ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก “อ้วนกลมระทมไต”

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตฯ ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "อ้วนกลมระทมไต" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย), นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 6 จากซ้าย),พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์ อายุรแพทย์โรคไตผู้แทนจากมูลนิธิโรคไต (ที่ 2 จากซ้าย), รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (ที่ 7 จากซ้าย) ภายในงานมีเหล่านักแสดงดาราศิลปิน มาร่วมงานมากมาย พร้อมกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ทางด้านโภชนาการจากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม การตรวจสุขภาพ มีการเสวนาเรื่อง "อาหารคลีนดีมีประโยชน์ และสาธิตการปรุงอาหาร" เมนูอร่อย ลดความเสี่ยงโรคไต และการเสวนา เรื่อง เทคนิคสู่การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและสาธิตการออกกำลังกายลดน้ำหนักง่าย ๆ ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์