ปัญหาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินที่รอการแก้ไข

          ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเป็นนักวิชาชีพหนึ่งที่พึงได้รับการควบคุมและส่งเสริมเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและช่วยแก้ปัญหาการทุจริต แต่ในวงการนี้ยังมีปัญหาที่ต้องสะสางมากมาย มาช่วยกันคิดหาทางพัฒนาวิชาชีพนี้
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับความเห็นจากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากหลายหน่วยงาน จึงขอสะท้อนปัญหา และเพื่อช่วยกันระดมสมองหาทางแก้ไข เพื่อวงวิชาชีพและสังคมโดยรวม
          วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินยังไม่มีการควบคุมตามกฎหมาย จึงต้องพยายามควบคุมกันเอง ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนเหมือนวิชาชีพแพทย์ วิศวกรรม สถาปัตย อ่านต่อ…

การประเมินค่ากาสิโนในทวีปอาฟริกา

ในระหว่างวันที่ 15 – 27 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เดินทางไปประเมินค่าโรงแรมและกาสิโนในประเทศเลซูทู และแซมเบียของทวีปอาฟริกา ทั้งนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร และ อ.จำนงค์ ขัวไขย อ่านต่อ…

ตรวจแถวอสังหาฯ อาเซียนล่าสุด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้ไปประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียนที่ผมเคยเป็นกรรมการอยู่ด้วย ครั้งนี้มีผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั้งระดับปฏิบัติงาน ข้าราชการ และอาจารย์ในอาเซียน เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 300 ท่าน อ่านต่อ…

อัตราผลตอบแทนในการลงทุน ณ สิ้นปี 2558 ออกแล้ว

ตามที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มาทุกปี ตั้งแต่ปี 2551 บัดนี้ อัตราผลตอบแทนใหม่สำหรับ ณ สิ้นปี 2558 ออกแล้ว ผู้สนใจสามารถ download เอกสารและดูรายละเอียดได้ที่http://www.thaiappraisal.org/thai/standard/standard10.phpอนึ่ง อ.วสันต์ คงจันทร์ อ่านต่อ…

ดร.โสภณ พาคณะดูงานอสังหาริมทรัพย์ในกรุงโตเกียว

ในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2559 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร และ น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) อ่านต่อ…

ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย แบบอย่างบ้านคนจน

ถ้าจะสร้างบ้านคนจน (บ้านประชารัฐ) ดร.โสภณ ขอเสนอให้ถือแบบอย่าง "ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7" เขตคลองเตย เป็นแม่แบบ เจ้าของสลัมต้องรับผิดชอบเอง ไม่ใช่ถือโอกาสโยนภาระให้รัฐบาลโดยใช้ภาษีประชาชนรัฐบาลประยุทธ์มีข่าวจะสร้างบ้านประชารัฐ หรือบ้านคนจน หรือบ้านเอื้ออาทร (แบบเหล้าเก่าในขวดใหม่) อ่านต่อ…

เอกสารนำเสนอ ณ ที่ประชุมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอินเดีย

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญไปร่วมประชุมและนำเสนอเอกสารวิชาการให้กับที่ประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศอินเดีย ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณเกือบ 1,000 คน อ่านต่อ…

วิธีง่ายๆ คำนวณค่าเช่าและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์

ถ้าเราจะซื้อทรัพย์สินมาชิ้นหนึ่ง เราพึงมีผลตอบแทนเท่าไหร่ ผลตอบแทนแบบนี้จะใช้คำนวณมูลค่าได้เท่าไหร่ในการลงทุน ดร.โสภณ มาไขความจริงให้ฟัง
ทั้งนี้ที่มาของอัตราผลตอบแทนก็คือ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งมี ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดตั้งคณะทำงานที่มี อ.วสันต์ อ่านต่อ…

มาร่วมกันจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้ประเมินค่าทรัพย์สินกันเถอะ

ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 17:30 น. ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.โสภณ ได้จัดประชุมผู้สนใจก่อตั้งจัดตั้งสหภาพแรงงานประเมินค่าทรัพย์สินดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) อ่านต่อ…

โศกนาฏกรรมแฟลตถล่ม อาจเกิดขึ้นที่ดินแดงเร็วๆ นี้: ดูอินเดีย

แฟลตดินแดงหมดอายุขัยทางกายภาพไปแล้ว แต่ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ ก็อาศัยส่วนเผื่อในการก่อสร้างเท่านั้น หากถล่มลงมาจะเป็นโศกนาฏกรรมและความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและเกียรติภูมิชาติ ลองดูอินเดียเป็นตัวอย่างดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ อ่านต่อ…

การประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอาเซียน

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 – เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) และ อ.จำนงค์ บัวไขย กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน ณ อ่านต่อ…

