ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: 7 ปี พลังใจดีเริ่มที่มนารมย์

          พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ คุณปฐมา จิตตาลาน กรรมการบริหาร พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์ ผอ.ฝ่ายคลินิก และ นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล ผอ.ฝ่ายการแพทย์ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลมนารมย์ได้ให้บริการ ดูแล รักษาสุขภาพจิตแก่ประชาชนมาครบ 7 ปี โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต บางนา กรุงเทพฯ