ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: 79 ปี รพ.หัวเฉียว จัดเสวนาพิเศษเรื่อง “โรคตา…ภัยมืดที่ควรระวัง”

          พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ และคุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในงานวันสุขภาพดี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง รพ. 79 ปี ภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเรื่อง "โรคตา...ภัยมืดที่ควรระวัง" โดยวิทยากร พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์ จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคจอประสาทตา และ พญ.ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมบริการตรวจสุขภาพฟรี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว