นายกรัฐมนตรี สั่งการ บกปภ.ช.ประสานจังหวัดสำรวจความเสียหาย จัดทำแผนฟื้นฟูครอบคลุมทุกมิติ

          นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบภัย จึงได้สั่งการ บกปภ.ช. ประสานจังหวัดสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายตามประเภทบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดทำแผนฟื้นฟูระยะเร่งด่วนและระยะยาว สำหรับสิ่งสาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว ส่วนในระยะยาวให้จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณตามมิติด้านภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
 
 
อ่านต่อ…

บกปภ.ช.ประสานจังหวัดสำรวจความเสียหาย จัดทำแผนฟื้นฟูครอบคลุมทุกมิติ

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกระทรวงมหาดไทย ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ เน้นย้ำจังหวัดสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย ตามประเภทบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ อ่านต่อ…

นวัตกรรมที่พักอาศัยสำเร็จรูป “ถอดประกอบได้” ไอเดียสุดล้ำ อาจารย์ มทร.ธัญบุรี

การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบันมีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังเช่น เหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายต่ออาคาร บ้านเรือน รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ และสร้างความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัย ทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บริจาคเงินพร้อมน้ำดื่ม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายปิยพงศ์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) พร้อมน้ำดื่มสำหรับการบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในภาคใต้ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Now 26 โดยมีนางสาวศิริพร อ่านต่อ…

“นักแสดงช่อง 7 สี” แท็กทีมลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 3 จังหวัด

โครงการ "7 สีช่วยชาวบ้าน" โดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ส่ง คุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าวเป็นตัวแทนโครงการ ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กองทัพไทย และองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยนักแสดง "วิน-วาทิต โสภา, พล-พูลภัทร อัตถปัญญาพล, เจด้า-ศรัณย่า ชุณหศาสตร์, อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี สั่งการ บกปภ.ช.ประสานจังหวัดภาคใต้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ เพื่อชดเชยความเสียหาย

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการให้ บกปภ.ช.ประสานจังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สำหรับบ้านเรือนที่เสียหายจะซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเต็มกำลัง

ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2559 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งได้ขยายวงกว้าง และทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมาก รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย อ่านต่อ…

สมอ. จัดแถลงข่าวประเด็น “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ สมอ.ปี 2560”

ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติดำเนินงานด้านการมาตรฐานของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ในการกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบรับรอง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ปันน้ำใจ… ห่วงใย ผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี”

คุณปรีชา วงษ์บัณฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตัวแทนและนายหน้า บมจ.ทิพยประกันภัย นำทีมพนักงานฝ่ายประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน และฝ่ายประกันภัยต่อ จัดโครงการ "ปันน้ำใจ…ห่วงใยผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี" บริจาคเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย ณ วัดพระบาทน้ำพุท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทรู รวมน้ำใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วมส่งมอบน้ำดื่มทรู ยา และอาหารแห้งให้ กสทช. สำหรับช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

กลุ่มทรู โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ส่งมอบน้ำดื่มทรู ยาสามัญประจำบ้าน และอาหารแห้งแก่ กสทช. โดย นายฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด ผู้อำนวยการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กสทช. รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อ่านต่อ…

ไทยพาณิชย์ ลูกค้าและประชาชนร่วมส่งความห่วงใยและความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นเร่งด่วน และระยะยาวเพื่อการฟื้นฟู โดยมีการส่งต่อความช่วยเหลือจากส่วนกลาง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยบริจาคเงินแด่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านจอลือใต้

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณรุ่ง สิทธิสรรกุญชร กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (ขวาสุด) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แด่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านจอลือใต้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาสร้างอาคารเรียนและโรงอาหาร ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ได้รับความไว้วางใจบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีโอทีต่อเนื่อง

นางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่2ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายมนต์ชัย หนูสูง (ที่2ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ในพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนและผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยบลจ.กรุงไทย อ่านต่อ…

ABC พร้อมเทิร์นอะราวด์ เตรียมตั้งกอง REIT ภายในปี 60

ABC ลุ้นผลงานเทิร์นอะราวด์ เล็งนำทรัพย์สินโครงการ ABC WORLD ขายเข้ากอง Real Estate Investment Trust (REIT) ภายในปี 2560 มูลค่ากองอยู่ที่ 1,500 – 2,000 ล้านบาท คาดภายในปี 2560 ตั้งเป้าจัดตั้งกองแล้วเสร็จนายจิรภัทร วีรชยทองคำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ ABC เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

