ภาพข่าว: เปิดงาน อภิมหกรรมบ้าน – คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2017 “ที่สุดของที่สุด” รวมทุกความต้องการในที่เดียว

          นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 8 จากขวา) พร้อมด้วย นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ที่ 7 จากขวา) และนายบริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมพิธีเปิด "งานอภิมหกรรมบ้าน - คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2017" ภายใต้คอนเซปต์ "ที่สุดของที่สุด" โดยนำ 300 โครงการบ้านจัดสรร-คอนโดฯ มาลดมากที่สุด พร้อมด้วยสินเชื่อบ้านสุดร้อนแรงจาก 8 ธนาคาร พร้อมนวัตกรรม Home Buyers VR 360 เลือกชมบ้านตัวอย่างเสมือนจริง ภาพ 360 องศา มากกว่า 100 โครงการ นิทรรศการ โครงการรถไฟฟ้า 10 สาย เมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ และ การเสวนาเกี่ยวกับทำเลที่อยู่อาศัย การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาทางการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 25 อ่านต่อ…

วว./กฟผ.ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ยกระดับผู้ประกอบการชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายจรัญ คำเงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ่านต่อ…

ก.แรงงาน แจง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เพิ่มสิทธิคุ้มครองลูกจ้าง คาดบังคับใช้สิ้นปีนี้

กระทรวงแรงงาน ชี้แจงการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์และคุ้มครองลูกจ้าง คาดมีผลบังคับใช้สิ้นปีนี้นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

EGA ชูบริการมิติใหม่ภาครัฐ หนุนชลบุรี สู่ Smart City ด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่บริการอัจฉริยะ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ไปกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ขยายพื้นที่ติดตั้งมาถึงจังหวัดชลบุรีแล้ว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายจันสอน แสนบุดตะลาด (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว เพื่อหารือถึงแนวทางสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการลงทุนด้านพลังงานใน สปป.ลาว ในอนาคต อ่านต่อ…

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 6.3 อ่านต่อ…

ผลการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์) ร่วมเป็นประธานการประชุม Video Conference อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ จ.เชียงราย

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ เกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส. ซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย (คบจ.) ได้จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัดตามนโยบายของปลัดกระทรวงการคลัง ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ.สศค.ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 และตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดลเดช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดงาน “อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี” และเยี่ยมชมบูธ ธอส.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน "อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี" และเยี่ยมชมบูธของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การต้อนรับ ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ อ่านต่อ…

ปภ. ประสาน 7 จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารองรับน้ำหลาก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 8 จังหวัด พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 11 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 8 จังหวัด พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 14 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย อ่านต่อ…

ปภ. ประสานจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านกลไกในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้ทันท่วงที พร้อมให้เร่งสำรวจ อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ช่วงวันที่ 17 – 19 ส.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยในช่วงวันที่ 17 18 สิงหาคม 2560 จะมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 16 – 21 ส.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม ในช่วงวันที่ 16 21 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 7 จังหวัด พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 16สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 37 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา โดย อ่านต่อ…

ปภ. กำหนดจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Invest for Sustainable Road Safety)”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Invest for Sustainable Road Safety)" ในวันที่ 6 7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค อ่านต่อ…

ปภ.เตือนอันตรายจากร้านค้าและป้ายโฆษณาริมข้างถนน…เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากร้านค้า และป้ายโฆษณาริมข้างถนน โดยผู้ขับขี่ควรเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีบริการจุดจอดรถ หลีกเลี่ยงการจอดรถซื้อของ ริมข้างทางบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หากจำเป็นควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้า และจอดรถชิดริมไหล่ทางให้มากที่สุด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สาขาวิชาสื่อดิจิทัล STC เจ๋ง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดหนังสั้น

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในกิจกรรมประกวดหนังสั้น โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" โดยได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ…

วว. จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “TISTR and Friends” ครั้งที่ ๔

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กำหนดจัดงาน "TISTR and Friends" ครั้งที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ โซนบี ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาลาดพร้าว อ่านต่อ…

สรุปผลการประชุมระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานการประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด อ่านต่อ…

เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงพาณิชย์ ช่วยลูกค้าประหยัดลดค่าครองชีพ ยกขบวนสินค้า 1 แถม 1 เข้าร่วม วันพาณิชย์ ปี 2560

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าววว่า เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมมือกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยประชาชนประหยัดและลดค่าครองชีพ ด้วยการนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นต่างๆ อาทิ ลดราคา 1 แถม 1 ภายใต้กิจกรรม "วันพาณิชย์ ปี 2560" อ่านต่อ…