ภาพข่าว: พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน

 
         กระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีประกอบคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานในกลุ่มเยาวชน โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน และนายโทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ นักเรียนผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-735-5783 หรือ 083-303-5005 หรือ www.energy.go.th อ่านต่อ…

ดีเจเจริญ ท้าผู้กล้าโชว์ไอเดียสุดเจ๋ง ใน มิวสิค เซฟ ดิ เอิร์ธ

กระแสตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สำหรับ คลื่นทรูมิวสิค เรดิโอ 93.5 เอฟเอ็ม โดยกิจกรรม Music Save The Earth : ดนตรีลดโลกร้อน ในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้เหล่าน้อง ๆ นิสิตนักศึกษา ร่วมเสนอ 3 ไอเดียสุดเจ๋ง ด้วยการ แต่งเพลง, แต่งคำขวัญ และประดิษฐ์ของเล่นรีไซเคิล รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดย อ่านต่อ…