ครม. คลอด 4 โครงการช่วยเหลือยาง เน้นรักษาเสถียรภาพ ชดเชยและสนับสนุนรายได้

          เดินหน้าโครงการช่วยยางพาราตามนโยบาย คสช. คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 4 โครงการเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ หวังช่วยรักษาเถียรภาพราคายาง เร่งชดเชยรายได้ และสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย ด้านกระทรวงเกษตรฯ พร้อมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมทันที
          นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง โครงการช่วยเหลือเรื่องยางพาราเพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือเรื่องยางพารา เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 โครงการ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราค อ่านต่อ…

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ “eGovernment Forum 2014”

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ eGovernment Forum 2014 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ The Year of Growing IT Demand ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) อ่านต่อ…

พม. ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และองค์การคนพิการจัดงาน “เสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ”

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ อ่านต่อ…

มท.ประชุมวางมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี ในการสร้างความปลอดภัย ตามหลัก “สร้างความสุข ความปลอดภัย และสืบสานประเพณีไทย”

กระทรวงมหาดไทย ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการป้องกันอุบัติภัยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2557 อ่านต่อ…

มท.ประชุมวางมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี ในการสร้างความปลอดภัย ตามหลัก “สร้างความสุข ความปลอดภัย และสืบสานประเพณีไทย”

เมื่อวันที่ 28 ต.ค 57 เวลา 14.00 น. กระทรวงมหาดไทย ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการป้องกันอุบัติภัยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2557 ให้เป็นไปตามแนวทางและสอดคล้องกับแผนงานที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ อ่านต่อ…

ปภ.เตือนระวังอุบัติภัยจากพลุ ดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เตือนประชาชนระวังอุบัติภัยจากพลุ ดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยห้ามดัดแปลงพลุ ดอกไม้เพลิงให้มีเสียงดังหรือแรงอัดสูง เพราะจะเกิดการระเบิดที่มีความรุนแรง อ่านต่อ…

ฮักเมืองแป้ รักษ์เมืองแป้

กรมการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ร่วมกับ จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ และ สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการท่องเที่ยวครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองแพร่ น่าอยู่ ประตูสู่ล้านนา ในงาน ฮักเมืองแป้ รักษ์เมืองแป้ ในระหว่างวันที่ 38 พฤศจิกายน 2557 ณ อ่านต่อ…

BSG GLASS รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ตอกย้ำแบรนด์กระจกคุณภาพมาตรฐานสากล

คุณพลัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด (BSG GLASS) ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำกระจกนวัตกรรมเพื่องานสถาปัตย์และงานออกแบบตกแต่งภายในที่มีคุณภาพสูง อ่านต่อ…

มท.สั่งการทุกหน่วยงานบูรณาการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ เหลือผู้ประสบภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เน้น “สร้างความสุข ความปลอดภัย และสืบสานประเพณีไทย”

กระทรวงมหาดไทย กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตามนโยบายสำคัญ สร้างความสุข ความปลอดภัย และสืบสานประเพณีไทย อ่านต่อ…

เดินหน้าเกษตรครบวงจรปี 58 สศก. เตรียมเปิดอบรมการรายงาน ศก. สังคมครัวเรือนเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ ปี 58 เร่งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การประกวดทุกจังหวัด ด้าน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดหลักสูตรการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำรายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน อ่านต่อ…

รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทารกถูกทิ้งและคนขอทาน

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ อ่านต่อ…

รัฐบาลฯ เร่งดันงบ 5,000 ล้าน หนุน Startup ในโครงการ “กองทุนตั้งตัวได้” ภายใต้ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ

กองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมหนุน Startup เดินหน้าต่อด้วยวงเงินคงเหลือจากงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรอยู่เดิม อ่านต่อ…

กระทรวง พม. สานต่อกิจกรรมเล่า อ่าน เล่น 40 พื้นที่ ปี 2557 เริ่มที่ ศูนย์ 3 วัยฯ นกออก จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก เร่งระดมความคิด สร้างแผนงาน มุ่งการเรียนรู้ สู่อาเซียน

เมื่อครั้งที่พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชันษา เข้าสู่ช่วงปฐมวัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงใช้หนังสือนิทาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการอภิบาลพระโอรส เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่สนุกสนาน เหมาะสมวัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.วธ.เป็นประธานแถลงข่าว “การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าว "การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ" อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรมประกวดดนตรีไทย เรียงความ และบทละคร ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำนโยบายของรัฐบาลด้านสังคม มาดำเนินการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามมีความเหมาะสมเยาวชนและประชาชนให้มีชีวิตที่มีความสุข และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมเพื่อความ มั่นคงของชาติ ก่อให้เกิดความรักชาติ อ่านต่อ…

”ปีติพงศ์” ผุดไอเดียตั้งตลาดนัดเกษตรกร ลดช่องว่างพ่อค้าคนกลาง ดึงภาครัฐเอกชนในจังหวัดมีส่วนร่วม นำร่องเปิดตัว 5 แห่งใน 5 จังหวัด 14 พ.ย.นี้ ก่อนขยายผล 77 ตลาดนัดเกษตรกรทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การพัฒนาภาคเกษตรเรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัย อ่านต่อ…

“ปีติพงษ์” ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ – สนง. อัยการฯ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรด้านกฎหมาย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปัญหาหนี้ และป้องกันการถูกเจ้าหนี้เอาเปรียบ

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ่านต่อ…

ไปรษณีย์ไทย ท้าเด็กไทยเขียนจดหมายเปลี่ยนอนาคตโลก ชิงเงินรางวัลนับแสน พร้อมลุ้นบินไปสวิสฯ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และทรูปลูกปัญญา มีเดีย ท้าเยาวชนไทยร่วมวาดอนาคตโลก ในหัวข้อ โลกนี้ที่อยากโต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะเยาวชนโครงการเรือปี57 เข้าพบ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาท ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนฯ ประจำปี อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ดำเนินการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในเรื่องข้าวและยาพารา

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อ่านต่อ…

พม. ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาเด็กหาย

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน อพม.เชิงรุก ปี 2558

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน อพม.เชิงรุก ปี 2558 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: EUREKA รับตราสัญลักษณ์ไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ก

คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ก (Thailand Trust Mark) หรือ TTM อ่านต่อ…

รมว.พม. ให้คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๗ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาท

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๗ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาท ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง สร้างฝันให้เด็กไทย

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมจัดกิจกรรม Imperial Music Award#ปลายฝนต้นแนว อ่านต่อ…