ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

แผนพัฒนาธุกิจ ร้านอาหารปิ้งย่างเพื่อสุขภาพ “Where Leaders Meet the Perfect Meat” คว้ารางวัลสุดยอด SMEs Advance Business Plan Champion 2013

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยแผนพัฒนาธุกิจ ร้านอาหารปิ้งย่างเพื่อสุขภาพ “Where Leaders Meet the Perfect Meat” ของกลุ่ม Golden Healthy Grill ได้รับคัดเลือกให้เป็น SMEs Advance Business Plan Champion 2013 รับรางวัลถ้วยเกียรติยศจากสสว. เมื่อเร็วๆ นี้
          กลุ่ม Golden Healthy Grill เป็นหนึ่งในทีมนักบริหารระดับสูง SMEs Advance ประกอบด้วย นายครองพล พนาสันติภาพ นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย นายธณายุ มีสิทธิตา นายทรงกรด รัศมี นายนรเทพ บุญเก็บ และนายมานะ เพชรดำรงค์สกุล นำเสนอแนวคิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพแนวปิ้งย่าง ที่ให้ความใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนและกระบวนการปรุงอาหาร เมนูอาหารที่เหมาะกับสุขภาพ วัยและธาตุของผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักบริหารที่มีกำลังซื้อสูงรักสุขภาพและต้องการลิ้มรสชาดอาหารที่ไม่จำเจ
          การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ดังกล่าว เป็นกิจกรรม workshop ส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหาร SMEs ระดับสูง (SMEs Advance)ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีขึ้นโดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ทำผลงานทางวิชาการเป็นแผนพัฒนาธุรกิจ ด้วยการนำองค์ความรู้จากการอบรม มาประยุกต์เพื่อสร้างเป็นแผนพัฒนาธุรกิจใหม่จำนวน 46 แผนธุรกิจ และได้คัดเลือกผ่านรอบสุดท้ายเหลือ 4 แผนธุรกิจ เพื่อเข้าชิงรางวัลแผนพัฒนาธุรกิจยอดเยี่ยม SMEs Advance Business Plan Champion 2013 ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ นัทธมน ภูมิไชย โทร 02-298-3135