ครม.ไฟเขียวแผนความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทยเปรูฉบับแรก-ใช้วัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์-ดูแล ติดตาม-ส่งคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ถูกโจรกรรม-ส่งออกโดยผิด กม.

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแผนความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรูและความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การติดตามคืน และการส่งคืน ซึ่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะ และประวัติศาสตร์ ที่ถูกปล้น โจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามที่ วธ. เสนอ
          รมว.วธ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้แผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง อ่านต่อ…

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฟรีพื้นที่สยามสแควร์วัน ให้นิสิตสร้างแบรนด์ โชว์ผลงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบุญส่ง ศรีสว่างเนตร (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้แทนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ นายกฤษกร นพรัตนาวงศ์ (แรกขวา) นิสิตเจ้าของแบรนด์ Carte Blanche นางสาวเพ็ญภัค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ PPP และกฎหมายลำดับรองที่ใช้บังคับแล้ว

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 และกฎหมายลำดับรองที่ใช้บังคับแล้ว อ่านต่อ…

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญเปิดตลาดสด (ริมน้ำ)

ตลาดสดแห่งนี้เป็นตลาดแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี ใจกลางเมืองเนื่องจากในอดีตวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรียังคงใช้การสัญจรทางน้ำเป็นเส้นทางหลัก จึงทำให้ตลาดสดมีความคึกคักเป็นอย่างมาก อ่านต่อ…

Calypso รุกเซ็นสัญญารีเซลเลอร์กับ SAP ผนวกโซลูชั่นการธนาคารและตลาดทุนที่ดีที่สุดในวงการ

แพลตฟอร์มแบบฟรอนท์-ทู-แบ็คที่ครอบคลุมทรัพย์สินต่างๆของ Calypso ช่วยเสริมสายผลิตภัณฑ์การให้บริการทางการเงินในตลาดทุนของ SAP อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการรวมระบบ ความเรียบง่ายของระบบ และการขยายระบบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรุงศรีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ได้รับการแต่งตั้งจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) อ่านต่อ…

การคัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่ เพื่อร่วมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๘ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ” วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ณ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับสั่งให้มีการจัดแสดงโขน ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ โขน วิจิตรนาฏศิลป์ไทย อ่านต่อ…

อินเตอร์เรียลตี้ฯ เร่งพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินผ่านแอพพลิเคชั่น

อินเตอร์เรียลตี้ฯ เร่งพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินผ่านแอพพลิเคชั่น เตรียมนำระบบออนไลน์แมเนจเม้นท์ใช้ในคอนโดฯและบ้านจัดสรร อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนมากได้ให้ความสนใจสอบถามเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (ระบบมาดริด) ว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสซีฯ รับรางวัล BCI Asia Awards 2015

คุณมงกุฎ เตโชฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ กลุ่ม C บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯรับรางวัล บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2558 (Top 10 Developers Awards อ่านต่อ…

ตลท. และคณะทำงานจัดการแข่งขัน จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มีความร่วมมือกันในการจัดการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นลงนามบันทึกความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนและสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) ครั้งที่ 5 ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายฮิโตชิ อิโตะ เลขาธิการสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น และนายตัน อ่านต่อ…

ไตรมาสแรกปี 2558 มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่ม 35 %

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยไตรมาสแรกปี 2558 มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่ม 35 % จากการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ใหม่ๆ อ่านต่อ…

“พอร์ช-เทสโก้ โลตัส” หนุนคนซื้อทอง ทรัพย์สินที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต

ทองคำ (GOLD) นับว่าเป็นสิ่งที่คุณค่า นอกจากใช้เป็นทุนสำรองเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังแล้วของประเทศแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องประดับหลากหลายอันทรงคุณค่า และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สรรหาทองคำมาเก็บไว้เป็นทรัพย์สินในราคาย่อมเยาสุดประหยัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: IRM Extra จัดสัมมนาเพิ่มทักษะบุคลากร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดการประชุมเชิงสัมมนาให้กับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า IRM Extra อ่านต่อ…

“พอร์ช-เทสโก้ โลตัส” หนุนคนซื้อทอง ทรัพย์สินที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต

ทองคำ (GOLD) นับว่าเป็นสิ่งที่คุณค่า นอกจากใช้เป็นทุนสำรองเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังแล้วของประเทศแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องประดับหลากหลายอันทรงคุณค่า และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สรรหาทองคำมาเก็บไว้เป็นทรัพย์สินในราคาย่อมเยาสุดประหยัด ล่าสุด เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ 5 อ่านต่อ…

Gossip: MTLS ติดอันดับมหาเศรษฐีไทย

มาแรง แซงทุกทางโค้งจริง ๆ สำหรับ เฮียชูชาติ และคุณดาวนภา เพ็ชรอำไพ" บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) ทั้งๆ ที่เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯมาเพียงแค่ 6 เดือน เดินหน้ากวาดรางวัลทั้งคำชื่นชม ทั้งเงิน ทั้งกล่อง ล่าสุด ติด 1 ใน 50 อันดับมหาเศรษฐีไทย มีทรัพย์สินประมาณ 27,156 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: IRM Extra เปิดตลาดอสังหาฯ มือสองภาคอิสาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำทีมบริหาร IRM Extra จัดประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรกให้กับนิติบุคคลอาคารชุด city link condo อาคารBOSTON อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2558

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2558 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กสิกรไทยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน กสจ.

นายพจนารถ แสงพฤกษ์ (ซ้าย) และนายสุรเดช เกียรติธนากร (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วย นางผานิตย์ มีสุนทร (กลาง) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ อ่านต่อ…

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สนับสนุนการศึกษาแก่มูลนิธิ EDF ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายอาคม เกาะงาม (ที่3 จากซ้าย) หัวหน้ากองกิจการสังคม 2 มอบเงินบริจาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “คนดังนั่งเคลียร์” “ออดี้” หวิดดับ!? โจรจี้ชิง “มอเตอร์ไซค์” เมินคนมอง กุข่าว “สร้างกระแส”

เพิ่งจะมีข่าวว่าโดนโจรจี้ชิงรถมอเตอร์ไซค์อาจอุกอาจ ขณะกำลังจะเดินทางกลับบ้าน สำหรับออดี้ ออดี้-พสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์ นักร้องชื่อดัง แต่โชคดีที่เจ้าตัวไม่ได้เสียทรัพย์สิน และไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว หนุ่มออดี้ กลับถูกมองว่ากุข่าว สร้างเรื่องเพื่อ สร้างกระแส ถูกปล้นปลอบๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ชนะการแข่งขัน ประกวดโครงการต้นแบบ เธอคือแรงบันดาลใจ

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมคณะกรรมการตัดสินโครงการ เธอ คือ แรงบันดาลใจ ปีที่ ๖ ให้เกียรติมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับเยาวชนผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการต้นแบบ เธอ คือ แรงบันดาลใจ ปีที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนาซิป้าเชียงใหม่

ซิป้าสัมมนารุก AEC:เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สัมมนา เปิดแนวรุกบุกตลาดAEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: IRM Extra เปิดตลาดอสังหาฯ มือสองภาคอิสาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงาน IRM Extra บริษัทในเครือที่เน้นบริการครบวงจรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อ่านต่อ…