นาฏศิลป์ฯ มจษ. ผุด “มัทนานครเรณู” ศึกษาวิจัยต่อยอดศิลปวัฒนธรรมภูไท

          นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) นำเสนอผลงานวิจัย ชุด “มัทนานครเรณู” ในรูปแบบการฟ้อนภูไทโดยรังสรรค์เป็นการแสดงนาฏศิลป์ชุดใหม่ เพื่อการอนุรักษ์เชิงบูรณาการ และสืบสานวัฒนธรรมภูไทสืบต่อไป
          นายภีระวัฒน์ แพงเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะรองประธานจัดงานและคณะนักวิจัย เปิดเผยว่า การนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผ่านกระบวนการเรียนรายวิชาการวิจัยทางนาฏศิลป์และศิลปการแสดง ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ อีกทั้งมุ่งเน้นให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการฟ้อนรำพื้นบ้านที่เป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นของ อ่านต่อ…

ราชภัฏราชสีมาขอเชิญชม ละครรำ “พระสุธน – มโนราห์”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ…

สสส. จัดงานถอดบทเรียน “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเสริมสุขภาวะ”

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริทสุขภาพ สสส. เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน ถอดบทเรียน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเสริมสุขภาวะ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การละเล่นกลองยาวและนาฏศิลป์กลองยาว, การขับร้องเพลงลูกทุ่ง, การขับร้องเพลงท้องถิ่น ได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และรำวงย้อนยุค ที่เป็นสื่อศิลปวัฒนธรรม อ่านต่อ…

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตปทุมวัน จัดงานแถลงข่าว “60 ปีสาธิตปทุมวัน “จากหนึ่ง…สู่อนันต์”

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตปทุมวัน กำหนดจัดงานแถลงข่าว 60 ปีสาธิตปทุมวัน จากหนึ่ง…สู่อนันต์ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ในแวดวงธุรกิจและสังคมหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฏศิลป์สากล วราพร-กาญจนา อ่านต่อ…

สวนสยามภูมิใจการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สุดอลังการ

คุณชลิต เขียวพุ่มพวง อดีตรองอธิบดีกรมพละศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คุณวิวัฒน์ ชำนาญธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสพัฒนางานด้านบริการและประสานงานองค์กร สยามพาร์ซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “เรื่องของเรื่อง” ศูนย์ศิลปะการแสดง “สถาบันคึกฤทธิ์”

เรื่องของเรื่อง จันทร์ที่ 23 ธ.ค.นี้ แฟรงค์-ภคชนก์ โวอ่อนศรี พิธีกรภาคสนาม จะพาคุณผู้ชมไป ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ พูดคุยกับ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ ที่ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดดนตรีและนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ตามเจตนารมณ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อ่านต่อ…

การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยิ่งใหญ่

สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชม การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทยและนานาชาติ โดยนำศิลปการแสดงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติรวม 7 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์,มาเลเซีย,ไต้หวัน,อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์,คีร์กีซสถานและไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชุมเตรียมการ

วรรธนะ ธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย, จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 พร้อมด้วย อาจารย์สุรัตน์ เอี่ยมสอาด นาฏศิลปินอาวุโส จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ ลิปดา จันทรศักดิ์ ผู้อำนวยการ บริษัท แอบด้า กรุ๊ป จำกัด อ่านต่อ…

“การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์”

ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดงโขน นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด พรหมมาศ เมื่อปี ๒๕๕๒ ชุด นางลอย ปี ๒๕๕๓ ชุด ศึกมัยราพณ์ ปี ๒๕๕๔ ชุด จองถนน ๒๕๕๕ และในปี อ่านต่อ…

วธ. เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ยูโรปกลาง

กระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่การแสดงทางวัฒนธรรมแบบต้นฉบับของไทย โขน ชุด ทศกัณฐ์รบพระราม (ยกรบ) – หุ่นละครเล็ก – นาฏศิลป์และดนตรีไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 4 ประเทศยุโรปกลาง อ่านต่อ…

SHOWTIME BY นาฏยภัทร นาฏศิลป์ไทย

ขอเชิญเข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับ การแสดง ระบำ รำ ฟ้อน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักศิลปะการแสดงของประเทศไทย จากน้องๆเยาวชนมากความสามารถ อ่านต่อ…

TK park ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติอินโดนีเซียจัดงาน “Indonesian Cultural Day” เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านนาฏศิลป์และดนตรีที่หาชมได้ยาก

สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และมหาวิทยาลัยเปนดิดิขัณฑ์ อินโดนีเซีย ร่วมเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชของประเทศอินโดนีเซียด้วยการจัดงาน Indonesian Cultural Day : วันวัฒนธรรมอินโดนีเซียขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม อ่านต่อ…

