ภาพข่าว: เปิดโครงการฝึกอบรมฯ

          พินิจ หาญพาณิชย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับหัวหน้างานการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1-2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็ว ๆ นี้
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จัดอบรม “การบันทึกบัญชีครัวเรือนและการสร้างวินัยทางการเงิน”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) โดยนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีครัวเรือนและการสร้างวินัยทางการเงิน อ่านต่อ…

ศูนย์ฝึกอบรมไอเทรน จัดอบรมหลักสูตรบัญชี

ศูนย์ฝึกอบรมไอเทรน ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้ – หลักสูตรบัญชีภาคปฏิบัติ บนไอแพด (การออกบิล ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา สินค้าคงคลัง) – หลักสูตรบัญชีภาคปฏิบัติ บนไอแพด(ภาษาอังกฤษ) (การออกบิล ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา สินค้าคงคลัง) – หลักสูตรบัญชีมืออาชีพ บนไอแพด (การบันทึกบัญชี อ่านต่อ…

วาโซ่ จัดอบรมและสัมมนาเรื่อง การตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี และการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ พัสดุ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และสัมมนาเรื่อง การตรวจนับสินค้าคงคลัง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีคลังสินค้าบัญชีสินค้าคงเหลือ พัสดุ Inventory Record and Physical Count วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์
การซื้อ-ขาย อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ชี้แจงกรณีมีหนังสือแจ้งผู้สอบบัญชีเรื่องการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในตราสาร CDO ให้ถูกต้อง

จากข่าวที่มีผู้บริหารธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง กล่าวว่า การที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือเวียนถึงผู้สอบบัญชี ให้ระมัดระวังในการตรวจสอบงบการเงินและดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร CDO (Collateralized Debt Obligation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี อ่านต่อ…

ก.ล.ต. สั่งให้ THL ชี้แจงการบันทึกบัญชี

ก.ล.ต. สั่งให้บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี (1) รายการส่วนแบ่งผลผลิตทองคำของปี 2549 ที่ต้องจ่ายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 4.1 ล้านบาท (2) ค่าปรับจากการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด 11.6 ล้านบาท และ (3) ค่าบริการทางกฎหมาย 5 ล้านบาท ซึ่ง อ่านต่อ…

ก.ล.ต. หารือสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในแต่ละขั้นของความคืบหน้าในการดำเนินคดี

ก.ล.ต. หารือสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในแต่ละขั้นของความคืบหน้าในการดำเนินคดี สืบเนื่องจากมีผู้ลงทุนได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่มีข้อพิพาททางกฎหมายว่า ในแต่ละขั้นของความคืบหน้าในการดำเนินคดีนั้น ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรจึงจะเป็นไปตามหลักการบัญชี อ่านต่อ…