วธ. ส่งความสุข มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

           นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวในฐานะประธานการแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมส่งความสุขเป็นของขวัญ ปีใหม่ 2558 แก่ประชาชน ว่า กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภาคเอกชน จัดกิจกรรม กระทรวงวัฒนธรรมส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 แก่ประชาชน โดยใช้มิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศ ที่เรียบง่าย สงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย ประหยัดและปลอดจากอบายมุขตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้เห็นชอบดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เกรซ จับมือ ตาวิเศษ เชิญชมละครเวทีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ปลุกจิตสำนึกเด็กไทยใส่ใจลดขยะ

ร่วมมือ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช (คนที่ 4 นับจากขวา) นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย(ตาวิเศษ) ร่วมด้วย ศ.ดร อภินันท์ โปษยานนท์ (คนที่ 4 นับจากซ้าย) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์(คนที่ 3 นับจากขวา) อ่านต่อ…

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเวทีใหญ่…พัฒนาครัวฮาลาลไทยสู่ครัวโลก

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ระดมสมองเปิดเวทีสัมมนาใหญ่ "ครัวฮาลาลไทยสู่ครัวโลก" พร้อมจัดแสดงอาหารฮาลาลมาตรฐานส่งออก 30 ผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คลัง ปตท. รับรางวัล EIA Monitoring Awards

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2557 อ่านต่อ…

สถาบันอาหาร หนุนพัฒนาฝีมือเชฟไทยคว้าแชมป์โลก The Culinary World Cup 2014

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าว World Champion Chef แนะนำเชฟไทยสร้างชื่อคว้ารางวัลแชมป์โลกประเภททีม 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และประเภทเดี่ยว 2 เหรียญเงิน อ่านต่อ…

กสอ. เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมปี 58 พร้อมเดินหน้าจับมือจังหวัดโทยาม่า สร้างเครือข่ายความร่วมมือ SMEs กับญี่ปุ่นต่อเนื่อง

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตดีปี 58 ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวมากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ผู้ซื้อมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและพิการที่จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอ่างทอง

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

ผช.รมว.พม.ร่วมงานสมัชชา “สวัสดิการชุมชนคืนความสุขสู่ชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน”

พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานในงานสมัชชา สวัสดิการชุมชนคืนความสุขสู่ชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อนำเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการชุมชน อ่านต่อ…

รมว.พม. ประธานพิธี “การรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากหอการค้าไทย–จีน”

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี การรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากหอการค้าไทยจีน เพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจน และประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางภัยหนาว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการ “รักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ "รักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก – เขาเตาหม้อ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก เขาเตาหม้อ ซึ่งเป็น ๑ใน ๔ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

ตั้ง”สมชาย เทียมบุญประเสริฐ” เป็นโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ ดร.วรวรงค์ รองฯ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นโฆษกกระทรวงฯและให้ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช เป็นรองโฆษกกระทรวงฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานประชุมวิชาการ “Petroleum Technical Forum : The 21 st Bidding Round : An Opportunity for Thailand”

เมื่อเร็วนี้ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ Petroleum Technical Forum : The 21 st Bidding Round : An Opportunity for Thailand อ่านต่อ…

ปภ. แนะหลักการขับรถบนทางด่วนและทางหลวงอย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะหลักการขับรถบนทางด่วนและทางหลวงอย่างปลอดภัย โดยไม่ขับแทรกเข้าไปในเส้นทางที่มีรถวิ่งมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าช่องทางได้แล้วให้ขับรถในช่องทางด้านซ้าย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เชฟไทยคว้าแชมป์โลก The Culinary World Cup 2014 จากประเทศลักเซมเบิร์ก

นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม(ที่ 5 จากซ้ายบน) ร่วมด้วยเชฟวิลแมน ลีออง ประธานชมรม Thailand Culinary Academy(ที่ 4 จากซ้ายบน) และเชฟจำนง นิรังสรรค์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการอบรมเชิงทฤษฎี หลักสูตรสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ส่วนกลาง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสซีจีจัดงาน SCG Innovation Day แบ่งปันความรู้ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

นายกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากBASF อ่านต่อ…

วว. คืนความสุขให้เธอ…เยาวชน โชว์นิทรรศการพลังงานทดแทน การบริการทดสอบระบบราง @ ท้องฟ้าจำลอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ โชว์นิทรรศการกึ่งถาวรเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและงานบริการทดสอบระบบราง หวังกระตุ้นเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวิทย์ คิดรอบด้าน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไอซีที และ EGA ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “สุขพอที่พ่อสอน” เผยแพร่พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในรูปแบบดิจิตอล

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ และดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันเปิดตัวแอปพลิเคชั่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SPU : อธิการบดี ม.ศรีปทุม รับวุฒิบัตร วพน.รุ่น 5 สถาบันวิทยาลัยการพลังงาน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศนียบัตร วพน.รุ่น 5 จาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายหลังสำเร็จการอบรม อ่านต่อ…

วธ. หนุน ละครเวทีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ละครเวทีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก” เรื่อง “มะมา สร้างเมืองสดใสกับตาวิเศษ”

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๒๘ ห้องดวงโกมล ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสเอสไอรับรางวัล EIA Monitoring Awards 2557

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบ รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557 (EIA Monitoring Award 2014) แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด อ่านต่อ…

มุ่งมั่นรวมใจส่งออกเนื้อสุกรไทยไปรัสเซียครั้งแรกของประเทศไทย (24/2558)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดใหญ่พิธีปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเนื้อสุกรสด ชุดปฐมฤกษ์เพื่อส่งขึ้นเรือไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย ภายหลังจากที่ทางการรัสเซียส่งผู้แทนมาตรวจสอบระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดอบรม

วชิระ ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน เป็นประธานจัดงานการอบรม ผู้ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 อ่านต่อ…