ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: รมว. คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรบริหารการคลัง( นบค.) รุ่นที่ 2

          นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของกระทรวงการคลังในยุคโลกาภิวัตน์”   แก่ผู้เข้าอบรม นบค.รุ่นที่ 2 และศิษย์เก่า นบค.รุ่นที่ 1 โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553