ภาพข่าว: “ธนาคารกรุงไทย” จับมือ “เคทีซี” เปิดตัวโครงการ “KTB NPA PLUS” ชำระเงินวางประกันค่าทรัพย์สินพร้อมขายผ่านบัตรเครดิต

           นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ นายปิยศักดิ์ เตชะเสน (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – กลุ่มงานผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “KTB NPA PLUS” ให้สมาชิกสามารถชำระเงินวางประกันค่าซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย ผ่านบัตรเครดิตครั้งแรกของธนาคารกรุงไทย พร้อมความสะดวกสบายด้วยระยะเวลาการชำระคืนปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน และทุกๆ การชำระเงินวางประกัน 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนนสะสม Forever Rewards หรือคะแนนสะสม KTC ROP ตลอดอายุสัญญา 
          ณ งานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดและสินเชื่อแห่งปี ศูนย์ก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังแถลงข่าวกรณีการส่งมอบท่อก๊าซของ บมจ.ปตท. คืนให้แก่กรมธนารักษ์

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงข่าวกรณีที่มีข่าววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในการแปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ต้องโอนให้แก่กระทรวงการคลังตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี 2550 ซึ่งเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเข้าสู่ตลาด”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร (Technology Transfer from Patent Documents) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำกับการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน และทรัพย์สินที่คงเหลือของ บสท. ครั้งที่ 8/2557

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน (Steering Committee)
ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สินและทรัพย์สินที่คงเหลือของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ครั้งที่8/2557 อ่านต่อ…

การชี้แจงกรณีทรัพย์สินในการแปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ต้องโอนให้แก่กระทรวงการคลังตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี 2550

กรณีที่มีข่าววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในการแปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ต้องโอนให้แก่กระทรวงการคลังตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี 2550 ว่ามีการโอนครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร อ่านต่อ…

Case Study 9 : อสังหาฯของคุณ ทรัพย์สิน หรือ หนี้สิน กันแน่ ?

ความน่ากลัวในการลงทุนอสังหาฯ คือ การมีเป้าหมายไม่ชัดเจน ดังนั้น TerraBKK Research ขอกล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับผู้ที่สนใจในการพิจารณาว่า อสังหาฯ ที่ทำการลงทุนนั้น อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดแถลงข่าว “เปิดยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริม คุ้มครอง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในประเทศ และต่างประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริม คุ้มครอง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในประเทศ และต่างประเทศความคืบหน้าการจดทะเบียนสินค้า GI ไทยในต่างประเทศสรุป Update สินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศ และต่างประเทศและการจัดงาน OTOP PLUS GI อ่านต่อ…

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวเกี่ยวกับ การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหารือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ…

แบ่งทรัพย์สินเมื่อรักมันจาง

วันแต่งงาน ทุกคู่ก็คงเห็นโลกเป็นสีชมพูสวยงาม ทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่ ผีเสื้อบินว่อน พูดจาตกลงอะไรกันก็เข้าอกเข้าใจไม่คิดมากไปเสียทุกอย่าง เพราะหลังจากจดทะเบียนทั้งคู่จะ ถือเป็น คนๆ เดียวกัน ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินระหว่างสมรส อ่านต่อ…

ปตท. ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซฯ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว ยังคงฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ พร้อมแยกบริษัทท่อเพื่อความโปร่งใส

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวยืนยันว่า ปตท. ได้ส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำพิพากษาของศาลปกครองครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2551 อ่านต่อ…

NRRU UBI จัดอบรมทรัพย์สินทางปัญญา

งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อ ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีส่งมอบปะการังเทียม กองที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมงจังหวัดชุมพร ตามการสนับสนุนงบประมาณโครงการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 2 รางวัล จาก Global Custodian ‘ธนาคารผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินระดับยอดเยี่ยมฯ’ และ ‘ธนาคารผู้ให้บริการด้านรับฝากทรัพย์สินยอดเยี่ยมและต่อเนื่องฯ’

นางเบญจวรรณ วิชิตธนาฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ (กลาง) และนางสาวพัณณิดา ไพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการรับฝากทรัพย์สิน อ่านต่อ…

ทรัพย์สินจุฬาฯ ชวนพาแมวทำหมันฟรี!!! แก้ปัญหาแมวจรที่ต้นเหตุ

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ สานต่อโครงการ จุฬาฯร่วมใจหาบ้านใหม่ให้น้องแมว ชวนชาวสวนหลวง สามย่าน เขตปทุมวัน แก้ปัญหาแมวจรในพื้นที่อย่างยั่งยืน พาน้องเหมียวทำหมัน ลดปัญหาแมวจร คนรักแมว ลงทะเบียนพาน้องแมวทำหมันฟรี 100 ตัว ได้ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. 15.00 อ่านต่อ…