SAM – ปตท ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการซื้อขายทรัพย์สินรอการขายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ปตท. อ่านต่อ…

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560

วันนี้ (30 ธันวาคม 2559) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)” จำนวน 26.9 ล้านบาท

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI โดย นายสุธีร์ เอี่ยมพนากิจ ผู้จัดการสาขานครปฐม (ที่สามจากซ้าย) พร้อมด้วย นายภานุชา ภาณุพิชิต ผู้จัดการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระปฐมเจดีย์ (ที่หนึ่งจากซ้าย) ร่วมมอบสินไหมทดแทน "กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)" อ่านต่อ…

TFD เดินหน้าเข้าปีทองตามแผนปูพื้นฐานแน่นทุนแกร่ง-D/Eต่ำ ปี60พร้อมเทิร์นอะราวด์ – เล็งออกกอง REIT

บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม เฮ!! ก.ล.ต.อนุมัติให้ TFDRM เป็นผู้จัดการ กองทรัสต์เพื่อการลงทุน (REIT) เล็งนำทรัพย์สินขายเข้ากอง REIT ภายในปี 2560 แถมล่าสุดรับเงินเพิ่มทุน RO อีก 694 ล้านบาท แย้มปีหน้าตัวเบา D/E ลดเหลือ ต่ำกว่า 3 เท่า เอื้อขยายธุรกิจเต็มสูบ ยืนยันเป้ารายได้ปี 2560 ที่ 4,000 อ่านต่อ…

บทความกรณีศึกษา – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดเก็บล็อกไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใ ช้ Softnix Logger ช่วยในจัดเก็บล็อกไฟล์ (Log file) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงสามารถเรียกออกมาดูได้อย่างรวดเร็ว, ครบถ้วน และถูกต้องการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่กำหนดไว้ อ่านต่อ…

“ WHA” คาดงบ Q4 รุ่ง เหตุได้รับเงินขายทรัพย์สิน 1.2 หมื่นล้านบาท ชำระหนี้เงินกู้ ส่งผลให้อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ณ สิ้นปี 2559 ต่ำกว่า 2 เท่า

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA Group) ระบุหลังจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ 2 กอง ในไตรมาส 4/2559 จำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้งบไตรมาส 4/2559 นี้โดดเด่น และได้นำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา ผุดแคมเปญของหายได้มิตร ชื่นชม “คนของพระราชา” ซื่อสัตย์สุจริต

มรภ.สงขลา ทำแคมเปญของหายได้มิตร (เพิ่ม) ตีแผ่เรื่องราวคนดีของพระราชา เก็บทรัพย์สินมีค่าส่งคืนเจ้าของ สุดปลื้มธนาคารทำหนังสือชื่นชมนักศึกษา เจอเงินแล้วมอบคืนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงแคมเปญของหายได้มิตร (เพิ่ม) ว่า มีจุดกำเนิดจากที่ผ่านมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรจำนวนมาก อ่านต่อ…

กองทรัสต์ SRIPANWA พร้อมเข้าเทรดวันแรก 23 ธ.ค.นี้ ชูศักยภาพทำเลที่ตั้งทรัพย์สินและชื่อเสียงด้านบริการ ช่วยสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) พร้อมเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 23 ธันวาคมนี้ หลังเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา นักลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของเจ้าของทรัพย์สินและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวการจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา และเนื้อกระบือสดแช่แข็ง ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) และเนื้อกระบือสดแช่แข็ง ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 45 ล้านบาท ณ บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม อ่านต่อ…

“7 สีช่วยชาวบ้าน” ลงพื้นที่นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ จ.นครศรีธรรมราชและพัทลุง

โครงการ "7 สีช่วยชาวบ้าน" โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,400 ชุด โดยมีนายสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พร้อมด้วยนักแสดงและผู้ประกาศข่าว อ่านต่อ…

ธอส. คัดทรัพย์คุณภาพดีทำเลเด่น 2,652 รายการ ประมูลส่งท้ายปี 59 มอบส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาปกติ ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง 40,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบของขวัญส่งท้ายปี 2559 ให้ประชาชนที่ต้องการมีบ้านจัดงานประมูลทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 คัดสรรทรัพย์ NPA คุณภาพดี ทำเลเด่นจากทั่วประเทศรวม 2,652 รายการ ออกประมูลขายในราคาพิเศษมอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% จากราคาปกติจำนวน 10 รายการ อ่านต่อ…