ภาพข่าว: สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ EDF ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

          สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายจเด็ด ศรีชื่น (ขวา) หัวหน้ากอง กองกิจการสังคม 2 มอบเงินบริจาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ จำนวน
          30 คน และนักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีก 30 คน ในความดูแลของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยมี นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และ นายสำเริง รัตนคช (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF รับมอบ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
          สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ อ่านต่อ…

ดีเอชแอล ฉลองการนำส่งสินค้าที่สมบูรณ์แบบการนำส่ง ‘ทรัพย์สินประจำชาติ’ แพนด้าที่มีน้ำหนักร่วม 228 กิโลกรัม และใบไผ่กว่า100 กิโลกรัม จากจีนไปยังเบลเยียม ได้สร้างประวัติศาสตร์การขนส่งสินค้าหน้าใหม่ให้กับบริษัทฯ ตอกย้ำถึงแผนการปฏิบัติงานที่วางเอาไว้สำหรับปีพ.

ดีเอชแอล ผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศชั้นนำของโลก ฉลองการนำส่งสินค้าสมบูรณ์แบบเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามร.เคน อัลเลน ซีอีโอ ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส กล่าวว่า "ในช่วงปีที่ผ่านมา ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส มุ่งมั่นลงทุนทางด้านเครือข่ายระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุน โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุน "โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน" เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ โดยมี นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสซีฯ รับโล่รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีโครงการประกาศเกียรติคุณอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น มอบโล่รางวัลแด่คุณเกรียงศักดิ์ เหี้ยมโท้ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ กลุ่ม A บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง ใน ๒๓ จังหวัดและส่วนกลาง รวม ๕๗ ราย

ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีคดีเกี่ยวกับความผิดในการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง ของผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ที่ปรึกษา อ่านต่อ…

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.40%ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกกรุงไทยตราสารหนี้เอฟไอเอฟ 103 ( KTFF103 ) เสนอขาย วันที่ 29มิถุนายน 5 กรกฎาคม 2559 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศทั้ง100%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการประกวดผลงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Appropriate Technology ชิงรางวัล DIPAT AWARD 2016

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการประกวดผลงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Appropriate Technology ชิงรางวัล DIPAT AWARD 2016 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสินค้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุน “การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก”

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุน "การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก (World RoboCup) 2016" ณ เมือง Leipzig ประเทศเยอรมนี แก่เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ ชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี อ่านต่อ…

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ EDF ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายจเด็ด ศรีชื่น (ขวา) หัวหน้ากอง กองกิจการสังคม 2 มอบเงินบริจาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ จำนวน 30 คน และนักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 อ่านต่อ…

ช่อง 7 สี รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว จีรนันท์ เขตพงศ์ และ ณัชนน อาภาศรีรัตน์ รับมอบเงินสนับสนุน โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน จำนวน 2,000,000 บาท จาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา อ่านต่อ…

อมตะ-กนอ.โชว์ศักยภาพซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบ

อมตะ จับมือ การนิคมุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดซ้อมโชว์ศักยภาพแผนระงับเหตุฉุกเฉินแก๊สรั่ว เพลิงไหม้ และสารเคมีรั่วไหล ภายในนิคมอุตสาหกรรม เน้นสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก่ผู้ประกอบการและชุมชน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน จากสถานประกอบการ และชุมชนโดยรอบเข้าร่วมชมการฝึกซ้อมกว่า 500 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการ “งานดอกไม้ไทยสำหรับเยาวชน”

นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุนโครงการ "งานดอกไม้ไทยสำหรับเยาวชน" แก่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดศิลปะงานหัตถกรรมสู่เยาวชนของชาติ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและนำแจกจ่ายให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศจำนวน อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการประกวดผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Appropriate Technology ชิงรางวัล DIPAT AWARD 2016

