ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี

           วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ที่4-ซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีจากเอกสารของชาวต่างชาติ" โดยมี อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร (ที่5-ซ้าย) และ ศุภร รัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร (ที่2-ซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ จัดโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

 

อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กระทรวงวิทย์ฯ และสวทน.ระดมสมองเอกชน-ภาครัฐ กำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมชาติ ชู 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ที่ 7 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์(ที่ 6 จากขวา) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) อ่านต่อ…

ทีโอที ลงทุนเคเบิลใต้น้ำ AAE-1 25,000 กม.ความจุสูงแห่งแรกของไทย รองรับ การใช้งานเน็ตระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพบอร์ดแบนด์ของทีโอทีและประเทศ ผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 พร้อมเปิดให้บริการไตรมาส 2 ปี 60

วันนี้ (21 เมษายน 2560) ที่สถานีเคเบิลใต้น้ำปากบารา จ.สตูล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ไปยังสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชุมสายปากบารา ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสตูล อ่านต่อ…

แรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายแรงงาน ผ่านเว็บไซต์

กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. … ผ่านเว็บไซต์ www.labour.go.th เพื่อให้ร่างกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์ คุ้มครองแรงงานทั่วถึง เป็นธรรมนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กระทรวงดิจิทัลฯ ดันเน็ตประชารัฐสร้างโอกาสนำสตูลเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติสมบูรณ์ที่สุดของไทยสู่ตลาดออนไลน์เพื่อดึงนักท่องเที่ยวไทย-นักท่องเที่ยวทั่วโลก

วันนี้ (22 เมษายน 2560) ที่หมู่บ้านควนดินดำ อำเภอมะนัง จ.สตูล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดศ.) โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน แถลงข่าวกิจกรรม show case "เน็ตประชารัฐ@สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.คลังประชุมหารือกับ General Electric

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมหารือกับผู้แทนบริษัทเจเนอรัล อิเล็คทริค (General Electric) ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 เมษายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมกันนี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมกันนี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของ สคร.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ…

เลขาสพฉ.ย้ำประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ UCEP ได้ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

เลขาสพฉ.ย้ำประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ UCEP ได้ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งรัฐและเอกชน ระบุโทรสายด่วน 1669 ให้เจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือในการนำส่งโรงพยาบาลจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตมากยิ่งขึ้นภายหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมา (19 เมษายน 2560) นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อ่านต่อ…

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวเรื่องพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ดังนี้ กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน อ.ส.พ.

วันที่ 24 เมษายน 2560นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอ แนะแก่ผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาตร์ ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีน เดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์จากฮิตาชิฯ

มหาวิทยาลัยโอเชียนแห่งประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ และในยุคเฟื่องฟูของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลาวด์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสมัยใหม่มีความต้องการบริการด้านสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายไอที อ่านต่อ…

กสอ. ปลื้มองค์กรที่ร่วมมหกรรมคิวซีสามารถลดต้นทุนได้กว่าหมื่นล้านบาท พร้อมแนะสิ่งที่อุตฯ ไทย จำเป็นต้องเตรียม 4 ข้อ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการยกระดับผลิตภาพ 2. ด้านการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ/คลัสเตอร์ และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม 3. ด้านการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ผลสำเร็จงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยฯ” จุดกระแสเกษตรกร-ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก มากขึ้น

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ผลสำเร็จงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัยฯ" จุดกระแสเกษตรกร-ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก มากขึ้น พร้อมเดินหน้าผลักดันให้มีแหล่งจำหน่ายตลาดแบบถาวรในรูปแบบ มินิ อตก. Farm Outlet มุมจำหน่ายสินค้า GAP/ ออร์แกนิก ในตลาด Modern trade อ่านต่อ…

China Study Abroad Forum 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับเชิญจาก China Service Center for Scholarly Exchange สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าร่วม China Study Abroad Forum 2017 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆนี้ และได้รับเชิญให้ลงนามใน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานเด็กไทยกับไอที ปี 5

เมื่อวัน ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 12.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน Thailand Comic Con 2017 และมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ ระดับประเทศ (เด็กไทยกับไอที ปี 5) อ่านต่อ…

แรงงาน เตือนนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดในวันแรงงานแห่งชาติ ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติ และต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเท่ากับวันทำงาน หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีให้ลูกจ้างทำงานต้องได้เงินเพิ่มไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของวันปกตินายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) อ่านต่อ…

กอช. ร่วมกับ 4 หน่วยงาน กระตุ้นเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตก่อนเกษียณ เน้นออม-พึ่งตนเอง

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดเวทีเสวนาสาธารณะ อ่านต่อ…

ซอฟต์แวร์พาร์คจับมือผู้จัดงาน CommunicAsia 2017 ประเทศสิงคโปร์ นำ Startup ไอทีไทยโชว์ศักยภาพในเวทีระดับโลกที่สิงคโปร์ หวังขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคและระดับโลก

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะนำตัวแทนนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ไอทีและซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเข้าร่วมงาน CommunicAsia 2017 อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ย้ำสถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างดีขึ้น

กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการติดตามสถานการณ์แรงงานตามยุทธศาตร์แรงงานเพื่อคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง ย้ำสถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างอยู่ในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง พบลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและได้มายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานลดลง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.คลังประชุมหารือกับ US-ASEAN Business Council

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมหารือกับผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

ปภ. จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว เผยไตรมาสแรก ปี 60 ดึงรายได้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 900 ล้านบาท ผลจากมาตรการ Incentive โดยมีภาพยนตร์เข้าถ่ายทำจำนวน 239 เรื่อง

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยไตรมาสที่ 1 (มกราคม มีนาคม 2560) ว่า ขณะนี้การถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไปแล้วมากกว่า 900 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3,000 4,000 อ่านต่อ…