึงผลการดำเนินการผู้ค้ากระทำผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในจุดผ่อนผันของเดือน มี.ค. 52 โดยมีผู้ค้ากระทำผิดหลักเกณฑ์ จำนวน 654 รายจากผู้ค้าทั้งหมด จำนวน 14,190 ราย โดยมีผู้ค้ากระทำผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ อ่านต่อ…