กสร. มุ่งส่งเสริมบุคลากรมีจิตบริการประชาชน พัฒนาตนเองเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มี จิตบริการประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สนับสนุนให้พัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.
          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กสร.จึงส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มีจิตบริการประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นข้าราชการที่ดี โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไก อ่านต่อ…

ล้ำสมัย! กรมโรงงานฯ เตือน พค.นี้ เตรียมจัดทีมส่องรถขนส่งกาก ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเตรียมเพิ่มโรงงานกำจัดกากเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตฯไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้างัดมาตรการควบคุมเข้มปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีคอยติดตามและนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งกากของเสียอันตรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรมจัดแสดง 6 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมงาน OTOP Midyear 2017 ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก 18 – 25 พ.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน " OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก" ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ค. 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค อ่านต่อ…

ครม. ไฟเขียวร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แก้ไขเปิดช่องบริหารงานคล่องตัว ผลักดันให้เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูล-สารสนเทศ ด้านมานุษยวิทยาที่ครอบคลุม-ทันสมัย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งองค์การมหาชน จำนวน 8 ฉบับ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีร่างพ.ร.ฎ.จำนวน 1 ฉบับคือ อ่านต่อ…

ปภ. แนะประชาชนเตรียมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยติดตามพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมหมั่นสังเกตสีของน้ำในลำน้ำ ต้องไม่ขุ่น หรือเป็นสีเดียวกับภูเขา จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบริษัท พงษ์-ศราแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI ภาคกลาง มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้านการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางานก้าวไปสู่ Industry 4.0

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบริษัท พงษ์-ศราแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกอบกิจการประเภทแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ผลิตลูกชิ้นหมูปิ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 39-1 หมู่ 6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ…

กระทรวงอุตฯ เดินเครื่องสานสัมพันธ์ความร่วมมือเศรษฐกิจ ไทย – ลาว ปักธงหนุนอุตฯแปรรูป ศูนย์ช่วย SMEs ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขยายสู่ตลาดอาเซียน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะหน่วยงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) อ่านต่อ…

7 สมาคมเหล็กจี้รัฐบาลเร่งบังคับใช้ Anti-circumvention

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย(Public Hearing) ต่อร่างพ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เพิ่มความรู้เกษตรอินทรีย์แก่เจ้าหน้าที่พนักงานพาณิชย์จังหวัด

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Organic Training Program" ครั้งที่ 1 ที่สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนารถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจจัดขึ้น อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงเกิดน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันออก รับมือภาวะฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 22 พฤษภาคม 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 14 จังหวัด รวม 49 อำเภอ 168 ตำบล 963 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ20,636 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 11 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร และเลย อ่านต่อ…

เหล่าพิธีกร กูรู ร่วมงานแถลงข่าว รายการสมรภูมิไอเดีย ปี 2560 ภายใต้โจทย์ “สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน” ออกอากาศตอนแรก 1 ก.ค. นี้ ช่อง 28

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ที่ผ่านมา) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยพิธีกร ดาว อภิสรา , เอก วิชัย, เชน ธนา พร้อมด้วยกูรู ดร.ชิต เหล่าเวหา, ดุ๊ก ภานุเดช และ ปอ ปุณยวีร์ อ่านต่อ…

สถาบันอาหาร จับมือ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จัดเสวนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ…เข้าฟังฟรี

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ(Business Matching) อ่านต่อ…

ทรูมูฟ เอช คว้ารางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 สามปีซ้อน จากงาน No.1 Brand Thailand Awards 2016 – 2017

ทรูมูฟ เอช โดย ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (ซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล "แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ด้าน Operator 4G" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง (กลาง) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม (ขวา) อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน “Startup Thailand 2017 !!” เตรียมจัดอย่างกระหึ่มยิ่งใหญ่ขึ้นใน 5 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ “อรรชกา”ลั่นเป็นหัวหอกผลักดันนำขับเคลื่อน Startup ไทยสู่สากล

กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน "Startup Thailand 2017" ขึ้นอย่างกระหึ่มปีนี้แล้ว โดยวางเป้าจัดงานขึ้นตามหัวเมืองภาคต่างๆ 5 จังหวัดทั่วประเทศเริ่มที่ ชลบุรี เป็นจังหวัดแรกในวันที่ 26-27 พ.ค. ศกนี้และจะจัดหมุนเวียนไปตามลำดับทั้งที่ สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนา “เจาะลึกโอกาสการลงทุน เมืองฉงจั่ว ประตูสู่อาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road” ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนา "เจาะลึกโอกาสการลงทุน เมืองฉงจั่ว ประตูสู่อาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road" ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน), อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จัดงานตลาดจตุจักรสะพานปลา

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "ตลาดจตุจักรสะพานปลา" ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 26 พฤษภาคม 2560 ณ สะพานปลากรุงเทพ ซอยเจริญกรุง 58 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การสะพานปลา จัดงานดังกล่าว ภายใต้แนวคิด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือเพื่อการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (ที่4-ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่5-ซ้าย) หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ร่วมเป็นประธาน ใน "พิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีการวิจัยการเกษตร อ่านต่อ…

พาณิชย์เตรียมเปิดตัวร้าน หนูณิชย์ติดดาว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ร้านอาหารหนูณิชย์ เพื่อช่วยลดภาระ ค่าครองชีพและสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนได้มีทางเลือกบริโภคอาหารปรุงสำเร็จอร่อย คุณภาพดี สะอาด ราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “ตลาดจตุจักรสะพานปลา” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “แหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ค. 60 โดยนำสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพและสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยมาจัดจำหน่ายในราคาถูก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิด "ตลาดจตุจักรสะพานปลา" ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 26 พฤษภาคม 2560 ณ สะพานปลากรุงเทพ ซอยเจริญกรุง 58 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การสะพานปลา (อสป.) จัดงานดังกล่าว ภายใต้แนวคิด อ่านต่อ…

เปิดตัวโปรแกรม Stockquadrant ฟินเทคน้องใหม่ในเครือ SPT

เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Stockquadrant โปรแกรมวิเคราะห์หุ้นที่พัฒนามาจาก Trade Setup ของโค้ชซัน"กระทรวง จารุศิระ" เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยทั่วไปได้มีโอกาสซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีและอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น โดยโปรแกรมจะเป็นผู้สแกนหาหุ้นให้ทั้งหมดเพียงแค่ปลายนิ้ว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แบ่งปันประสบการณ์

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมด้วย ดร. ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ" ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชุมอุตสาหกรรม 4.0 สู่ ประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ฯพณฯ ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ฯพณฯ ปีเตอร์ ปรูเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในการประชุม "อุตสาหกรรม 4.0 สู่ ประเทศไทย 4.0 : หุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมันเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมในอนาคต" ณ ห้องนภาลัยบอลรูม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เริ่มซับคอนไทยแลนด์ 2017

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมเปิดงานอินเตอร์แมค ซับคอนไทยแลนด์ 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและงานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งเป้าหมายจับคู่ธุรกิจภายในงาน 6,000 คู่ อ่านต่อ…

“ทอย ปฐมพงศ์” ปลื้ม เป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันนี้ (19 พ.ค.60) : "ทอย-ปฐมพงศ์ เรือนใจดี" นักแสดงช่อง GMM25 ได้รับการคัดเลือกจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ และร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 31 พฤษภาคม โดยวันนี้ได้มีการถ่ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ ภายใต้แนวคิด อ่านต่อ…