รมว.พม. เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก” ในวาระครบรอบ ๒๕ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

           พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก” ในวาระครบรอบ ๒๕ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในผลกระทบของความรุนแรงต่อเด็ก ณ ศาลาภิรมย์ภักดี (ศาลาแปดเหลี่ยม สวนลุมพินี) กรุงเทพฯ 
          พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  อ่านต่อ…

พม.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย”

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยหนังดังฮอล์ลีวู้ด นำร่องสองพื้นที่ ในอุบลฯ และพังงา หวังสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์ ระยะที่ 1 ประเดิมสองพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี และพังงา ตามรอยหนังดัง ฮอล์ลีวู้ด อเล็กซานเดอร์ มหาราชชาตินักรบ และ เจมส์ บอนด์ อ่านต่อ…

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมภายใต้ โครงการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ เกาะสมุยและเกาะเต่า

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมภายใต้ โครงการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ เกาะสมุย และ เกาะเต่า เสริมสร้างศักยภาพรับมือความปลอดภัย ให้ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมแกรนด์ ซีวิว บีช รีโซเทล เกาะสมุย ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม อ่านต่อ…

รมว.พม. ประกาศเจตนารมณ์การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก เนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก เนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล ภายในงาน ๒๕ ปี อ่านต่อ…

รมว.พม. เปิดโรงรับจำนำของรัฐแห่งใหม่ สาขาที่ ๒๑ แห่งใหม่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์สาขาที่ ๒๑ แห่งใหม่ เขตดอนเมือง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโรงรับจำนำของรัฐบาลมากขึ้น อ่านต่อ…

ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1

ด้วยกระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 วงเงิน 4,000 ล้านบาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมช.คลัง ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะบุคคลร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนจัดตลาดเกษตรกร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หวังให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และผู้บริโภคมีแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า เนื่องจากเกษตรกรที่ผลิตสินค้าสุขอนามัย มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค โดยมีกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น การผลิตการเกษตรที่ดี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดี รมช.คลัง

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ASEAN Green Growth

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มจธ. รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร อ่านต่อ…

วธ. จัดสัมมนา “ปฏิรูปวัฒนธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2558 และเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ปฏิรูปวัฒนธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรด้านวัฒนธรรม อ่านต่อ…

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล”

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จะมีงานสัมมนา ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Towards World-class e-Government Executive) โดยมี นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานในงานนี้ อ่านต่อ…

งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในปี ๒๕๓๘ ให้กระทรวงการคลังนำระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถสนองนโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้กำหนดแรงจูงใจที่เชื่อมโยงผลการประเมินฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2557

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2557 อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรีปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้งเป็นของขวัญจากรัฐบาลให้ประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานสู้ภัยแล้ง ตามโครงการ คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง ซึ่งเป็นการบูรณาการของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เลขานุการ รมว.คลังเปิดการประชุมวิชาการภาษีรถยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

นายสรร วิเทศพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The Director General Meeting of ASEAN Member Countries on Automobile Taxation ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 1

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ร่วมยุติปัญหาเอดส์ และโรคทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ่านต่อ…

สอ. จับมือเมืองคาวาซากิ ดันกลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ ตอบดีมานด์ AEC

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้จับมือเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่นสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีได้แก่ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 3 กรอบความร่วมมือได้แก่ 1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือทูตอิสราเอล

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนายซีมอน โรเด็ด (H.E. Mr. Simon Roded) เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ หารือทูตอิสราเอล ด้านการวิจัยและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หวังเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายซีมอน โรเด็ด (H.E. Mr. Simon Roded) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 32 ปี ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ที่ 2 จากขวา), ดร.พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ที่ 3 จากขวา), นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย), นายภิญโญ อ่านต่อ…

สถาบันอาหาร จัดสัมมนาและให้คำปรึกษาครบวงจร “ครัวฮาลาลไทยสู่ครัวโลก” 17 ธ.ค. นี้ ที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาใหญ่เรื่อง "ครัวฮาลาลไทยสู่ครัวโลก" ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ อ่านต่อ…

ศศินทร์ จับมือกระทรวงการต่างประเทศมอบทุน MBA แก่นิสิต-นักศึกษาจากกลุ่มประเทศ CLMV

ศศินทร์จับมือกระทรวงการต่างประเทศให้ทุนการศึกษากับนิสิตและนักศึกษา ในกลุ่มประเทศ CLMV หรือกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จำนวน 8 ทุน เผยแผนภายใน 5-10 อ่านต่อ…