ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดงานวันคริสมาสต์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ศูนย์ภาษาจัดโครงการงานวันคริสมาสต์ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ภายในงานจัดเป็นเวทีเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้แสดงความสามารถ การกล้าแสดงออก การทำงานเป็นหมู่คณะและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การร้องเพลง,การเต้นประกอบเพลงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต,การแสดงบนเวทีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนและการแสดงอื่นๆ บรรยายกาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่คาดหมาย