ภาพข่าว: อมุนดิชี้ช่องลงทุนในสังคมสูงอายุ

          Amundi Rendez-vous (อมุนดิลองแดวู) ชี้ช่องลงทุนที่ยั่งยืน
          บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อมุนดิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้จัดการทรัพย์สินอันดับ 1 ในยุโรป และเป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของโลก จัดงาน " Amundi Rendez-vous" (อมุนดิลองแดวู) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการลงทุนระหว่างยุโรปกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้แนะนำช่องทางการลงทุนที่ยั่งยืนและเป็นกระแสนิยมทั่วโลกกับการการลงทุนในสังคมสูงอายุ Silver Age กระแสการลงทุนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีในทุกภูมิภาค งานนี้ได้รับเกียรติจากนายคริสเตียน เพลลิส (MR. Christian Pellis) Global Head of External Distribution นายอิบรา เวน (Mr. Ibra Wane) Senior Equity Strategist, Amundi และนายวาฟา อาห์มาดิ (Mr. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย มอบแสตมป์ชุด “เจ้าฟ้านักสร้างสรรค์ระดับโลก” ที่ระลึก 24 ปีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (ที่ 3 จากซ้าย) มอบแสตมป์ชุด "เจ้าฟ้านักสร้างสรรค์ระดับโลก" แก่นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรงพาณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ซ้ายสุด) อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร พาซาญ่า โอเปร่าสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมมือกันอีกครั้ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (Bangkok Opera) จัดงานแถลงข่าวการแสดงบัลเล่ต์-โอเปร่า "สุริโยไท" การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณโถงหน้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อ่านต่อ…

เจ้าฟ้านักสร้างสรรค์ระดับโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระองค์ ซึ่งได้รับการจดลิขสิทธิ์ถึง 354 ผลงาน ประกอบด้วยงานด้านศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ งานพระราชนิพนธ์ รวมทั้งทรงนำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น อ่านต่อ…

ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สินให้แก่รัฐตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว

นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีความเห็นถึงกรณีการแบ่งแยกทรัพย์สินไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด อ่านต่อ…

คตง. ชี้ ปตท. แบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และมติ ครม. เป็นเหตุให้รัฐเสียหายกว่า 32,000 ล้านบาท พร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่ประชุม คตง. มีมติชี้ ปตท. มีการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ และมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 32,613.45 ล้านบาท อ่านต่อ…

กลุ่มทรู รายงานผลกำไรและรายได้ที่เติบโตแข็งแกร่งในไตรมาสแรกปี 2559 ต่อยอดความสำเร็จจากการได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่900 และ 1800 MHz

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2559 ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและรายงานผลกำไร จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นและการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน DIF หลังการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามหลักเกณฑ์โดยรายได้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี อ่านต่อ…

แถลงการณ์ของคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรื่องธรรมาภิบาลของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

จากที่มีกรณีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนกระทำความผิดและได้รับการเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มากขึ้นและต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งในบางกรณี แม้ว่าจะได้รับการเปรียบเทียบปรับตามข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว อ่านต่อ…

WHA ไตรมาส 1/59 กำไรโตก้าวกระโดด เตรียมโรดโชว์ต่างประเทศ มั่นใจขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT เป็นไปตามแผน

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1/2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทและกิจการร่วมค้า 1,730.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 119.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างกระโดดจากปีก่อนที่ขาดทุน 4.5 ล้านบาท อ่านต่อ…

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ สานต่อการให้ไม่สิ้นสุด ก้าวสู่อนาคตการศึกษาอย่างมั่นคง

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อ่านต่อ…

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคี จัดอบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมศาสนทายาท ซึ่งคือ สามเณรผู้มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นำโดย นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี (คนแรกจากซ้าย) ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี อ่านต่อ…

