ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย) เลี้ยงฉลองวันเกิด ให้ ท่านผู้หญิง ม.ร.ว. บุษบา สธนพงศ์ (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย ดังนี้นาวาเอก สุรยุทธ์ สธนพงศ์ (แถวนั่งที่ 1 จากซ้าย) ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย)  ท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ (แถวยืนที่ 5 จากซ้าย) คุณหญิงพจมาน ชินวัตร (แถวยืนที่ 6 จากซ้าย)  และคุณดุษดี โอสถานนท์ (แถวยืนที่ 7 จากซ้าย) ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ณ ห้องอาหารแมริออท คาเฟ่ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
 
          กรุณาติดต่อ
          วิภาสิริ นภาวงศ์ดี    
          โทรศัพท์ (66) 2 656 7700 ต่อ 4343
          โทรสาร (66) 2 656 7711
          Email: vipasiri.n@marriotthotels.com