ภาพข่าว: IRM Extra จัดประชุมนิติบุคคลอาคารชุด

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร” โดยสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อต้องการนำความรู้ไปใช้ในการบริหารทรัพย์และเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการบ้านจัดสรรที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคล 
          ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากว่า 20 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82 หรือ www.irm.co.th อ่านต่อ…

โครงการ Drive DD United จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “รณรงค์การเมาไม่ขับ และ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ”

ที่มาของโครงการ
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้านการประกันภัย ได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจร และมีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ ธนชาตประกันภัย Yes, We อ่านต่อ…

KSAM ปลื้มกองทุน FIF กวาดยอดเงินลงทุนสูงสุดในอุตสาหกรรมช่วง 7 เดือนแรกของปี

บลจ.กรุงศรี ปลื้มกองทุน FIF ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ( AUM) เพิ่มสูงกว่า 151% จากสิ้นปี 2557 และยอดเงินลงทุนใหม่สูงเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม (ที่มา : Morningstar ณ วันที่ 31 ก.ค. 58) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: H&M เปิดสาขาใหม่ล่าสุด (สาขาที่11) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

สรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขตภาคใต้ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ชาติ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แสดงความยินดีกับ ฟิลิปป์ ลาซอร์ (Mr.Philippe Lassaux) กรรมการผู้จัดการใหญ่และคันทรี่เมเนเจอร์ บริษัท เอช ไทย อ่านต่อ…

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน ส่ง นักแสดง/ผู้ประกาศ สนับสนุน โครงการผ่าตัดต้อกระจกและบริการทันตกรรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน โดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านต่อ…

สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเรียนเสนอปฏิทินข่าว “เสวนาสัญจรย้อนรอยประวัติศาสตร์ครั้งที่ 1” เรื่อง “กรุงเทพฯ เมื่อศตวรรษแรก” วันเสาร์ที่ 22 ส.ค.58

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด เสวนาสัญจรย้อนรอยประวัติศาสตร์ครั้งที่ 1 เรื่อง กรุงเทพฯ เมื่อศตวรรษแรก อ่านต่อ…

หน่วยงานตลาดทุนประสานเสียงเตือนนักลงทุน

ตามที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณแยกราชประสงค์ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต้นได้แล้ว นั้น อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์ เปิดงานนิทรรศการยิ่งใหญ่ประจำปี ๒๕๕๘ “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา”

กรมธนารักษ์เปิดงานนิทรรศการยิ่งใหญ่ ปี ๒๕๕๘ ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา จัดแสดงผลงานและพันธกิจหลักที่หลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านเทคนิคพิเศษบนโมเดลเมืองจำลอง พร้อมชูไฮไลท์การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของชาติอันประเมินค่าไม่ได้ อ่านต่อ…

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์ได้สิทธิลดหย่อนภาษี

ตามที่ได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์ ทำให้ประชาชนชาวเมียนมาร์ได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติอุทกภัยดังกล่าว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ.2558 “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา”

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ.2558 ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานสัมมนา “เคล็ดลับการเจาะตลาดประเทศ เมียนมา กัมพูชา”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และหน่วยจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญาฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม) ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

นายสยามรัฐ สุทธานุกูล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด นายชลัส วงศ์สงวน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และนายนันทพร สูยะศุนานนท์ (ที่ 3 อ่านต่อ…

Asia Plantation Capital พร้อมต้อนรับลูกค้าจากยุโรปเยี่ยมชมโรงกลั่นและโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทในมาเลเซีย

เมื่อเร็วๆนี้ Asia Plantation Capital ได้ให้การต้อนรับลูกค้ากลุ่มเกษตรกรและผู้จัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่งจากฝรั่งเศส เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ ที่โรงกลั่นและโรงงานที่สร้างขึ้นตามจุดประสงค์เฉพาะในรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ทำพิธีเปิดไปเมื่อวันเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ “สร้างฝาย 84 ฝาย น้อมถวายองค์ราชินี”

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กองทัพบก , กองทัพอากาศ ,กรมป่าไม้ , หน่วยงานราชการ และชาวบ้าน ตำบลพุสวรรค์ อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์ จัดงานนิทรรศการยิ่งใหญ่ประจำปี ๒๕๕๘ “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สิน เพื่อประชา” ๑๔-๑๖ สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กรมธนารักษ์ จัดงานนิทรรศการยิ่งใหญ่ ปี ๒๕๕๘ ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา จัดแสดงผลงานและพันธกิจหลักที่หลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านเทคนิคพิเศษบนโมเดลเมืองจำลอง พร้อมชูไฮไลท์การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของชาติอันประเมินค่าไม่ได้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวงานนิทรรศการแสดงผลงานกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ.2558 “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา”

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการแถลงข่าวงานนิทรรศการแสดงผลงานกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ.2558 ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ…

โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

โรงเรียนจินดาพงศ์ เชิญผู้ปกครองร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยพร้อมใจร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งในตอนเช้า พร้อมชมการแสดงของนักเรียนเพื่อเทิดทูนพระคุณแม่ ซึ่ง คำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้ คือ ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา ร่วมกันเข้าคือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยร่วมใจภักดิ์ รักดูแล อ่านต่อ…

พณ.Kick off มะขามหวานเพชรบูรณ์ ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ประกาศพร้อมกันทั่วประเทศ

จังหวัดเพชรบูรณ์จับมือกระทรวงพาณิชย์ ยกระดับมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI สนองนโยบายของรัฐฯ ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรม หวังใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในการขยายโอกาสทางการตลาด อ่านต่อ…

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี : (๑) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย (๒) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (๓) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุม Sapphire ชั้น ๒๓ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในประเภทงานวรรณกรรม อ่านต่อ…

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน” ณ โถงอเนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๖ กันยายน ๒๕๕๘

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ อ่านต่อ…

หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม

เหตุการณ์ตึกถล่มจากแผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน PPP ของสาธารณรัฐอินเดีย

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กล่าวเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Public Private Partnerships (PPP) ของสาธารณรัฐอินเดีย โดย Mr. Abhijit Bhaumik, Director of Opus Advisory Pvt. อ่านต่อ…

สสว. จัดงานสัมมนา “เคล็ดลับการเจาะตลาด ประเทศเมียนมา กัมพูชา”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงานสัมมนา เคล็ดลับการเจาะตลาด ประเทศเมียนมา กัมพูชา อ่านต่อ…

จำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน Mom’s Festival 2015

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ร่วมฉลองเดือนแห่งวันแม่ด้วยการนำเหรียญที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสต่างๆ อ่านต่อ…