ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์-ดนตรีไทย ประจำปี 2558

          ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธี "ไหว้ครูนาฏศิลป์ ดนตรีไทย" ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ โดยมี อาจารย์อรนุช อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
          *** ในโอกาสนี้ทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค เป็นพิธีกรผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ในครั้งนี้ด้วย
          คลิกชม...http://www.spu.ac.th/news/49629
อ่านต่อ…

โครงการ SPUKK SuperStar SuperStyle 2016 ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมเพื่อค้นคว้าหาผู้มีความสามารถมาร่วมแสดงในงานเทศกาลนาฏศิลป์นานาชาติ จังหวัดขอนแก่นโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นจะจัดขึ้นในวันที่ 3-4 เม.ย. 2559 เพื่อ ชิงถ้วยพระราชทาน และ ทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับค่ายเพลง อ่านต่อ…

SSRU : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านศิลปกรรม สวนสุนันทาวิชาการ”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านศิลปกรรม สวนสุนันทาวิชาการ" พบกับผลงานของนักศึกษา กิจกรรมแนะนำหลักสูตร เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติต่างๆ ทางด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และคีตศิลป์ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับที่ 1 ของประเทศสำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานเปิดเทศกาลอาหารศรีลังกา ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ฯพณฯ กเษณุกา เสเนวิรัตนะ (H.E. Mrs. Kshenuka Senewiratne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมศรีลังกา ซึ่งมีเชฟรับเชิญชาวศรีลังกาและการแสดงนาฏศิลป์ของศรีลังกาบินตรงมาโชว์ตลอดเทศกาลนี้ อ่านต่อ…

ประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต

25 พฤศจิกายน 2558 – 25 พฤศจิกายน 2558ณ สะพานข้ามแม่น้ำปาย (บ้านปางหมู) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนขบวนแห่จองพาราจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูมายังสะพานข้ามแม่น้ำปาย(ปางหมู) ลอยกระทงบริเวณแม่น้ำปาย, ปล่อยโคมลอย การแสดงดนตรีของวงดนตรีท้องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์ไทยใหญ่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานเปิดเทศกาลอาหารศรีลังกา ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ฯพณฯ กเษณุกา เสเนวิรัตนะ (H.E. Mrs. Kshenuka Senewiratne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมศรีลังกา ซึ่งมีเชฟรับเชิญชาวศรีลังกาและการแสดงนาฏศิลป์ของศรีลังกาบินตรงมาโชว์ตลอดเทศกาลนี้ อ่านต่อ…

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ”

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กำหนดจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด "ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ" ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่โขนวิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: ซีรี่ส์ “เพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอน” ตอน “อจินไตย” และ “วนิดา” “GMM 25” ส่งซีรี่ส์สยองขวัญ “เพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอน” มากล่อมประสาทรับฮาโลวีน

ต้อนรับเทศกาลวันฮาโลวีน ช่อง GMM25 ส่งซีรี่ส์แนวสยองขวัญ "เพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอน" มาสั่นประสาทคุณผู้ชมทางบ้าน กับ 2 ตอนสุดหลอน "อจินไตย ความลับของหุ่นชุดไทยในห้องนาฏศิลป์" และ "วนิดา นักเรียนที่เล่นผีถ้วยแก้วแล้วเจอดีจนถูกฆ่าตัวหัว" อ่านต่อ…

“Don’t judge by your eyes” อย่าตัดสินแค่สิ่งที่…เห็น RMUTT Freshy Boy & Girl 2015

เสร็จสิ้นกับการหาตัวแทนนักศึกษาเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกับงาน "Don’t judge by your eyes" อย่าตัดสินแค่สิ่งที่…เห็น RMUTT Freshy Boy Girl 2015 ซึ่งผลการตัดสินรางวัล Freshy Girl 2015 ได้แก่ "แคท" นางสาวนภวรรณ ทั่งรอด นักศึกษาสาขานาฏศิลปะไทยศึกษา อ่านต่อ…

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ” พร้อมเปิดฉากการแสดง ๗ พ.ย. – ๖ ธ.ค. ศกนี้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับสั่งให้มีการจัดการแสดงโขนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์สมบัติชาติ "โขน" วิจิตรนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไป ดังนั้นในปี ๒๕๕๘ ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้เลือกบทเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด "ศึกอินทรชิต ตอน อ่านต่อ…

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ราชภัฏโคราช น้อมระลึกถึงพระคุณครู จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2558

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยพิธีเริ่มจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านต่อ…

นาฏดุริยางคศิลป์ มทร.ธัญบุรี จัดไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ อ่านต่อ…

‘นาว ทิสานาฏ’ เร่งฝึกสอนนาฏศิลป์ ยันไม่ทิ้งงานละคร อ้อนแฟนๆ รอดู ‘อตีตา’ เล่นบู๊ครั้งแรก

