ซีพีเอฟเดินสายส่งมอบโครงการอิ่ม สุข ปลูกอนาคต แก่ ร.ร. บ้านถ่อน จ.อุบลราชธานี สอนน้องผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย เสริมสร้างโภชนาการที่ดี

          หลังจากที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัว "โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 4 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการผลิตอาหาร, ส่งเสริมระบบสุขาภิบาลอาหาร, การให้ความรู้ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยอาหาร โภชนาการอาหาร และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนนำร่อง 67 แห่งทั่วประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณรอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกว่า 14,000 คน มีภาวะโภชนาการและสุขอนามัยที่ดี อย่างเป็นทางการไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา  อ่านต่อ…

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเรียนเชิญทำข่าว การหารือระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สยามไฟเบอร์กลาส รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ ผู้ดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จด้านอนุรักษ์พลังงานจากโครงการ ร่วมกับ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ESCO Project Award 2015" รางวัลสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากโครงการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง(SCG Cement-Building Materials) ผู้ผลิต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บสย. – เอไอเอส เปิดช่องทางสื่อสารส่งตรงผู้ประกอบการSMEs

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้กระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ อ่านต่อ…

งานอาเซียน พาวเวอร์ วีค 2015 เปิดตัวแล้ววันนี้ ชูแนวทางและโอกาสพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต

เพนน์เวลล์ร่วมกับกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เปิดงาน อาเซียน พาวเวอร์วีค งานเดียวที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าสู่เวทีโลกอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ณ อิมแพ็ค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมประธานเปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริม สร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ่านต่อ…

บสย. – เอไอเอส เปิดช่องทางสื่อสารส่งตรงผู้ประกอบการSMEs

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้กระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย อ่านต่อ…

พีแอนด์จี จับมือพันธมิตร “รวมพลังน้ำใจไทย” ลดค่าครองชีพและมอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยมูลค่า 500,000 บาท

พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จี ประเทศไทย และ มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม จับมือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดโครงการ รวมพลังน้ำใจไทย จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีแอนด์จี จับมือพันธมิตร “รวมพลังน้ำใจไทย” ลดค่าครองชีพและมอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยมูลค่า 500,000บาท

พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จี ประเทศไทย และ มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม จับมือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดโครงการ รวมพลังน้ำใจไทย อ่านต่อ…

สศอ. แถลงข่าว ประเด็น“ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการแสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล(Eco Sticker)”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรชี้นำ เสนอแนะนโยบายการพัฒนา และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ได้กำหนดจัดการแถลงข่าว ประเด็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการแสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล(Eco Sticker)ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “แบล็คแคนยอน” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2015 World Skills Thailand

นายนคร ศิลปอาชา (กลาง) ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ ในงานสรุปผลรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2015 World Skills Thailand) ครั้งที่ 43 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานโครงการมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “เด็กไทยกับไอที ปี ๓”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เด็กไทยกับไอที ปี ๓ โดยมีดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมศาสตราจารย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมด้านยุทธศาสตร์ขององค์การเมืองมรดกโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมด้านยุทธศาสตร์ขององค์การเมืองมรดกโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 โดยมี Mr.Denis Ricard เลขานุการองค์การเมืองมรดกโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อ่านต่อ…

Medical Fair Thailand 2015

Medical Fair Thailand 2015Date :10 ก.ย. -12 ก.ย. 2558Time :10.00-18.00Medical Fair Thailand 2015 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมยานานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียที่ได้จัดต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย จำกัด กระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสัมมนา

อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ โครงการพัฒนา Model เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษาบริษัท ไลคอน จำกัด อิทธิชัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำจากคลองท่อมล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลตามพระราชดำริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายวิชัย แหลมวิไล อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานแสดงเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการ ครั้งแรกในไทย “Intelligent Warehouse”

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด และนายไกรสร นาคะพงศ์ ผู้แทนชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบการจัดการ ร่วมจัดงาน Intelligent อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมอาคารชุดไทย คว้ารางวัล “สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558”

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 จาก นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น อ่านต่อ…

กระทรวงพาณิชย์ปลื้ม Top Thai Brands เชียงใหม่ประสบความสำเร็จ เสียงตอบรับดีเยี่ยม ยอดคนเข้างานร่วมแสน เงินสะพัดร่วม 300 ล้านบาท

Top Thai Brands ปิดฉากสวยงามอลังการ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้งานแฟร์เมืองเชียงใหม่ ด้วยยอดผู้เข้าชม และซื้อสินค้าเกือบแสนคน ยอดขายปลีก ยอดขายส่ง และยอดเจรจาการค้าสะพัดร่วม 200 ล้านบาท อ่านต่อ…

รมว.พม. เปิดงานสมัชชาองค์กรชุมชน “ปฏิบัติการพลเมืองเต็มพื้นที่” เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม

วันนี้ (๓๑ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบนโยบายสมัชชาองค์กรชุมชน ปฏิบัติการพลเมืองเต็มพื้นที่ และการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม.กำชับเจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาสภาพจิตใจ ด.ญ.อายุ ๘ ขวบ หลังถูกข่มขืนกระทำชำเรา ที่ จ.ฉะเชิงเทรา และช่วยเหลือครอบครัวหญิงชรา อายุ ๖๐ ปี หลังแพพักอาศัยพังเสียหาย ที่ จ.พิษณุโลก

วันนี้ (๓๑ ส.ค.๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

พม.จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ๑๒ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และ ๑๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๓๑ ส.ค.๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และองค์กรปกครอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 7/2558

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 7/2558 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

NVIDIA ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงาน iCafe Jumpstart – Play The Future พร้อมกับพิธีมอบรางวัลร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา NVIDIA Corporation ยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอที และผู้นำด้านเทคโนโลยีกราฟฟิกชิประดับโลก ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) อ่านต่อ…