“7 ข้อควรรู้” เกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สินฯ

หมวดที่ 1 การนำองค์กร1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม1.2 การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรมภายในองค์กรหมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์2.1 มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ มีเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีการพัฒนากลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน2.2 มีการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: IRM Extra เปลี่ยนแบบฟอร์มพนักงาน

นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมอบรมพนักงาน IRMExtra สาขานครราชสีมา ทั้งผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและฝ่ายให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มของพนักงานให้เป็นสีขาว อ่านต่อ…

ธพว. จัดงานมหกรรมขายทรัพย์ NPA ทำเลดีทั่วประเทศ ณ อาคาร SME Bank Tower สำนักงานใหญ่

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) นำทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลสวยทั่วประเทศ รวม 127 รายการ 600 แปลง ออกประมูลขาย ทั้งที่ดินเปล่า อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ แบ่งเป็นทรัพย์สินภาคกลางจำนวน 53 รายการ ภาคเหนือจำนวน 45 รายการ อ่านต่อ…

กรมศุลกากร แถลงข่าว พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุก “สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อนำไปทำลาย รวมมูลค่าของกลาง 232 ล้านบาท

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559) เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร กรมศุลกากร แถลงข่าวพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุก "สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" มูลค่าของกลาง 232 ล้านบาท เพื่อนำไปทำลาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุก “สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อนำไปทำลาย รวมมูลค่าของกลาง 232 ล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร แถลงข่าวพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุก "สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" มูลค่าของกลาง 232 ล้านบาท เพื่อนำไปทำลาย ไม่ให้สามารถนำไปใช้ได้ต่อไป ณสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม อ่านต่อ…

“7 สี ช่วยชาวบ้าน” ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมแจกถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิจิตร-จ.พิษณุโลก

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ชุด ในโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน โดยมี คุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พร้อมด้วยนักแสดง "พลอย-รัญดภา มันตะลัมพะ" อ่านต่อ…

ขับรถอย่างรับผิดชอบในฤดูฝน: คุณรู้มากแค่ไหน? มาลองเช็คความรู้ของคุณกับทิปการขับรถในฤดูฝนจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

หลายพื้นที่ทั่วทวีปเอเชียปีนี้ถูกกระหน่ำด้วยสภาพอากาศอันแปรปรวนจากพายุฤดูร้อนหลายครั้ง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สภาพอากาศอันแปรปรวนในฤดูฝนยังส่งผลต่อการขับรถอย่างมากอีกด้วย แม้แต่ผู้ขับที่มีประสบการณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดลานเทศกาลกินเจ สวนหลวง-สามย่าน

คุณบุญส่ง ศรีสว่างเนตร ผู้อำนวยการสำนักงาจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ เป็นประธานเปิดงาน "อิ่มบุญ อิ่มใจ ถูกหลักอนามัย ใส่ใจคุณภาพ" เนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจ ด้วยการลั่นกลอง "เพชรจรัสแสง" เพื่อสืบสานเทศกาลกินเจ ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนานกว่า 40 ปี อ่านต่อ…

วางศิลาฤกษ์ อาคารที่จอดรถ ใต้ดิน “สวนนาคราภิรมย์”

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่จอดรถ ใต้ดิน "สวนนาคราภิรมย์" (โครงการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารอนุรักษ์รอบพระบรมมหาราชวัง ส่วนงานก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดิน "สวนนาคราภิรมย์" อ่านต่อ…

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่จอดรถใต้ดิน “สวนนาคราภิรมย์”

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่จอดรถใต้ดิน "สวนนาคราภิรมย์" ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้บริหารจากสำนักพระราชวัง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

“เขต-ธาราเขต” นำทีม “7 สี ช่วยชาวบ้าน” ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 800 ชุด ในโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน โดยมี คุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พร้อมด้วย 2 นักแสดงนำจากละคร "กองพันหรรษา" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พาร์ค ริเวอร์เดล จัดเวิร์คช็อป ‘A Magical Scent of Park Riverdale’ ปรุงเสน่ห์ให้บ้านสวย…หอมไม่เหมือนใคร

พาร์ค ริเวอร์เดล โครงการบ้านเดี่ยวในสนามกอล์ฟของบริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด ธุรกิจในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป นำโดย นางสาวจิราพร บริบาลบุรีภัณฑ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพย์สิน และนายปราโมทย์ เกตุทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและวางผังอาวุโส บริษัท เอ็ม อ่านต่อ…

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 1 ตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ครบ 1 ปี จำนวน 19 ราย 20 ตำแหน่ง อ่านต่อ…

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่จอดรถใต้ดิน สวนนาคราภิรมย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่จอดรถใต้ดิน สวนนาคราภิรมย์ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ พร้อมร่วมชมนิทรรศการ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาราชวังพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและส่งเสริมภูม อ่านต่อ…