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการประกวดผลงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Appropriate Technology ชิงรางวัล DIPAT AWARD 2016 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสินค้า อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการประกวดผลงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Appropriate Technology ชิงรางวัล DIPAT AWARD 2016

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการประกวดผลงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Appropriate Technology ชิงรางวัล DIPAT AWARD 2016 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสินค้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เพื่อคนปอดเหล็กโครงการวิ่งมินิมาราธอน “Robinson Suzuki Green Run” มินิมาราธอน

"โรบินสัน" เปิดตัวกิจกรรมมินิมาราธอน : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายบริหารทรัพย์สินและ ศูนย์การค้า จับมือพันธมิตร "ซูซูกิ" แถลงข่าวการจัดงาน "Robinson Suzuki Green อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไพรเวทแบงค์กสิกรไทยจับมือพันธมิตรเปิดบริการบริหารความมั่งคั่งครอบครัว

นายปรีดี ดาวฉาย (ที่3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ (ที่3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการวางแผนบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัว(Family Wealth Planning Service) พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพและการให้บริการมาตรฐานระดับโลกจากลอมบาร์ด โอเดียร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนา ยุววิศวกรบพิธ 44 แก่กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายกิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนา ยุววิศวกรบพิธ 44 แก่กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำใช้ในหมู่บ้านบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ณ อ่านต่อ…

เหงียน ที ฟง เถา ประธานและซีอีโอเวียตเจ็ท ขึ้นแท่น 100 สตรีผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส (Forbes)

นางเหงียน ที ฟง เถา ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียตเจ็ท ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสตรีผู้นำกระแสโลกประจำปี พ.ศ. 2559 (Women Who Lead the World 2016) จากนิตยสารฟอร์บส สหรัฐอเมริกา (Forbes USA) โดยการจัดอันดับนี้พิจารณาสตรีชั้นแนวหน้าจากทั่วโลกที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่ทรัพย์สิน อ่านต่อ…

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

ก.ล.ต. จัดทำร่างประกาศที่ได้นำความเห็นจากการรับฟังภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้อง แล้วปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และเกณฑ์การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ การกำหนดให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษสามารถลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินและทำธุรกรรมทางก อ่านต่อ…

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือ บริษัท เอสพีอาร์เอ็ม โมเดิร์น แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยสถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สิน ร่วมพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยด้วยหลักสูตรการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือ สถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ และ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย "การพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคาร" ร่วมจัดหลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้านการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันต่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: หลักสูตรใหม่สำหรับชาวอสังหาฯ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือสถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ (PRIM) และมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมจัดหลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้าน "การบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์" เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อความต้องการและรองรับการขยายตัวของตลาดที่ตอนนี้ขลาดแคลนคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อ่านต่อ…

NPP ส่งบริษัทย่อย TFP ทุ่มงบ 155 ล้านบาท เทค The Brio Mall คอมมูนิตี้มอลย่านพุทธมณฑลสาย 4

NPP ส่งบริษัทย่อย TFP ทุ่มงบ 155 ล้านบาท เทค The Brio Mall คอมมูนิตี้มอลย่านพุทธมณฑลสาย 4 เพิ่มศักยภาพธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเล็งปั้นเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้บริษัทในเครือ เผยโอนทรัพย์สิน 1 ก.ค. รับรู้รายได้ทันที คาดรายได้ 48 ล้านบาท/ปี ดันการเติบโตธุรกิจทั้งเครือนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “Robinson Suzuki Green Run” มินิมาราธอน

"โรบินสัน" เปิดตัวกิจกรรมมินิมาราธอน : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายบริหารทรัพย์สินและ ศูนย์การค้า จับมือพันธมิตร "ซูซูกิ" แถลงข่าวการจัดงาน "Robinson Suzuki Green อ่านต่อ…

การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศให้รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอาคารถาวรขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศและเพิ่มอัตราการขยายตัวของ GDP ในปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีปิดโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัดพิธีปิดการอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ อ่านต่อ…