พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการบ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ระหว่าง นายปรีชา ภูขำ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พลตรีฤทธิไกร อุ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และนายเกษม สุขแสนไกรศร ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี โดยธนาคารกรุงไทยจะปล่อยสินเชื่อเพื่อก่อสร้างบ้านในโครงการ พร้อมให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบกที่ซื้อบ้านในโครงกรดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550