“สอบฟรี!! ประกาศนียบัตรด้านไอทีมาตรฐานสากล”!!!

          สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญนักศึกษาจบใหม่ ทั้ง ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ยังว่างงาน หรือบุคลากรที่ทำงานแล้วไม่เกิน 3 ปี เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน (การฝึกอบรม และสอบมาตรฐานหลักสูตรระดับ Entry Level)” เพื่อรับรองมาตรฐานเพิ่มทักษะความรู้ด้านไอที พัฒนาความรู้ และทักษะแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมบุคลากรไอทีของไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
          ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aritedu อ่านต่อ…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แถลงข่าว “มหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557″

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงาน มหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557" ภายใต้แนวคิดการจัดงาน "ชาติพันธุ์ ร่วมใจ พัฒนาชาติไทย" ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 ณ ข่วงวัฒนธรรมเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมควบคุมยาเสพติดกระทรวงความมั่งคงสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าหารือข้อราชการกับ ตร.

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุรพล ทวนทอง ผบช.ปส. ให้การต้อนรับ นาย อัน กัวจุน (Mr.An Guojun) อ่านต่อ…

ปฏิทินอบรมสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 6-8 สิงหาคม 2557

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่น15 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ อ่านต่อ…

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ APO จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรในภูมิภาคเอเชีย

นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยพิลิท่า ฮาลาแพน อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีกิจการด้านอาหารเป็นของตนเอง เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ การพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation: อ่านต่อ…

เกษตรกรสวนยางเตรียมเฮ! เกษตรฯ เร่งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ยืนยัน ความถูกต้องรายชื่อและเอกสารสิทธิ์ให้ ธ.ก.ส. ตั้งเป้าตรวจสอบแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนก.ค.นี้

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ( คสช.) ได้อนุมัติงบประมาณให้การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้กับชาวสวนยางในโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 อ่านต่อ…

พม. เตรียมจัดงานมหกรรม “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ปี ๒๕๕๗” ภายใต้แนวคิด “พระคุณแม่ พระคุณแผ่นดิน”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ปี ๒๕๕๗" อ่านต่อ…

ปพม. ประธานเปิดงานประชุมวิชาการของ สท. ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “สร้างฅน สร้างชาติ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม”

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมรวมใจไทยทั้งชาติ และการแสดงละครพูด เรื่อง สามัคคีเภท ชมฟรี!

ด้วยคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงละครพูดสลับเรื่อง สามัคคีเภท ตามโครงการวัฒนธรรมรวมใจไทยทั้งชาติ เพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชน นำเรื่องจากสามัคคีเภทคำฉันท์ ซึ่งใช้เป็นแบบเรียนวรรณคดีในวิชาภาษาไทยที่ให้ความรู้ทางคติธรรม อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำบทเพลงรักชาติร่วมสมัย

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำโครงการบันทึกเสียงเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยนำเพลงรักชาติที่มีอยู่เดิมมาบันทึกเสียงใหม่ อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรม จัดค่าย “ครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุข” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุขระหว่างวันที่ ๒๕ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนซึมซับและใช้วัฒนธรรมเป็นหลักในการสร้างภูมิคุ้มกัน อ่านต่อ…

วธ.เชิญชมการแสดงละครเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เรื่อง “สามัคคีเภท”

ดร. สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดกิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม สร้างความสุข ความปรองดองสมานฉันท์ และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม จัดการแสดงละคร เรื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับข้อเสนอสมัชชาคุณธรรมสร้างความซื่อตรงให้สังคมไทย

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับข้อเสนอสมัชชาคุณธรรมสร้างความซื่อตรงให้สังคมไทย ในการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง และการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้แนวคิดหลัก รวมพลังเครือข่ายฟื้นฟูคุณธรรมไทย สู่สังคมอาเซียน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันที่ ๒๒ อ่านต่อ…

การหารือเพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ…

การขยายบทบาทของการประกันภัยเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บางจากฯ – กลาโหม – ม.รังสิต ร่วมสร้างจิตสำนึก “คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต”

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พลตรี ณภัทร สุขจิตต์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ่านต่อ…

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ปั้นวัตถุดิบไทย-อาหารไทย สร้างครัวไทยสู่โลก จัดการแข่งขัน สุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 – 3 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล ชิดลม

รร.เรเนซองส์ ราชประสงค์// พิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวโลก โดย นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายโชค ณ ระนอง อ่านต่อ…

วธ.ยกย่อง ๑๘ บุคคล ๗ องค์กร ด้านภาษาไทย และ ๒๔ รางวัลการประกวดเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๗

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙กระทรวงวัฒนธรรม ว่า กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย โดยจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา อ่านต่อ…

กรมอนามัย เผยเชื้อราจากขี้นก เสี่ยงทำปอดอักเสบ แนะเด็กเล็ก-ผู้สูงวัย เลี่ยงใกล้กรงสกปรก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะเด็กและผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้กรงนกหรือโรงเลี้ยงนกที่สกปรก ไม่ทำความสะอาด มีมูลนกสะสม หวั่นหายใจเอาเชื้อราเชื้อราคริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์ เข้าสู่ร่างกาย ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปอด อ่านต่อ…

ปตท. ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซเรียบร้อยแล้ว เตรียมแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซเป็นบริษัทตามนโยบายภาครัฐ

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดว่า ปตท. ดำเนินการส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองยังไม่ครบถ้วน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วธ. จับมือ คสช. เวทีไท จัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ นำการแสดงวัฒนธรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ใน 12 พื้นที่

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ เวทีไท จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมคืนความสุขให้คนในชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ 12 จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 8 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2557

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง อาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ดร.นเรศ เผยผลสำเร็จจัดงาน “TCELS Life Science Garden” ผลตอบรับดีเกินคาด เตรียมเปิดหน้าร้านเมืองสุขภาพเร็ว ๆ นี้

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงาน Life Science Garden ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน ว่า TCELS ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี อ่านต่อ…

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย – น้ำป่าไหลหลากพื้นที่สกลนคร รวม 5 อำเภอ 16 ตำบลบ้านเรือนถูกน้ำท่วม 27 หลัง นาข้าวเสียหายกว่า 1 หมื่นไร่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ 16 ตำบล 156 หมู่บ้าน บ้านเรือนถูกน้ำท่วม 27 หลัง นาข้าวคาดว่า จะเสียหาย 11,782 ไร่ ปภ.จังหวัดสกลนครได้ร่วมกับหน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจ อ่านต่อ…