ภาพข่าว: พิธีลงนามสัญญา พร้อมเปิดตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงทุนสมดุลตามอายุ :Target Date Retirement Provident Fund การลงทุนรูปแบบใหม่ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทย

           นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) บลจ. ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล และนายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พร้อมเปิดตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมดุลตามอายุ : Target Date Retirement Provident Fund โดยให้บริหารกองทุนให้กับการเคหะแห่งชาติเป็นแห่งแรก โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กลาง) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
 
อ่านต่อ…

ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Provident Fund) “การเคหะแห่งชาติ” เปิดบริการเป็นแห่งแรก เป้าหมายเพื่อให้พนักงาน “เกษียณอย่างมีคุณภาพ”

บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ เพื่อการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (Target Date Retirement Provident Fund) เผยได้รับความไว้วางใจจากการเคหะแห่งชาติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีพิธีมงคลนาวา

นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นำทีมผู้บริหารและประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีพิธีมงคลนาวา และพิธีสมโภชวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมหามงคล 41 ปี การเคหะแห่งชาติ อ่านต่อ…

พิธีสมโภชวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมหามงคล 41 ปี การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วม พิธีสมโภชวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมหามงคล 41 ปี การเคหะแห่งชาติ พร้อมบริจาคบูชาหลวงพ่อทวด ที่ผ่านพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์สายใต้ล้วนๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเททองหล่อพระนำฤกษ์โครงการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมหามงคล 41 ปี การเคหะแห่งชาติ

นายกฤษดา รักษากุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เนื่องในพิธีเททองหล่อพระนำฤกษ์ ในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของการเคหะแห่งชาติ ได้จัดพิธีมหามงคลสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อทวดรุ่นมหามงคล 41 ปี การเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นสิริมงคลให้เกิดแก่การเคหะแห่งชาติ อ่านต่อ…

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนายมนุษย์ จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗เวลา ๑๑.๐๐ น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนายมนุษย์ โดย การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)นำสิ่งของบริจาคให้สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม โดยมีนายคณิต แพทย์สมาน ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคม การเคหะฯ อ่านต่อ…

ครบรอบ 41 ปี การเคหะแห่งชาติ จัดทำวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี การเคหะแห่งชาติ จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดรุ่นมงคล 41 ปีการเคหะแห่งชาติ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาพระอารามหลวงเป็น ประธานฝ่ายสงฆ์ อ่านต่อ…

โครงการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมหามงคล 41 ปี การเคหะแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของการเคหะแห่งชาติ จึงได้จัดพิธีมหามงคลสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดรุ่นมหามงคล 41 ปี การเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นสิริมงคลให้เกิดแก่การเคหะแห่งชาติ และประชาชนที่พักอาศัยในการเคหะแห่งชาติ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งจะจัดให้มีพิธีเททองหล่อพระนำฤกษ์ในวันจันทร์ที่ 17 อ่านต่อ…

พม. จัดงานสัมมนา “๔๐ ปีการเคหะแห่งชาติ อยู่เคียงข้างชุมชนเสมอ”

วันนี้ (๒๗ พ.ย.๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย การเคหะแห่งชาติ จัดงานสัมมนา ๔๐ ปีการเคหะแห่งชาติ อยู่เคียงข้างชุมชนเสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ได้มีเวที ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งกันและกัน โดยมี นางปวีณา หงสกุล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “อำลาเกษียณ” ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศรีนครินทร์

พล.ต.อ.ชลธาร จิราณรงค์ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุ Mind Star ซึ่งจัดให้แก่พนักงานการเคหะเกษียณอายุจำนวน 115 คน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อ่านต่อ…

“การเคหะแห่งชาติ” สนองนโยบายรัฐ รุกกิจกรรม CSR ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด

การเคหะแห่งชาติ ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ดึงชุมชนการเคหะฯ และโครงการบ้านเอื้ออาทร ทั่วประเทศ ร่วมโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2556 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หวังกระตุ้น และปลุกจิตสำนึกชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต อ่านต่อ…

“การเคหะแห่งชาติ” สนองนโยบายรัฐ รุกกิจกรรม CSR ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด

การเคหะแห่งชาติ ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ดึงชุมชนการเคหะฯ และโครงการบ้านเอื้ออาทร ทั่วประเทศ ร่วมโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2556 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หวังกระตุ้น และปลุกจิตสำนึกชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต อ่านต่อ…

ข่าวซุบซิบ: คุณสุเนตร คุณานันทกุล “เพื่อเด็กๆ และประชาชน”

เพราะอยากเห็นสังคมไทยแข็งแกร่ง ล่าสุด สุเนตร คุณานันทกุล นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 1 จึงได้ลงนามต่อสัญญากับสำนักงานเคหะชุมชนห้วยขวาง เพื่อขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของทางการเคหะแห่งชาติ เพื่อจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และห้องสมุดประชาชน สำหรับให้เด็กๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธอส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กคช.

นายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ(กคช.) นำโดย นางยุบล พิศิษฐวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ กคช. ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานของ ธอส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ อ่านต่อ…

การเคหะแห่งชาติ สรุปผลประชุม“กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองในประเทศไทย” ร่วมกับ PRCUD

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ Pacific Rim Council on Urban Development (PRCUD) จัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติขึ้น ในโอกาสครบรอบ 4 ทศวรรษแห่งการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ ในหัวข้อ กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองในประเทศไทย (New Paradigm of Housing and Urban Development in อ่านต่อ…

การเคหะฯ เผยผลสรุปประชุมวิชาการ” กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองในประเทศไทย “

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ Pacific Rim Council on Urban Development (PRCUD) จัดการสัมมนวิชาการนานาชาติขึ้น ในโอกาสครบรอบ 4 ทศวรรษแห่งการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ ในหัวข้อ กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองในประเทศไทย (New Paradigm of Housing and Urban Development in อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การเคหะแห่งชาติจับมือชี้ช่องรวยฝึกอาชีพสมาชิก

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย จัดโครงการ อบรมเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้กับการเคหะแห่งชาติ นำโดยนายดารนัย อินสว่าง (คนที่ 4 แถวหลังจากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารชุมชน 3 การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกลูกบ้านการเคหะแห่งชาติ เข้าอบรมหลักสูตรกาแฟโบราณแบบบูรณาการ กับอาจารย์เชษฐา ใจใส อ่านต่อ…

การเคหะแห่งชาติ จัดประชุม เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองในประเทศไทย”

การเคหะแห่งชาติ เชิญร่วมงานประชุม ฟรี เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองในประเทศไทย 11-13 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การเคหะแห่งชาติจับมือชี้ช่องรวยฝึกอาชีพสมาชิก

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย จัดโครงการ อบรมเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้กับการเคหะแห่งชาติ นำโดยนายดารนัย อินสว่าง (คนที่ 4 แถวหลังจากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารชุมชน 3 การเคหะแห่งชาติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ฉลอง 40 ปี การเคหะแห่งชาติ

สันติ พร้อมพัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ฉลองครบรอบ 40 ปี การเคหะแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ, อำภา รุ่งปิติ (ที่ 2 อ่านต่อ…

4 ทศวรรษ “การเคหะแห่งชาติ” ชูนโยบายเชิงรุก เล็งผุดโปรเจ็กต์ตามแนวรถไฟฟ้า – โชว์ศักยภาพจัดเสวนาวิชาการนานาชาติ ผนึกชุมชนร่วมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

การเคหะแห่งชาติครบรอบ 40 ปี ปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ ชู Theme โทนสีฟ้าทั่วประเทศ พร้อมพัฒนางานด้านบริการลูกค้าเป็นหลัก ลั่นขานรับนโยบายรัฐจ่อขยายโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า 10 สาย ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล เผยแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผนึกชุมชนร่วมรณรงค์ ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด อ่านต่อ…

การเคหะฯ เตรียมจัดประชุมนานาชาติเชิญ15 กูรูดังร่วมถกประเด็นพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง 11-13 มี.ค. 56 ฉลอง40 ปี มุ่งพัฒนานวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เผยผลงานปี 2555 พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเกือบ 700,000 หน่วย ส่วนปี 2556 เตรียมรุกงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง ครอบคลุมทุกมิติ ตามแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2555 2559 ชูธงงานวิจัยนวัตกรรมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพและเอชเอสบีซี ได้รับแต่งตั้งจาก กคช.และบตท. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และนายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจบริหารเงินและตลาดทุน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขวา) ลงนามร่วมกับ นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (ที่ 2 อ่านต่อ…