ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบอาเซียน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ใน 12 คณะ 3 วิทยาลัย สามารถยื่นกู้ กยศ. และกรอ. ได้ 24 สาขา และในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก กับหลักสูตรคุณภาพที่มีให้เลือกกว่า 30 หลักสูตร
          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2559 ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.0-2954-7300 ต่อ 111, 505
 
อ่านต่อ…

รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กทม.รับ ป.โท ภาคพิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า แจ้งข่าว เชิญชวน คนทำงาน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป สร้างโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มศักยภาพการทำงานในโลกยุคดิจิตอล ด้วยหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับ ป.โท ภาคพิเศษ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ศึกษานอกเวลาราชการ สามารถเลือกเรียนในวันธรรมดาหรือวันเสาร์ อ่านต่อ…

MPA ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 30 นิด้า รับจำนวนจำกัด

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ศึกษานอกเวลาราชการ เลือกวันเรียนได้) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ตั้งแต่บัดนี้ 29 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับ ป.โท หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 30 (รับจำนวนจำกัด)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ศึกษานอกเวลาราชการ(เลือกวันเรียนได้) อ่านต่อ…

นักบริหารไม่ควรพลาด นิด้า เปิดรับ ป.โท MPA ภาคพิเศษ รุ่นที่ 30

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ประสบการณ์ 1 ปี ศึกษานอกเวลาราชการ) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ตั้งแต่บัดนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ่านต่อ…

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2558 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป อ่านต่อ…

ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ 2558 รอบ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 รับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศษสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ อ่านต่อ…

เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ รอบ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐ ภาคพิเศษกรุงเทพฯ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขาการจัดการภาครัฐ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) อ่านต่อ…

หลักสูตร MPA นิด้า เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษกรุงเทพฯ เลือกวันเรียนได้ )

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขาการจัดการภาครัฐ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับ นศ.ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2556 ในสาขาวิชาเอกเทคโนโลยสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการระบบสารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟแวร์, อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ/ภาคพิเศษรอบสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี / เทียบโอน (รอบสุดท้าย) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 พ.ค.56 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฝ่ายงานทะเบียนฯ สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 อ่านต่อ…

รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับ ป.โท ภาคพิเศษ(รอบที่ 2) การจัดการภาครัฐ สำหรับนักบริหาร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนในวันเสาร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) เฉพาะบางสาขาวิชา อาทิ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ…

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครนศ.ป.โท

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กทม. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 1/2556 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มี.ค.56 รายงานตัว 30 มี.ค.56 เรียนวันธรรมดา (ภาคค่ำ) อ่านต่อ…

MPA NIDA เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร) เลือกเรียนวันเสาร์ หรือ วันธรรมดาได้

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 27 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์ อ่านต่อ…

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 เรียนวันธรรมดา (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) และเรียนวันอาทิตย์ หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน) อ่านต่อ…

รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร) เลือกเรียนวันเสาร์ หรือ วันธรรมดาได้

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 27 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์ อ่านต่อ…

ด่วน.! วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2555

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2555 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน (ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคพิเศษ วันอาทิตย์) 5 คณะ 13 อ่านต่อ…

ราชภัฏธนบุรี.. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 เรียนวันธรรมดา (วันจันทร์ วันพฤหัสบดี) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 1 พ.ย. 55 ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ่านต่อ…

รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับ นศ.ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่18 (คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์) รับสมัครวันนี้ 27 กรกฎาคม อ่านต่อ…