รองนายกฯ ประจิน หนุนกระทรวงไอซีที กระทรวงสาธารณสุข และ ATCI จัดสัมมนา “Healthcare Technology Summit 2016” เดินหน้า Smart Health

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานและแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขและการแพทย์ "Healthcare Technology Summit 2016" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. 2559 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ว่า "งานนี้เป็นการร่วมมือกันของสามหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) อีกทั้งยังมีผู้สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุข โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะทำหน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไทยเจ้าภาพ-จัดวันไข้เลือดออกอาเซียนครั้งที่6

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ซึ่งวันที่ 15มิถุนายนของทุกปี ประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา กำหนดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN อ่านต่อ…

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือทีดีอาร์ไอ นำผู้ประกอบการแฟชั่นไทยทำธุรกิจในเมียนมาร์

กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาทภายในปี 2560 ซึ่งเพิ่มจากปี 2558 ที่มีมูลค่า 6.2 แสนล้านบาท โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็ง และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก เพื่อยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับ 1 อ่านต่อ…

ส.อ.ท. จับมือ สวทน. สัมมนาโครงการ Talent Mobility “เพิ่มศักยภาพ ด้าน R&D ให้กับผู้ประกอบการคลัสเตอร์อาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟัง "การสัมมนาโครงการ Talent Mobility เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน RD ให้กับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์อาหาร เกษตร อ่านต่อ…

วว.จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์

วว.จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์ ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2016 : Sustainable Agricultureกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติเกษตรอินทรีย์ เรื่อง ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2016 : Sustainable อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมหารือการบริหารจัดการท่าเรือเชิงพาณิชย์

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมการประชุมหารือการบริหารจัดการท่าเรือเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตัวแทนคุณภาพดีเด่น อลิอันซ์ อยุธยา ประจำปี 2559

สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559 โดยมี วิทยา อ่านต่อ…

พงษ์ภาณุ เสียงเข้ม นักท่องเที่ยวต้องปลอดภัย เร่งผุดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ทั่วประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรียกประชุมด่วน และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า กระทรวงฯ มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ทั้งหมด 16 อ่านต่อ…

“เอพี อะคาเดมี่” ยกระดับมาตรฐานการทำงานธรุกิจอสังหาฯ จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมฝีมือช่างไฟฟ้า ครั้งแรกในเมืองไทย

สถาบัน เอพี อะคาเดมี่ ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของ "บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)" ตระหนักถึงความสำคัญทุกวิชาชีพของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกาศเดินหน้าสนองนโยบาย "กระทรวงแรงงาน" จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมเรื่อง อ่านต่อ…

มท.1 ประชุมวางแนวทางบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยที่ประชุมได้วางแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและช่วย เหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นระบบ ทั้งการวางระบบระบายน้ำ อ่านต่อ…

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ นักวิ่งกว่า 5,000 ชีวิตมาร่วมแบ่งปันมิตรภาพ และความสนุกสนาน กับงาน“เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2016” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และกรุงเทพมหานคร จัดงาน "เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2016" ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสซีฯ รับโล่รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีโครงการประกาศเกียรติคุณอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น มอบโล่รางวัลแด่คุณเกรียงศักดิ์ เหี้ยมโท้ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ กลุ่ม A บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ โรงละครวังหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อ่านต่อ…

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โครงการดีเด่นเดินหน้าสู่โรงเรียนแห่งที่ 21 ณ บ้านทะเลสองห้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ "อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต" หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 5 รางวัล ในระยะเวลาเพียง 4 ปี อ่านต่อ…

กสอ. ดันยุทธศาสตร์ R&D พัฒนา SMEs พร้อมโชว์ตัวอย่าง SMEs พันธุ์ใหม่ คิดค้น “ข้าวเหนียวมูลฮาลาลพร้อมทาน” เตรียมเจาะตลาดมุสลิม

กสอ. สนองยุทธศาสตร์ฮาลาลรัฐบาล ดันเอสเอ็มอีไทยผ่านมาตรฐานฮาลาล บุกตลาดโลกมุสลิม 1,800 ล้านคนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ดันยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (RD) มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งมีมูลค่าส่งออก1 ล้านล้านบาท อ่านต่อ…

“Healthcare Technology Summit 2016” งานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการบริการด้านสุขภาพ

"Healthcare Technology Summit 2016" งานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการบริการด้านสุขภาพ 27 – 28 มิ.ย. ศกนี้ ภายใต้แนวคิด "Transformation Healthcare through ICT : Affordable Technology for Standard, Safety and Quality"กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านต่อ…

“เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ป.ป.ส. ผนึกกำลังเยาวชนร่วมต้านยาเสพติด

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด "มหกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก" โดยมี นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. อ่านต่อ…

อีจีเอ ขอเชิญชวนร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับ “แอปขวัญใจมหาชน”

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน),เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ใน อ่านต่อ…

การประชุม Implementation Review Group สมัยที่ 7 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

นำคณะผู้แทน ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม Implementation Review Group สมัยที่ 7 (The 7th Session of Implementation Review Group of UNCAC) ระหว่างวันที่ 20 25 มิถุนายน 2559 ณ อ่านต่อ…

สถาบันสิ่งทอ เตรียมเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ของแบรนด์ Lawa@THTI อวดโฉมบนเวที Hong Kong Fashion Week

ผลิตภัณฑ์แฟชั่นแบรนด์ Lawa@THTI เป็นอีกหนึ่งผลผลิตภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สานต่อแบรนด์มายาวนานถึงปีที่ 4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมส่งขึ้นเวที Hong Kong Fashion Week for อ่านต่อ…

วธ. กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ แก้ปัญหาความซ้ำซ้อนการสนับสนุนภายในหน่วยงาน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร วธ. เรื่องการพิจาณาหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานภายนอก เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก วธ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยติดตามพยากรณ์อากาศตลอด 24 ชั่วโมง อ่านต่อ…

เซเว่นฯ จับมือ กรมการค้าภายใน และ สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย และหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ค้าปลีกและเอสเอ็มอีเรื่อง "อี-คอมเมิร์ซ โอกาสทองของค้าปลีกและเอสเอ็มอียุคใหม่" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการทำธุรกิจการค้ายุคใหม่ อ่านต่อ…