นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. อุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสะท้อนถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามมาด้วย หากผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติไม่ถูกวิธี ปตท. จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรม “ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ ปตท.” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อมุ่งสร้างนักขับรถรุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพ มีจิตสำนึกในเรื่องการประหยัดพลังงาน ขับรถไม่ประมาท และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมทาง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยกำหนดจัดอบรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยฯ” รุ่นที่ 48 แก่ประชาชนทั่วไป (ทุกภูมิลำเนาทั่วประเทศ) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 เม.ย.ศกนี้  ณ โรงแรมอู่ทองอินน์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
          โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย…รักวินัยจราจรกับ ปตท.” รุ่นที่ 48 เพื่อขอใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป-25 เมษายน ศกนี้ ณ สำนักงานขนส่งศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมยื่นหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน), รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์จำนวน 105 บาท (ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3533-5432 ต่อ 16, 17  และ 08-9457-5943   
          หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย พ.ร.บ.จราจรทางบก เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง หล่อลื่น และการดูแลสภาพรถเบื้องต้นเพื่อประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ เมื่อผ่านการอบรมครบตามหลักสูตร รวมทั้งผ่านการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว ยังได้รับวุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีอีกด้วย
          สำหรับในปี 2550 นี้ ปตท. ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้จัดอบรม โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย…รักวินัยจราจรกับ ปตท.” รวม 5 รุ่น ที่ส่วนกลาง (กทม.) 3 รุ่น และส่วนภูมิภาค 2 รุ่น (จ.พระนครศรีอยุธยา และอุดรธานี) โดยรุ่นต่อไปกำหนดจัดขึ้นที่ กทม. ในวันที่ 23-24 มิ.ย.ศกนี้ โดย ปตท.จะประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทราบต่อไป