ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นสร้างสรรค์เพื่อสังคม

          นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นสร้างสรรค์เพื่อสังคม (Creative Innovation Hub) โดยมีนายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ บริเวณ Stage Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
อ่านต่อ…

เกษตรฯ ชูแนวคิดจัดทำ Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร มุ่งให้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเกษตรไทยอย่างลึกซึ้งทุกพื้นที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ Agri-Map แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก บูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งานพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ กลุ่มสัตว์น้ำ จัดลงนาม MOU เอกชนกับสหกรณ์ ดันประชารัฐสู่สหกรณ์ประมง พร้อมส่งเสริมจับคู่ธุรกิจเอกชนกับสหกรณ์ที่มีศักยภาพร่วมผลิตสินค้าคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐสู่สหกรณ์ประมง ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และสภาหอการค้า เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมสหกรณ์พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” กระตุ้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดฯ ยึดมั่นทำงานอย่างโปร่งใส เป็นที่พึ่งของเกษตรกรและประชาชน

กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" กระตุ้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดฯ ยึดมั่นทำงานอย่างโปร่งใส เป็นที่พึ่งของเกษตรกรและประชาชน พร้อมปราบปรามทุจริตรวดเร็ว เด็ดขาด เป็นธรรม ไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดลอยนวลพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ อ่านต่อ…

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกัน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “อ.ต.ก.ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตหรือสินค้ามาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ สร้างโอกาสทางธุรกิจ การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน "อ.ต.ก.ร่วมใจช่วยภัยแล้ง" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 59 1 พ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. 20.00 น. ณ ตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ขานรับแผนพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจ.นครราชสีมา”

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม"การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ่านต่อ…

เกษตรฯ เปิดเวทีถกทิศทางการประมงนอกน่านน้ำ ครั้งแรก หลังประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 คาดเป็นแนวทางพัฒนาประมงนอกน่านน้ำให้ยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการสัมมนาวิชาการ"ทิศทางประมงนอกน่านน้ำไทยภายหลังพระราชกำหนดการประมง 2558" ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง ประกาศถึงผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง ประกาศถึงผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (วันที่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มีผลบังคับ) มายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559 มายื่นคำขอ ระหว่าง 27 เม.ย. 11 พ.ค.นี้นายสุรพล จารุพงศ์ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เผยผลการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและภัยแล้ง ย้ำเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เมื่อพร้อมเตรียมขึ้นบินทันที

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เตรียมความพร้อมในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จะจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติวันที่ 29 เมษายน 2559 ปีนี้ กระทวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ mou ประชารัฐสู่สหกรณ์ประมง

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐสู่สหกรณ์ประมง ระหว่างบริษัทผู้ผลิตอาหารกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 12 สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2559

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เผยโคเด็กซ์ไฟเขียวกำหนดมาตรฐานปริมาณปนเปื้อนสูงสุดของ “สารหนู” ใน “ข้าวกล้อง” ไม่เกิน 0.35 mg/kg เป็นมาตรฐานอ้างอิงระหว่างประเทศ ชี้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คาดคู่ค้าเชื่อมั่น เอื้อส่งออกสินค้าข้าวไทยสู่ตลาดโลก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ที่ประเทศไทยได้พยายามเสนอและผลักดันให้คณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์ (Codex) สาขาสารปนเปื้อน (Codex Committee onContaminants in Foods ; CCCF) พิจารณากำหนดมาตรฐานปริมาณปนเปื้อนสูงสุด อ่านต่อ…

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2016 ดิจิทัลเทคโนโลยี อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

กระทรวงไอซีทีร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเอกชนภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน Education ICT Forum 2016 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไอทีให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดทางวิชาการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานเปิดงาน “Bangkok Entertainment Week 2016” พร้อมโชว์วิสัยทัศน์“Creative Digital Economy”

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิดงาน "Bangkok Entertainment Week 2016" และแสดงวิสัยทัศน์นโยบายของรัฐบาล "Creative Digital Economy" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม ๑ กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 เมษายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Startup Thailand 2016 โชว์โมเดลศูนย์บ่มเพาะส่งเสริม Digital Startup

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงาน "Startup Thailand 2016" พร้อมแถลงนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ Digital Startup ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน อ่านต่อ…

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับนั้นกระทรวงการคลังขอเรียนว่า อ่านต่อ…

ใช้ข้อมูลผิด สร้างมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไม่ได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า "ล่าสุดจึงต้องการสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มอีก 2.5 ล้านยูนิตในอีก 2 ปีข้างหน้า" http://bit.ly/1jzNups) ตัวเลขข้างต้นใช้อ้างว่ามีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง จึงจำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับคนจน อ่านต่อ…

CAT ร่วมงาน “Start Up Thailand 2016” ออกบูธโชว์ไอเดียบริการใหม่ Open Cloud จุดประกายสตาร์ทอัพไทยใช้คลาวด์ไทย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมออกบูธงาน "Start Up Thailand 2016" มหกรรมรวบรวมสตาร์ทอัพและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับกระทรวงสำคัญ อาทิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านต่อ…

TCELS เปิดพื้นที่ขยายธุรกิจสตาร์ทอัพในงาน StartUp Thailand 2016 พร้อมจัดเสวนาไขความลับการเติบโต แบบก้าวกระโดด ของธุรกิจเทคโนโลยีหุ่นยนต์การแพทย์และด้านชีววิทยาศาสตร์ทั้งระบบ

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า TCELS เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน StartUp Thailand โดยร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากสตาร์ทอัพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ที่เป็นเครือข่ายของ TCELS อ่านต่อ…

ประชุม การประสานข้อมูลภาคพื้นแปซิฟิคตะวันตก ด้วยระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT ครั้งที่ 4 ณ ห้องเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม การประสานข้อมูลภาคพื้นแปซิฟิคตะวันตก ด้วยระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT ครั้งที่ 4 ณ ห้องเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ อ่านต่อ…

ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2559

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ อ่านต่อ…

เกษตรฯ รุกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ ชงแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐในเขต ส.ป.ก. นำร่อง 9 ชนิดกลุ่มพืชอายุสั้นสร้างรายได้เร็วในพื้นที่ 21 จังหวัด พร้อมจัดประชุมหารือภาครัฐเอกชนร่วมถกแผนฯ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีพื้นที่ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 21 จังหวัด 29 แปลง 9 ชนิดสินค้า โดยดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ภาคใต้ มีสินค้าเกษตรที่สำคัญ อ่านต่อ…

“เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2016” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และกรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงาน"เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2016" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ สะพานพระราม 8 อ่านต่อ…