กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวศูนย์ IP IDE Center ชูนวัตกรรมข้าวไทย ดัน SMEs สู่ ผู้ประกอบการ 4.0

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานงานแถลงข่าวพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center หรือ IP IDE Center) ณ ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ที่แข็งแกร่งและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเข้มแข็งสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดตั้ง IP IDE Center ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ One Stop Service ในการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้ก้าวไปเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDE) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่ก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: IRM ร่วมมือภาครัฐจัดทำหลักสูตรบริหารทรัพย์สิน

นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายชานนท์ สุราภา ผู้จัดการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อ่านต่อ…

รายงานบันเทิง การแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ “ในดวงใจนิรันดร์” นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ "ในดวงใจนิรันดร์" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดแถลงข่าว และพิธีเปิด “ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)”

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว และพิธีเปิด "ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)" พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อ่านต่อ…

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำโดย นายปรเมศร์ ไกรฤกษ์ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้ากองอาวุโส กองกิจการสังคม 2 ฝ่ายกิจการสังคม มอบเงินบริจาคต่อเนื่องจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 แก่มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีมอบเงินสนับสนุนให้ UNESCO

บวรเวท รุ่งรุจี ที่ปรึกษาด้านงานอนุรักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาช่างฝีมือสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม เพื่อการอนุรักษ์มรดกโลก ให้แก่ UNESCO โดยมีนางอรนุช อิ่มอารมณ์ และนายประคัลภ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อ่านต่อ…

การมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Champion) ประจำปี 2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นให้รับรางวัลด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Champion) เพื่อยกย่องผู้ประกอบธุรกิจที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองและได้ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ธพส.

นายชุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและทรัพย์สิน ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และรายงานความคืบหน้าโครงการที่สำคัญ 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ อาคารสำนักงานโซนซี 2) อ่านต่อ…

เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว และพิธีเปิด "ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)" พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อ่านต่อ…

การมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Champion) ประจำปี 2560

การมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Champion) ประจำปี 2560 ดังนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นให้รับรางวัลด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Champion) อ่านต่อ…

SAM โชว์ผลการดำเนินงานปี 59 เผยส่งเงินคืนกองทุนได้สูงกว่าเป้าหมาย ผลจากเร่งปรับกลยุทธ์รอบด้าน จัดทีมงานพิเศษประสานกรมบังคับคดี ปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายพร้อมอัดโปรโมชั่นกระตุ้นตลาดตลอดปี

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2559 ว่า SAM มียอดเงินสดรับถึง 10,710 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดรับจากการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 5,052 ล้านบาท เงินสดรับจากการบริหารทรัพย์สินรอการขาย 3,520 ล้านบาท อ่านต่อ…

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพลง และซอฟต์แวร์ ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เสนอ USTR ปรับสถานะ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ดีขึ้น

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพลง และซอฟต์แวร์ ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เสนอ USTR ปรับสถานะ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ดีขึ้น พอใจการดำเนินมาตรการของไทยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า. ตามที่มีข่าวว่าสหรัฐฯ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญายืนยันไทยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรฐานสากล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยกรณีสภาหอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce) โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Global Intellectual Property Center: GIPC) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Index) ที่มีผลต่อนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ที่จัดให้ไทยอยู่จัดอันดับที่ ๔๐ อ่านต่อ…

เปิดทดลองการให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดทดลองการให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center ) เพื่อสนับสนุนการนำความคิดสร้างสรรค์มาสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างแท้จริง อ่านต่อ…

emoji company เดินหน้าซื้อลิขสิทธิ์

emoji company GmbH ประกาศซื้อเครื่องหมายการค้า "emojiville" จาก SABAN BRANDS ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและลิขสิทธิ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งหมด
(โลโก้: http://mma.prnewswire.com/media/462220/emoji_company_Logo.jpg)
(รูปภาพ: อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมเปิดศูนย์ “IP IDE Center” เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ (SMEs) ด้านแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เริ่มด้วยชูนวัตกรรมข้าวแก้ปัญหาข้าวไทย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center ) โดยศูนย์ IP IDE Center อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 100 ล้านบาท ณ บริเวณสนามฟุตซอล กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

กรมศุลกากรจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 14.30 น. ณ บริเวณสนามฟุตซอล กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 100 อ่านต่อ…

KTAM ตั้งเป้ามูลค่าสินทรัพย์ปี60โต20% สร้างกองทุนครบเน้นจัด Asset Allcation

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2559 บริษัทยังคงครองอันดับ 3 ในอุตสาหกรรม โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 750,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 % สูงกว่าอุตสาหกรรมที่โต 15% เพิ่มขึ้นจากกองทุนรวมมากที่สุด อ่านต่อ…

อ็อกแฟม ประเทศไทยเปิดรายงานความเหลื่อมล้ำในไทย พบคนรวยที่สุด 10% เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 79% ของประเทศ !!!

พร้อมจัดเสวนา "เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?" ดึงคนดังทุกภาคส่วนมาร่วมถก หวังกระตุ้นสังคมไทยเห็นปัญหาของ "ความเหลื่อมล้ำ" เพื่อหาทางออกร่วมกันในอนาคตเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่สยามสมาคม กรุงเทพ องค์การอ็อกแฟม (Oxfam) ประเทศไทยได้จัดกิจกรรม "เท่าไหร่ (ถึง) อ่านต่อ…

Gruppo Campari รุกซื้อ BULLDOG Gin แบรนด์เหล้ายินระดับซูเปอร์พรีเมียม

– การซื้อด้วยเงินสดทั้งหมดจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากนี้อีกตามรายได้ในอนาคต
BULLDOG Gin และ Gruppo Campari ประกาศลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้าย โดย Gruppo Campari จะเข้าซื้อทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ BULLDOG London Dry Gin ซึ่งเป็นแบรนด์อิสระ อ่านต่อ…

เชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เชิญชมพิพิธภัณฑ์ ๒ แห่ง คือ ๑. พิพิธภัณฑ์เหรียญ ตั้งอยู่ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จัดแสดงกำเนิดเงินตราในยุคก่อนประวัติศาสตร์ กระทั่งมาเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ในปัจจุบันและเหรียญนานาชาติ อาคารจัดแสดงออกแบบตามอารยสถาปัตย์ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมเปิดศูนย์ “IP IDE Center” เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ (SMEs) ด้านแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมเปิดศูนย์ "IP IDE Center" เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ (SMEs) ด้านแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เริ่มด้วยชูนวัตกรรมข้าวแก้ปัญหาข้าวไทยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

บลจ.ทาลิส โชว์ความสามารถ ปี’59 AUM ทะลุเป้า 4 พันลบ. เปิดแผนปี’60 เตรียมส่งกองทุนใหม่เสนอขายนักลงทุน ดัน AUM แตะ 7,000 ลบ. คาด SET Index ปีนี้มีลุ้นขึ้นไปทดสอบ 1,800 จุด อานิสงส์รัฐเดินหน้าเมกะโปรเจ็กต์

บลจ.ทาลิส โชว์ความสามารถหลังเปิดให้บริการเป็นปีแรก ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) แตะ 4,300ล้านบาท ทะลุเป้า 4 พันล้านบาท บิ๊กบอส "ฉัตรพี ตันติเฉลิม" ปลื้มใจที่นักลงทุนให้ความไว้วางใจ วางเป้าป’60 AUM ทะลุ 7,000 ล้าน เตรียมเสนอขายกองทุนใหม่อีกหลายกองทุน ตอบโจทย์ทุกความต้องการลงทุน อ่านต่อ…

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่ 8 จังหวัด ทางภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ทำให้ทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ ถูกกระแสน้ำพัดไหลลงสู่แม่น้ำ คูคลอง อ่านต่อ…