ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

มหกรรมงาน elder Fair thailand 2017 คาดยอดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท

           "เลเจ้นด์ เอ็นเตอร์ไพรส์" จุดพลุมหกรรมงานเพื่อคนสูงอายุที่มีมิติครบถ้วน ภายใต้งาน Elder Fair Thailand 2017 มั่นใจกระตุ้นการรับรู้กว่า 10% แก่กลุ่มเป้าหมาย เตรียมตัวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด- super aged society ในปี 2574 คาดยอดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาทตลอดการจัดงาน
          นางสาวชัญญา ปทุมวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเจ้นด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า " สำหรับการจัดมหกรรมเพื่อคนสูงอายุครั้งแรกประเทศไทยที่มีมิติครบถ้วน ภายใต้ชื่องาน Elder Fair Thailand 2017 มีแนวคิดเติมเต็มชีวิตให้สวยงาม พัฒนาชีวิตรอบด้านให้มีคุณภาพ จากการวิเคราะห์จะเห็นแนวโน้มประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ "สังคมสูงวัย- Aged Society" ตั้งแต่ปี 2548 จากข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส) อ้างอิงมานั้นประเทศไทยจะใช้ระยะเวลา 16 ปีก่อนกลายเป็น "สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์- complete aged society" ในราวปี 2564 และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็จะกลายเป็น "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด-super aged society "ประมาณในปี 2574 แบ่งสัดส่วนสังคมเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
          คำนิยามของผู้สูงอายุ ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ ( United Nations) ยังไม่มีนิยามที่แน่นอนว่าอายุเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ Older / Elderly person แต่องค์การสหประชาชาติใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการนำเสนอสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปีขึ้นไปในเกณฑ์การเรียกผู้สูงอายุ แต่สำหรับในประเทศไทย กำหนดนิยาม "ผู้สูงอายุ" ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 "ผู้สูงอายุ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย "           นางสาวชัญญา กล่าวต่อไปว่า " ดังนั้นจุดประสงค์ในการจัดมหกรรมเพื่อคนสูงอายุรองรับการเติบโตมากขึ้นทุกปี กลุ่มเป้าหมายสำหรับงานนื้คือกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ ภายในงานจะเป็นงานที่มีประโยชน์ตอบโจทย์ความต้องการจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี ตั้งแต่ 10.00-21.00 น. พื้นที่จัดงานประมาณ 5,000 ตารางเมตร ทุกวัน ภายในงานมีจุดเด่นนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ workshop ต่างๆ อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ การดูแลตนเอง และการให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
          นอกจากนี้แบ่งออกเป็น 8 โซน อาทิ โซนเทคโนโลยี , โซนสุขภาพ , โซนฟู้ดคอร์ด , โซนคลับคอมมูนิตี้ , โซนเซเลบริตี้ อาทิ มีดาราร่วมออกบูธ อาทิ แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น , คุณลิซา อาลิซาเบธ แซดเลอร์ ลีนานุไชย , คุณแชมป์ นิตินันท์ , คุณยีน เกลวิน และคุณเฟี้ยวฟ้าว เป็นต้น รวมกว่า 200 บูธ ซึ่งจะมียอดคนเข้าชมงานเฉลี่ยวันละ 10,000 ราย คาดว่าจะมียอดเฉลี่ยการใช้ 500 บาทต่อบิลต่อคน ทั้งนี้เงินจะสะพัดกว่า 30 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 4 วัน กระตุ้นยอดการรับรู้ใส่ใจกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 10 % หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานคุณภาพเพื่อสูงอายุนี้จะตอบโจทย์ผู้วางแผนดูแลชีวิต มองหาคุณภาพชีวิตที่จะยั่งยืนในชีวิตต่อไป โดยใช้งบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 8-10 ล้านบาท"
          สามารถติดตามสังคมออนไลน์งาน Elder Fair Thailand 2017 Fanpage Facebook : elder fair Thailand หรือเว็บไซต์www.elderfairthailand.com