ทำเอาแฟนๆ ช่อง 7 สี บ่นคิดถึงกันยกใหญ่ เมื่อนางเอกสาวหน้าหวาน นาว-ทิสานาฎ ศรศึก หายหน้าหายตาจากหน้าจอทีวี หลังจากฝากผลงานไว้ในละครเรื่อง กุหลาบเล่นไฟ มาได้พักใหญ่ งานนี้ทีมข่าวบันเทิงเลยต่อสายตรง สอบถามไปยังสาวนาว และได้ข้อมูลมาว่า เธออยู่ในช่วงฝึกสอนเป็นอาจารย์นาฏศิลป์ และกำลังซุ่มถ่ายละคร เรื่อง อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: “มิติสยอง” คืนวันเสาร์นี้พบกับซีรีส์สยองขวัญ ตอน “ครูสุชาดา”

ครูสุชาดา ครูสอนนาฏศิลป์ เจ้าระเบียบ เข้มงวด เป็นที่หวาดเกรงของเหล่านักเรียนทุกชั้นปี ต่อมาครูสุชาดาได้เสียชีวิตในห้องนาฏศิลป์ด้วยโรคหัวใจ พร้อมๆกับที่โรงเรียนจะต้องส่งนักเรียนไปประกวดรำไทยระดับประเทศ แก้ว อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนดนตรี-นาฏศิลป์ 10 ประเทศอาเซียน

มรภ.สงขลา จับมือ กระทรวงต่างประเทศ อบรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 10 ประเทศอาเซียน หวังผสมผสานความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียว อ่านต่อ…

ทรู ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดรายการพิเศษ “พระแม่ไทย” 24 ชม.เต็ม 12 ส.ค.นี้ ทาง TNN 2

เชิญชมรายการเด่น การแสดงโขนพระราชทาน วิจิตรนาฏศิลป์ไทยอันทรงคุณค่า สารคดีพิเศษ ธ ทรง ทำ และรายการเทิดพระเกียรติต่างๆ อีกมาก อ่านต่อ…

วธ. เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมเปิดนิทรรศการทัศนศิลป์ และนิทรรศการ 33 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558 นิทรรศการทัศนศิลป์ และนิทรรศการ 33 ปี อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “รถโรงเรียน High School Reunion” จัดให้ ทำฝัน “ตุ๊กกี้” เป็นจริง ร่ายรำ “นาฏลีลาฟ้าหยาด”

รถโรงเรียน High School Reunion เสาร์ 11 ก.ค.นี้ พิธีกรหนุ่ม เลโอ ประจำการ พร้อมชวนพิธีกรรับเชิญ แพร พิมพ์ลดา ตามติดแขกรับเชิญตลกซุปสตาร์ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรหม ไปย้อนวัยเรียนที่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งกว่าจะมาเรียนที่นี่ได้ถึงกับต้องหนีคุณพ่อมาสมัครเรียนเอง จนได้เรียนสมใจ อ่านต่อ…

คณะศิลป์ฯ มรภ.สงขลา ฉลอง 20 ปี ย้ำศักยภาพทางดนตรี-ศิลปะ-นาฏศิลป์

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัด 5 กิจกรรมใหญ่ ฉลองครบรอบ 20 ปี ยกขบวนศาสตร์ทุกแขนง ทั้งดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ตอกย้ำศักยภาพสู่สาธารณชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.วธ. ร่วมพิธีไหว้ครูที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสไปเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ซึ่งเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคล และปฏิบัติสืบทอดมาช้านาน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงคุณานุคุณต่อครู อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน สำหรับครูดนตรี ครั้งที่ ๓

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน สำหรับครูดนตรี ครั้งที่ ๓ โดยมีม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อ่านต่อ…

วธ.นำครูดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน 10 ประเทศ ร่วมพัฒนาทักษะการสอน และแสดงดนตรีถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสมหามงคล

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน สำหรับครูดนตรี ครั้งที่ อ่านต่อ…

การคัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่ เพื่อร่วมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๘ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ” วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ณ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับสั่งให้มีการจัดแสดงโขน ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ โขน วิจิตรนาฏศิลป์ไทย อ่านต่อ…

การแสดง “เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา”

จัดอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบสื่อผสมนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ไทย ผสมผสานการแสดงละครเวทีและดนตรีไทยแบบสากล พร้อมสืบสานพระวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์ศิลปการแสดงไทยด้วยไฮไลท์ ชักนาคดึกดำบรรพ์ รวมใจศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครองกว่า ๑,๐๐๐ คน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยดุริยนฤมิตร ครั้งที่7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยดุริยนฤมิตร ครั้งที่7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ ลานธรรม อ่านต่อ…