ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: แถลงข่าวให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งของศีรษะและลำคอ

          พลตรีนายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมกับ นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ แพทย์ด้านหู คอ จมูก ร.ศ. นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย แพทย์ด้านรังสีรักษา และพ.อ. นพ.สามารถ ราชดารา แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ จัดงานแถลงข่าวให้ความรู้เรื่อง “โรคมะเร็งของศีรษะและลำคอ” เพื่อรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งที่เกิดกับส่วนศีรษะถึงลำคอ พร้อมไขทุกปัญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และวิธีป้องกัน โดยทีมแพทย์สหสาขา ณ ห้องประชุม 7W1 โรงพยาบาลวัฒโนสถ เมื่อเร็วๆ นี้