ปภ.จัดสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2559เสริมสร้างเครือข่าย – ขับเคลื่อนงาน อปพร. จัดการสาธารณภัย

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนา "ผู้นำ อปพร. ประจำปี พ.ศ.2559" เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายประสานงานระหว่างศูนย์ อปพร.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงาน อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งในการจัดการสาธารณภัยได้ครอบคลุมทุกมิติและทุกประเภทภัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่ ภายใต้วาระ"ประเทศไทยปลอดภัย" (Safety Thailand)
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือเป็นอาสาสมัครภาคประชาชน ซึ่งเป็นเครือข่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านมะเร็งนรีเวช “Cervical Cancer: Educational Symposium and Clinical Trials Workshop”

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านมะเร็งนรีเวช "Cervical Cancer: Educational Symposium and Clinical Trials Workshop" โดย สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับ สมาพันธ์แพทย์นานาชาติด้านมะเร็งนรีเวช (GCIG อ่านต่อ…

“รัฐมนตรีเกษตรฯ”เคาะแผนเร่งด่วนขุดลอกบึงบอระเพ็ดเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในปี 59 กว่า 2 ล้านลบ.ม. เตรียมเสนอครม.อนุมัติงบกลางเพื่อเร่งดำเนินการภายในเมษานี้

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแผนการฟื้นฟู และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ที่ประชุมได้มีติร่วมกันที่จะพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยแบ่งเป็นแผนระยะเร่งด่วน และระยะยาว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กสอ.เฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านงาน “ไทยแลนด์ อินโน แฟชั่น อวอร์ด 2016”

นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 4 จากขวา) และนายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) (ที่ 3 จากซ้าย) อ่านต่อ…

ไอซีทีจับมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดชุดข้อมูลภาครัฐ 490 ชุดข้อมูล สู่เอกชนเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มตัว ประเดิมด้วยงานประกวด MEGA2015 พร้อมผลักดันผู้สมัครกว่า 240 ทีม เข้าสู่การพัฒนาแอปฯ ภาครัฐ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยว่า ในการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government Award 2015) "MEGA 2015" โดย อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือภาคเอกชน กระตุ้นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ระดมผู้ประกอบการโชว์ศักยภาพ ร่วมเจรจาการค้า เปิดตลาดส่งออก ในงาน TIFF 2016 วันที่ 9-13 มีนาคมนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เดินหน้ากระตุ้นการค้าการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้วยการจัดงานเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ "Thailand International Furniture อ่านต่อ…

“มหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์ 2016” ครั้งแรกในประเทศไทย ชูความเป็นศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า และ คณะผู้จัดงานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ "งานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า – ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์ 2016" งานแสดงสุดยอดความอลังการของเรือสำราญนวัตกรรมสุดล้ำทั้งหมดกว่า 50 ลำ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านมะเร็งนรีเวช “Cervical Cancer: Educational Symposium and Clinical Trials Workshop”

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านมะเร็งนรีเวช "Cervical Cancer: Educational Symposium and Clinical Trials Workshop" โดย สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับ สมาพันธ์แพทย์นานาชาติด้านมะเร็งนรีเวช (GCIG : Gynecologic อ่านต่อ…

อุบลฯ แถลงข่าวเฝ้าระวัง ไข้ซิกา เน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

วันนี้ (10 ก.พ. 59) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑๐ นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี และ อ่านต่อ…

สถาบันอาหาร จัดอบรม “SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล”

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมการอบรม "SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล" กิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมายของ TFV หรือไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์(Thailand Food Valley) อ่านต่อ…

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว : Digital Jam 2016”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตร "เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว (Digital Jam) ด้วย Digital Marketing ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559วัตถุประสงค์ : หลักสูตร Digital Jam 2016 อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือภาคเอกชน กระตุ้นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ระดมผู้ประกอบการโชว์ศักยภาพ ร่วมเจรจาการค้า เปิดตลาดส่งออก ในงาน TIFF 2016 วันที่ 9-13 มีนาคมนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เดินหน้ากระตุ้นการค้าการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้วยการจัดงานเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ "Thailand International Furniture อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ณุศาศิริ เปิดตัวหมู่บ้านสุขภาพแบบองค์รวม แห่งแรกในประเทศไทย

คุณวิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวหมู่บ้านสุขภาพแบบองค์รวม แห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เวิร์คพอยท์ มอบดีวีดีบ็อกเซ็ต ซีรี่ส์พระพุทธเจ้าฯให้รมว.ยุติธรรม

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน)โดย คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัท พร้อมคณะผู้บริหาร คุณวิชนี ศรีสวัสดิ์ ,คุณพาณิชย์ สดสี เข้าพบและมอบดีวีดีบ็อกเซ็ตซีรีส์"พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก" จำนวน 500 ชุด ให้กับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี พลเอก อ่านต่อ…

เวิร์คพอยท์ มอบดีวีดีบ็อกเซ็ต ซีรี่ส์พระพุทธเจ้าฯให้รมว.ยุติธรรม

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน)โดย คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัท พร้อมคณะผู้บริหาร คุณวิชนี ศรีสวัสดิ์ ,คุณพาณิชย์ สดสี เข้าพบและมอบดีวีดีบ็อกเซ็ตซีรีส์"พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก" จำนวน 500 ชุด ให้กับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี พลเอก อ่านต่อ…

นายกฯตู่ นำ ใบเตย อาร์สยาม รณรงค์ขจัดยุงลาย ต้านไวรัสซิกา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมศิลปินดารา จากบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาทิ ใบเตย อาร์สยาม หรือ น.ส สุธีวัน ทวีสิน และ อลิช ชญาดา อาร์สยาม อ่านต่อ…

เอ็ตด้า (ETDA) จัดงาน ThaiCERT GMS แนวทางการรับมือ และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.อุตตม สาวนายน พร้อมด้วย คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็ตด้า (ETDA) เดินหน้าเปิดงานสานต่อโครงการ ThaiCERT GMS แนวทางการรับมือ และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ให้กับหน่วยงานรัฐ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนาชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วิษณุ เครืองาม (คนที่ 4 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยมี พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด (คนที่ 5 จากซ้าย) โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, เสข วรรณเมธี (คนที่ 6 จากซ้าย) อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ, อ่านต่อ…

เปิดตัวโครงการ FameLab จากบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัว FameLab การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…

Gossip News: F.M.96.5 MHz จัดกิจกรรมต้อนรับวาเลนไทน์ “รักสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์”

F.M.96.5 MHz คลื่นความคิด ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมต้อนรับวันวาเลนไทน์ในธีม "รักสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์" โดยมีศิลปิน-ดารา มาถ่ายทอดประสบการณ์ อาทิ ฟีฟ่า,คิมม่อน,แบงค์,บอมแบม นักแสดงวัยรุ่นจาก Love Sick ,ดีเจอ้น จาก Seed F.M.97.5 ,ดีเจปานิ จากคลื่น F.M. MET 107 อ่านต่อ…

มูเกนไดเชิญลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นฝีมือเชฟชื่อดัง ส่งตรงจาก กินซ่า คิวเบพร้อมสัมผัสสินค้าแนวหน้าของญี่ปุ่นส่งตรงถึงเมืองไทย

ร้านอาหารญี่ปุ่นมูเกนได (MUGENDAI) ร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น และร้านอาหารญี่ปุ่นกินซ่า คิวเบ (Ginza Kyubey) ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมจากเมืองโตเกียว ขอเชิญร่วมลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจากเชฟคาเงฮิสะ อิมาดะ (Kagehisa Imada) อ่านต่อ…

เปิดโครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปี 5

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดโครงการ อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “เก่งคิด พิชิตคำ Spelling Star” “ครูลิลลี่” ปลื้ม!! เด็กไทยใส่ใจ ภาษาไทยมากขึ้น ยกนิ้วให้ “เก่งคิด พิชิตคำ Spelling Star” รายการเดียวในประเทศ ที่ส่งเสริมวิชาภาษาไทย!!!

รายการ "เก่งคิด พิชิตคำ Spelling Star" รายการเกมโชว์ภาษาไทย ที่ตื่นเต้นและสนุกสนานที่สุด เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้เข้าแข่งขันตัวน้อยที่มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย อายุ 9-12 ปี จากทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ…

พม. จัดแถลงข่าว พม.ใส่ใจให้คนไทยทุกครอบครัว

งานแถลงข่าว พม.ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. 12.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดแถลงข่าว "พม.ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว" เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความรักที่สำคัญ รักอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่ครอบครัว โดยเปิดตัวหนังสั้น : อ่านต่อ…