ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ


กยท. จับมือ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง นำเทคโนโลยีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (COUNTER SERVICE) เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร

18 ม.ค.60 วันนี้ (17 มกราคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. และ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) อ่านต่อ...

หลักสูตร “เจ้าหน้าที่สำนักงาน” อีกหนึ่งหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้แก่คนพิการ

18 ม.ค.60 การสร้างอาชีพให้แก่คนพิการเป็นอีกหนึ่งในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราชดำรัสว่า "งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วยตนเอง อ่านต่อ...

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

18 ม.ค.60 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม ๒๕60 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ปี 2559 อ่านต่อ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบกำหนด ‘สตมวาร100วัน’

18 ม.ค.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร 100 วัน เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่และตัวแทนจากสหกรณ์เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 89 รูป อุปสมบทเป็นเวลา 9 วัน ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพลเอกฉัตรชัย อ่านต่อ...

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองน่าอยู่ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

18 ม.ค.60 นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การพัฒนาเมืองต่างๆ ทั่วโลก ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับชุมชน โดยในการประชุม Rio + ๒๐ ปี อ่านต่อ...

ภาพข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามให้การตอนรับคณะไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริการลูกค้า

18 ม.ค.60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามให้การตอนรับคณะไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริการลูกค้า (ที่ 1 ระดับประเทศ)นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน อ่านต่อ...

ฝนหลวง ฯ จัดอบรมนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการดัดแปรสภาพอากาศ

18 ม.ค.60 วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวง เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญ อ่านต่อ...

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบสตมวาร (100 วัน)

18 ม.ค.60 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ จำนวน 89 คน อ่านต่อ...

« ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการล่าสุด »

ศท.12 เจาะพื้นที่เพชรบูรณ์ ติดตามหอมแดง-กระเทียม เผย ม.ค. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ติดตามพื้นที่เพาะปลูกหอมแดงและกระเทียมจังหวัดเพชรบูรณ์ ระบุ ปีนี้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาดี เผย มกราคมนี้เริ่มเก็บเกี่ยว และออกตลาดมากสุดเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 50 แนะ เกษตรกร สามารถมัดจุกแขวน แบ่งชะลอการขายผลผลิตเพื่อเก็งราคาไว้ก่อนได้ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยแผนดำเนินงานตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายปี 60 เดินหน้าจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อ่านต่อ…

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมทีมงานแก้ไขสับเปลี่ยนมิเตอร์ที่ชำรุดจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอชะอวด

กองบริการลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชะอวด จัดทีมเข้าดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ที่ชำรุดจากอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านบางคลุ้ง ตำบลเคร็ง และบ้านปากบางกลม หมู่ 4 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ…

ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ปี 60 ชูแนวคิดแรงงานสตรียุคใหม่ ร่วมใจก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ ยกย่องคุณค่าของสตรีทำงาน พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแรงงานหญิง เผยกิจกรรมหลักคือเชิดชูแรงงานหญิง โดยการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประเภทต่างๆ อ่านต่อ…

สศก. ปูพรม 5 จังหวัดอีสาน สำรวจทัศนคติเกษตรกร สู่การปฏิรูป พัฒนารูปแบบประกันภัยนาปี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จับมือ ธ.ก.ส. พร้อมลงพื้นที่ 23 มกราคมนี้ ศึกษารูปแบบความพึงพอใจและทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการประกันภัยข้าวนาปี ลุยปูพรมพื้นที่ 5 จังหวัดอีสาน เจาะกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 400 ราย สู่การพัฒนารูปแบบการประกันภัยข้าวนาปีให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรนางจันทร์ธิดา มีเดช อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 6 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งฟื้นฟูพื้นที่เสียหาย พร้อมเตือน 12 จังหวัดภาคใต้รับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 18 – 22 ม.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานปัจจุบันระดับน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ลดลงทุกจังหวัดแล้ว ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ รวม 27อำเภอ 147 ตำบล 1,086 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ. อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี สั่งการ บกปภ.ช.ประสาน 12 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 17 – 22 ม.ค.60

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการให้ บกปภ.ช.ประสาน 12 จังหวัด จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เตรียมรับมือฝนตกปานกลางและฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 17 – 22 มกราคม 2560 อ่านต่อ…

รมว.เกษตรฯ สั่งจับตาปริมาณน้ำเพิ่มเติมจากฝนตกรอบใหม่ พบ 5 จังหวัดคาดมีมวลน้ำเกิดใหม่กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในวงแคบ พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือประชาชนทันที

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงมีน้ำค้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ ซึ่งฝนระลอกใหม่ในช่วง 16 20 ม.ค.นี้ กรมชลประทานยังได้คาดการณ์ปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม คือ จ.สงขลา คาดว่ามีน้ำเพิ่ม 279 ล้าน ลบ.ม. จ.พัทลุง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานแถลงข่าว การจัดนิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน”

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดนิทรรศการผลงานสะสม "กลับบ้าน" ซึ่งจะจัดแสดงผลงานสะสมของคุณเทพ จุลดุลย์ จำนวน ๒๙ ภาพ จากศิลปิน อาทิ อ.ศิลป์ พีระศรี อ.เฟื้อ อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ บกปภ.ช.เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกด้าน

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการให้ บกปภ.ช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ อ่านต่อ…

พฤศจิกายน 2559

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2559

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31