ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

โรงพยาบาลลานนา คว้าชัย 2 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการคุณภาพ QCC Project ปี 2554

          ตัดสินกันไปแล้ว.. ผลการตัดสินรางวัล ชนะเลิศ โครงการพัฒนาคุณภาพ QCC Project Project ในหัวข้อ “Value Problem list and LEAN by QCC Project ” ณ งานสัมมนาเพื่อทบทวนการทำงานประจำปี 2554 และการวางแผนปี 2555 ของโรงพยาบาล เครือรามเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม ที่ผ่านมา
          ผลการตัดสินหัวหน้าแผนกจาก โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ คุณใสสี ติยะพันธ์ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อเรื่อง “LEAN กระบวนการส่งมอบยากลับบ้าน แผนกผู้ป่วยใน” และคุณรุ่งรัตน์ พลายอินทร์ แผนกผู้ป่วยใน 3B จากหัวข้อเรื่อง “Problem List” 
          โดยการจัดประกวดกิจกรรมคุณภาพนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมและพัฒนาบุคลากร สู่การบริการอย่างเป็นเลิศ ที่ผู้บริหารกลุ่มเครือราม เชียงใหม่ ให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน.
          ติดตามชมภาพบรรยากาศเต็มๆในวันงานได้ที่ www.facebook.com/lannahospital.

          ติดต่อ:
          โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ 
          โทร. 053 999777 www.lanna-hospital.com