8 อันตรายที่พึงระวังระหว่างท่องเที่ยว

ถ้าพูดถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายหรือทรัพย์สินแล้ว โลกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เฉพาะจะเกิดในเวลาท่องเที่ยวเท่านั้น แต่สำหรับคนที่รักการท่องเที่ยว อาจต้องระวังมากขึ้นเป็นพิเศษสักนิด ลองดูว่ามีอะไรบ้างควรระวัง1. อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัย อ่านต่อ…

การประเมินค่าทรัพย์สินให้นักลงทุนมาเลเซีย

ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และคณะจะได้ไปประเมินค่าทรัพย์สินในตำบลด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้กับนักลงทุนชาวมาเลเซีย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แฮปปี้แลนด์ ถวายพระประธานแก่วัดชนบทในจังหวัดเชียงราย

นายอธิภัทร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดสายงานบริหารทรัพย์สินให้เช่าและธุรกิจบริการ ในเครือบริษัทแฮปปี้แลนด์กรุ๊ป เป็นตัวแทนนำถวายเงินบริจาคหลังหักจากค่าใช้จ่าย พร้อมถวายพระพุทธชินราชเป็นพระประธาน สำหรับอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย แก่นายแก้ว ธิใจ อ่านต่อ…

ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมศิลปะจัดประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ถิ่นไทย” 9 ศิลปินระดับชาติให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

ธนาคารออมสินจัดการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ถิ่นไทย" เพื่อสนับสนุนการออมทรัพย์สิน อันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินผ่านงานจิตรกรรม โดยได้รับเกียรติจาก 9 ศิลปินระดับชาติร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิถุนายน ศกนี้นายชาติชาย พยุหนาวีชัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อสยามสแควร์น่าอยู่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day สยามสแควร์น่าอยู่" หลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดให้พื้นที่สยามสแควร์กลับมาน่าอยู่ นำโดย มร.ซาก้า เนเกอร์ผู้จัดการทั่วไปและพนักงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เพื่อปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยวัยเยาว์ กรณีประสบอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดยมี อ่านต่อ…

ตีมูลค่าของเขื่อนในชวากันอย่างไร

นี่เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน เราตีราคากันอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ยิ่งในภาวะความกลัว "โลกร้อน" ยิ่งต้องคิดให้หนัก ถ้าเราตีราคาเขื่อนได้ เราก็จะทรัพย์สินที่เล็กกว่านี้ได้ครับผมได้รับมอบหมายให้ไปเป็นที่ปรึกษาในโครงการประเมินค่าทรัพย์สินเขื่อน Cirata อ่านต่อ…

การอบรมนานาชาติด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน

ในระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2559 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้จัดอบรมการประเมินค่าทรัพย์สินตามหลักสูตร IAAO Course อ่านต่อ…

ดร.โสภณ เดินทางไปประเมินมูลค่าเขื่อนที่เกาะชวา

ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอินโดนีเซียให้ไปให้ความเห็นต่อแนวทางการประเมินค่าเขื่อนในเขตชวาตะวันตก ใกล้กับนครบันดุง อ่านต่อ…

ความตั้งใจ 8 ประการของ ดร.โสภณ ในปี 2559

มาร่วมกันทำความดี สร้างสรรค์เพื่อวงการประเมินค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันทั้งต่อผู้ซื้อบ้าน นักพัฒนาที่ดิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน คนเร่ร่อน ฯลฯ ขอเชิญมาช่วยกันดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ อ่านต่อ…

ระดมสมองเรื่องราคาค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2558-2559

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส http://www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 159 เรื่อง อ่านต่อ…

AREA โดย ร.ร.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สนับสนุนวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน

ในปัจจุบันนี้ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมีค่าใช้จ่ายในการอบรมอยู่พอสมควร โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็น Education Arm ของศูนย์ข้อมูลฯ AREA จึงขอสนับสนุนการจัดการอบรมต่อเนื่องดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท อ่านต่อ…

ความคืบหน้าเรื่องความผิดในการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้บริหาร รองผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการและสมาชิกสภาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด

ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีคดีในเรื่องความผิดในการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้บริหาร รองผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการและสมาชิกสภาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบว่า อ่านต่อ…