ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเตรียมพร้อมก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเตรียมพร้อมก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
          วันที่จัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 – 15.00 น.
          สถานที่จัดกิจกรรม : บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

          บรรยาย
          การเตรียมพร้อมก้าวสู่… อุตสาหกรรม 4.0
          ศึกษาดูงาน อ่านต่อ…

ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเตรียมพร้อมก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเตรียมพร้อมก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการวันที่จัดกิจกรรม : 19 มกราคม 2559เวลา : 07.00 15.00 น.สถานที่จัดกิจกรรม : บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางปูใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ดีจี” มอบนมแพะผงให้น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯ บางปู

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแพะผงดีจี คุณภาพสูงจากนิวซีแลนด์ มอบผลิตภัณฑ์นมแพะผงดีจี-3 แอดวานซ์ ให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บางปู เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการน้องๆ ให้เติบโตแข็งแรง และมีพัฒนาการสมวัยอย่างเป็นธรรมชาติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: COLOR เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์

คุณขวัญชัย ณัฎฐ์เศรษฐ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณราชัน ควรหา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR) ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานของ COLOR ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ…

TMB รวมพลังหัวใจแห่งการ “เปลี่ยน” ในโครงการ “ไฟ ฟ้า อิน อะบ็อกซ์”

ทีเอ็มบี จัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ พลพรรคจิตอาสา ทั้งอาสาสมัครทีเอ็มบี เยาวชนไฟ ฟ้า และชาวชุมชนคลองยายจิ๋ว ส่งมอบโปรเจกต์ บางปูแลนด์ พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งชุมชนคลองยายจิ๋ว ภายใต้โครงการ ไฟ ฟ้า อินอะบ็อกซ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: AKP ร่วมงาน mai FORUM 2015

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (กลาง) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ…

เมืองโบราณ สมุทรปราการ เชิญเที่ยวงาน “สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี” ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายนนี้

เมืองโบราณ สมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-19.00 น. ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ภายในเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ อ่านต่อ…

เมืองโบราณ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี”

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: AKP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

คุณอุทัย จันทิมา (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูง อ่านต่อ…

เมืองโบราณ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์” เมืองโบราณ สมุทรปราการ

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ และ เทศบาลตำบลบางปู เตรียมจัดงาน มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ และ เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์ อ่านต่อ…

เมืองโบราณ จัดพิธีเปิดงาน “สงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย”

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งแรกของโลก ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดงาน สงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร่วมสรงน้ำพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ก่อพระเจดีย์ทราย เพลิดเพลินไปกับการเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ชมการแสดงวิถีไทย 4 อ่านต่อ…

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนเที่ยวงาน “สงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย”

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงาน สงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ก่อพระเจดีย์ทราย เพลิดเพลินไปกับการเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย อ่านต่อ…

สถาบันยานยนต์ จัดพิธีเปิดศูนย์ทดสอบยางล้อ สถาบันยานยนต๋

พิธีเปิดศูนย์ทดสอบยางล้อ สถาบันยานยนต๋ วันที่ 12 มีนาคม 58 เวลา 9.00 – 12.00น. ณ สถาบันยานยนต์ สนง.บางปูสถาบันยานยนต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ทดสอบยางล้อ แล้วเสร็จ และพร้อมให้บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านยางล้อรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: JSP ยกขบวนแห่มังกรบุกเยาวราช

บมจ. เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ (JSP) จัดกิจกรรมแห่มังกรทอง บุกเยาวราช พร้อมแจกอั่งเปา และส้มมงคล ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแหม ฤกษ์งามยามดีขนาดนี้ … ทาง JSP เลยจัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้า ที่สนใจเข้าจองโครงการต่างๆ อาทิ สำเพ็ง 2 เซ็นเตอร์ , สำเพ็ง 2 คอนโดมิเนียม , ไมอามี บางปู และ ทิวลิป สแควร์ อ้อมน้อย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไทยนครินทร์มอบกระเช้า

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มอบกระเช้าของขวัญและสิ่งของ พร้อมยาเวชภัณฑ์ แก่หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย บางปู จ.สมุทรปราการ, โรงพยาบาลสงฆ์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมบริจาคนม

สุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง ภายใต้แบรนด์ "มารูซัน" บริจาคนมถั่วเหลือง ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะบางปูสมุทรปราการ และบ้านพิการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: AKP ออกบูธโชว์ศักยภาพการกำจัดขยะอุตสาหกรรมร่วมกับ กรอ.

นายวันชัย เหลืองวิริยะ (ขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (AKP) ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ…

สยามคูโบต้า จัดโครงการ 100,000 กล้า ปลูกป่าชายเลน

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญในการใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัด โครงการ 100,000 กล้า ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้พนักงานมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นมแพะผง ดีจี นำทีมผู้บริหาร บริจาคนม

วันก่อน นมแพะผง ภายใต้แบนด์ ดีจี นำทีมคณะผู้บริหาร บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกัน บริจาคนมแพะผง ดีจี ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: AKP คว้ารางวัล Investors’ Choice Award

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้ประกอบธุรกิจบริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ เตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

นายตีแยรี วีโต (ที่ 3 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานระดับโลกของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ่านต่อ…

ภาพข่าว: AKP ชวนน้องปลูกป่าชายเลนบางปู

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (แถวกลางที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีเกทบริจาคเงินซ่อมสะพานเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 35,000 บาท เพื่อซ่อมแซมสะพานเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพ (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อ่านต่อ…

Piti Group จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ร่วมสร้างศูนย์ศึกษานอกห้องเรียน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนคลองบางปู จังหัวดสมุทรปราการ

บริษัท ปิติ ดิสทริบิวชั่น ซีสเท็มส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแบรนด์ ABB Mitsubishi 3M BOSCH Panasonic Clipsal และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย อ่านต่อ…