ม.อ.วิทยาเขตตรัง ปรับหลักสูตรสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ หวังสร้างบัณฑิตนาฏศิลป์รุ่นใหม่ป้อนตลาดแรงงานรองรับเปิด AEC

ม.อ. วิทยาเขตตรัง ปรับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ติวเข้มองค์ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับศิลปะการแสดง การจัดแสงและการกำกับเวที หวังปั้นบัณฑิตนาฏศิลป์รุ่นใหม่ ป้อนตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมเล็งเปิดสอนระดับปริญญาโทในปีการศึกษา อ่านต่อ…

เชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ แห่งภาคตะวันออก

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วม "พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ แห่งภาคตะวันออก" ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 อ่านต่อ…

“เมกาบางนา ไทย คูซีน แอนด์ คัลเชอร์รัล” สุดยอดอาหาร 4 ภาคทั่วไทย ตระการตากับการแสดงวัฒนธรรม พร้อมเผยสูตรปรุงอาหารแบบฉบับชาววัง

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ศูนย์การค้าแนวราบระดับภูมิภาคแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนในครอบครัวจัดงาน เมกาบางนา ไทย คูซีน แอนด์ คัลเชอร์รัล รวบรวมสุดยอดอาหารเลิศรสจาก 4 ภาคทั่วไทย สะท้อนความเป็นไทยผ่านการแสดงนาฏศิลป์อันอ่อนช้อย พร้อมสาธิตการปรุงอาหารสูตรลับฉบับชาววัง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงผลงานค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖

นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงผลงานค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ความวิริยะอุตสาหะของเยาวชน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา เพิ่มพูนทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ อ่านต่อ…

วธ. โชว์ผลงานค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน

กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงผลงานค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 พาเด็กเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และหลักธรรมทางศาสนา เพื่อต่อต้านอบายมุข เผยยอดเยาวชนสนใจร่วมกิจกรรมพุ่ง 4 แสนคน อ่านต่อ…

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 13

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 13 ในชื่อชุด นาฎวิถีชน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชานาฏศิลป์ได้จัดทำกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏนครราชสีมาชวนชมนาฏลักษณ์โขน-ละครไทย

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (นาฏศิลป์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการนาฏลักษณ์โขน-ละครไทย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยจะมีการแสดงจำนวน 3 ชุดการแสดง อ่านต่อ…

นาฏศิลป์พรพิจิตรา

นาฏศิลป์พรพิจิตรา เราเป็นแหล่งที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการรับจัดการแสดงนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงของไทย
ที่มีความสวยงามตามแบบเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ด้วยทีมงานนักแสดงมากความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง แนวนาฏศิลป์ร่วมสมัย อ่านต่อ…

การแสดงนาฏศิลป์ไทยในโอกาสรำลึก “๑๐๙ ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี” – นาฏยาจารย์ ๕ แผ่นดิน ผู้สืบสร้างทางรำไทย – อาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงละครแห่งชาติ

กองทุนท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ทายาท ศิษยานุศิษย์ ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดพิเศษในโอกาสรำลึก ๑๐๙ ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ศกนี้ ณ โรงละครแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติ นาฏยาจารย์ ๕ อ่านต่อ…

รัชนี สตรีที่โลกจำ ละครเวที มทร.ธัญบุรี สมทบทุนพระพิฆเณศวร

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดการแสดงละครเวที รัชนี สตรีที่โลกจำ หาเงินสมทบทุน กองทุนพระพิฆเณศวร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะนาฏศิลป์จีนสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเยี่ยมชมครัวการบินไทย

เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายอนุรักษ์ ธนานันท์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา (ที่ 6 จากซ้าย) อ่านต่อ…

“มหัศจรรย์มรดกไทย…ลิเก”ปิดฉากประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

ผ่านพ้นไปแล้วกับงาน มหัศจรรย์มรดกไทย…ลิเก ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่ามรดกไทย โดยเฉพาะมรดกวัฒนธรรมด้าน ลิเก ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว สะท้อนภูมิปัญญาไทยในเชิงวรรณกรรม นาฏศิลป์การร่ายรำ ความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน อ่านต่อ…

ไปดูลิเกกันมั้ย?

วันนี้จะพาไปดูลิเกในห้าง ที่ พารากอน การแสดงแบบไทยๆ คงหนีไม่พ้นการรำไทย จะพาคุณไปสัมผัส กับการแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบการประยุกต์ ในงาน มหัศจรรย์มรดกไทย…ลิเก อ่านต่อ…