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยสู่การวิจัย “อารย ชาติพันธุ์” สะท้อนวิถี วัฒนธรรมของกลุ่มชนในลุ่มน้ำโขง-สาละวิน

ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยสู่การวิจัย อารย ชาติพันธุ์ โดยมีนายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: IRM จัดประชุมนิติบุคคลอาคารชุด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำทีมงานมืออาชีพในการบริหารทรัพย์สิน สาขาภาคอีสาน บจก.ไออาร์เอ็ม เอ็กซ์ตร้า (IRM อ่านต่อ…

สับสนในทรัพย์สิน ทรัพย์สินส่วนตัว หรือ สินสมรส

การแต่งงานคือพันธสัญญาใหญ่หลวงของชีวิต ด้วยความที่กฎหมายกำหนดให้สามีภรรยาคือบุคคลเดียวกัน ภาระทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่คนสองคนมีร่วมกัน รวมถึงทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากการแต่งงานก็ถือเป็นสินทรัพย์ที่ต้องรับผิดชอบร่วม ซึ่งมาในรูปแบบของ อ่านต่อ…

นิทรรศการ”ขยะมีค่า”

คุณชุติมา อรรถวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ เป็นประธานเปิด นิทรรศการ ขยะมีค่า ซึ่งสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน และ ศสอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย อ่านต่อ…

เอสซีจีคว้ารางวัลIPInnovator&CreatorAwardสาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในงาน IPITEx. 2014 ตอกย้ำองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ

ดร.วิไลพร เจตนจันทร์(ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีเอสซีจี รับรางวัล IP Innovator & Creator Awards 2014 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์โดยคุณชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบรางวัลฯ ภายในงาน IP Innovation and Technology Expo หรือIPITEx. อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์ยกระดับการให้บริการประชาชน เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เสริมศักยภาพงานบริหารที่ราชพัสดุ และประเมินราคาทรัพย์สิน ให้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำสูงสุด

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการให้บริการกรมธนารักษ์ หรือ SMART GIS TD : SMART APP FOR SMART SERVICE อ่านต่อ…

ปตท. ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซเรียบร้อยแล้ว เตรียมแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซเป็นบริษัทตามนโยบายภาครัฐ

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดว่า ปตท. ดำเนินการส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองยังไม่ครบถ้วน อ่านต่อ…

ธอส. จัดกิจกรรม “การประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 2/2557” หรือ “ประมูลบ้านมือสอง”

สืบเนื่องด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ได้จัดกิจกรรม การประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 2/2557 หรือ ประมูลบ้านมือสอง โดยคัดบ้านมือสอง คุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวนกว่า 1,750 รายการ มาประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเป็นทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 250 รายการ อ่านต่อ…

“บ้านไม่มีคุณภาพ” ปัญหายอดฮิตของอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้ซื้อบ้านมีความคาดหวังสูงมากที่จะได้รับบ้านที่ดี สังคมที่ดี เพราะบ้านเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งสำหรับบางคนแล้ว การซื้อบ้านหลังนี้หวังว่าจะเป็นหลังสุดท้ายในชีวิต ไว้เป็นทรัพย์สินชิ้นสำคัญของตน แต่ในความเป็นจริงยังคงมีบ้านที่ไม่มีคุณภาพอีกมาก การร้องเรียนของผู้ซื้อบ้านยังคงมีให้เห็นอยู่เสมอๆ อ่านต่อ…

ธอส. คัดบ้านมือสองประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมเปิดทรัพย์ให้ดูก่อนวันประมูลจริง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เตรียมจัดงานประมูลบ้านมือสอง(NPA) หรือ งานประมูลทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 2/2557 โดยคัดบ้านมือคุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวนกว่า 1,750 รายการออกประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม อ่านต่อ…

ธอส. เตรียมเปิดประมูลบ้านมือสองกว่า 1,750 รายการ พร้อมกันทั่วประเทศ พิเศษ!! ผู้ชนะประมูลรับโปรโมชั่นดอกเบี้ยเงินกู้ 0% นาน 12 เดือน !!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง คัดบ้านมือสอง(NPA) คุณภาพดี ทำเลเด่น พร้อมส่วนลดสุดพิเศษจำนวนกว่า 1,750 รายการ ประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ ในงานประมูลทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 2/2557 วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ…