มีนาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 13 หน่วยงาน และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อ่านต่อ…

กสอ.ทุ่มงบกว่า 22 ล้านบาท ปั้นหมู่บ้าน CIV เพิ่มเติม 20 ชุมชน ตั้งเป้าพัฒนาครอบคลุม 76 จังหวัด 158 ชุมชน ภายในปีนี้!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เพิ่มเติม 20 ชุมชน งบประมาณกว่า 22 ล้านบาท หลังประสบผลสำเร็จจากการดึงอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นจุดขายนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2561 อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ปลูกฝังความสามัคคี สร้างเสริมทักษะ ชาวบ้านหมู่ 1 (บ้านซ่อง) ชลบุรี

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 เวลา 17.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ ครูฝึก/วิทยากร กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ดำเนินการ "ฝึกทบทวน หมู่บ้าน อพป.รุ่นที่ 1" ณ บ้านซ่อง หมู่ 1 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี มีผู้เข้ารับการฝึก 40 คนกิจกรรมประกอบด้วย- อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมกันนี้ อ่านต่อ…

กสร. ศึกษางานอันตรายสำหรับเด็ก มุ่งพัฒนาความปลอดภัยเด็กทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศึกษางานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย ตั้งเป้าทบทวน เปรียบเทียบกฎหมาย พร้อมประเมินความเสี่ยงในการทำงาน มุ่งวางแนวทางพัฒนาความปลอดภัยและดูแลคุณภาพชีวิตเด็กทำงานนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. อ่านต่อ…

แรงงานก่อสร้างมีเฮ! ฝึกฟรี 10 จังหวัด

กพร.จับมือเอกชน พัฒนาช่างก่อสร้าง รับนโยบายรัฐ ส่งเสริมการลงทุนเขต EEC และเศรษฐกิจพิเศษ ฝึกฟรี 10 จังหวัดนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังต้องการกำลังแรงงานอย่างมาก โดยคนวัยกำลังแรงงานลดลง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

29 มกราคม 2561 พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน "โครงการสัมมนา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ห้องทีเค.คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล อ่านต่อ…

รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 63 เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 27 มกราคม 2561 พันเอก มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 63 เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมพิธีเปิดหอพระฯ, เปิดป้ายคณะฯ ม.บูรพา ชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 เวลา 14.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วมพิธีเปิดหอพระไพรีพินาศ และเปิดป้ายคณะรัฐศาตร์และนิติศาสตร์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พรหมคุตโต) เป็นประธานในพิธี ณ คณะรัฐศาตร์และนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี อ่านต่อ…

กอ.รมน. จังหวัด ช.บ. บูรณาการ ป้องกัน!!! ปราบปราม!!! แว้นท์ในทางสาธารณะพื้นที่ชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 เวลา 22.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) พร้อมกำลังพลของ กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมบูรณาการกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครองในจังหวัดชลบุรี และ มว.รส.ที่ 1 มทบ.14(อ.เมืองชลบุรี) ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ระดมกวาดล้าง เพื่อป้องกันวัยรุ่นแข่งขันรถในทางสาธารณะ อ่านต่อ…

กพร. ทุ่มงบ เพิ่มผลิตภาพ ดัน SMEs สู่ Thailand 4.0 มุ่งสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบกิจการ ที่ให้ความสนใจเพิ่มผลิตภาพแรงงานจำนวนมาก ซึ่งทักษะแรงงานไทยจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทันกับการเปลื่ยนแปลงของเครื่องมืเครื่องจักร และนวัตกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองผู้ว่ากลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.เข้าพบผู้บริหารหอการค้าจังหวัดน่าน

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส หอการค้าไทย นายสมบัติ ชินสุขเสริม ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน และประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) อ่านต่อ…

กรมประมงตบเท้าเข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 61 ชูเทคโนโลยี 4.0 “ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์”

อาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทย ถือเป็นอาชีพสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานาน ประเทศไทยจึงได้มีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรไทยดร.อดิศร อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ฝึกทหารมีอาชีพหลังปลด ป้อนตลาดแรงงาน

ก.แรงงาน ย้ำ ! ฝึกทหารเกณฑ์มีอาชีพหลังปลดประจำการ ป้อนตลาดแรงงานหรือนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม พึ่งพาตนเองได้นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากำลังแรงงานไทยส่วนหนึ่งที่เข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ปีหนึ่งๆ มีจำนวนนับแสน โดยในปี 2561 มีทหารเกณฑ์ จำนวน 130,097 คน อ่านต่อ…

วธ.เร่งขยายผลชุมชนคุณธรรมฯ ในจ.แม่ฮ่องสอน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะประชาชน ติดตามนโยบายรัฐบาล และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยหนึ่งในพื้นที่ที่ลงไปตรวจเยี่ยม คือ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บสย. ต้อนรับ “เนปาล” ศึกษาดูงาน “ค้ำประกันสินเชื่อ”

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ต้อนรับ Mr. Ram Kumar Acharya, Chairman, Deposit and Credit Guarantee Fund (DCGF) และคณะ จากประเทศเนปาล เพื่อศึกษาดูงานระบบการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปี 2561

กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย อ่านต่อ…

กรมปศุสัตว์เดินหน้าพัฒนาภาคปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ ยกอุตสาหกรรมไก่เนื้อปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง-ไร้ฮอร์โมนเร่งโต เป็นต้นแบบ

กรมปศุสัตว์ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ชูการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งโต เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งไทยและตลาดโลกนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และโฆษกกรมปศุสัตว์ อ่านต่อ…

ขอเชิญร่วม งานวันนักประดิษฐ์ 2561 Thailand Inventors’ Day 2018

" วันนักประดิษฐ์ " ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรำลึกในวาระการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย ให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการจัดงานปีนี้ อ่านต่อ…

เกษตรฯ สัญจรกลุ่มอีสานตอนบน แจงนโยบายปฏิรูปเกษตร ขันน็อตกลไกทีมบุ๋น – บู๊ เร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ พร้อมตั้งรองปลัดฯ-อธิบดี-ผู้ตรวจกระทรวงฯ เป็นโค้ชรายจังหวัด ยันไม่มีนโยบายห้ามปลูกยางเพียงให้ทางเลือกเกษตรกรทำการเกษตรอื่นที่มีรายได้ดีกว่า

วันนี้ (29 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ" ครั้งที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายการคลังอย่างยั่งยืน" ในหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 มกราคม อ่านต่อ…

กสอ.ชู 3 P เน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน" เน้นหนุนผู้ประกอบการชุมชนตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างตรงจุด ยึดหลัก"การตลาดนำการผลิต" หวังต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด สร้างอำนาจต่อรอง และเพิ่มศักยภาพผ่านโมเดลการพัฒนา 3 Pนายกอบชัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าว RSI ประมาณการเศรษฐกิจไทย และรายงานภาวะเศรษฐกิจ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษากรในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อ่านต่อ…

สพร.7 อบ. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ “คนครัวบนเรือ”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ จำนวน 20 คน ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561) จบหลักสูตรแล้วทำงานรายได้ดี ในตำแหน่ง "คนครัวบนเรือ" เดินทะเลระหว่างประเทศ อ่านต่อ…

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมพลาสติกเชิงสร้างสรรค์ CREATIVE PLASTIC จำนวนจำกัด

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมพลาสติกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หรือนักออกแบบที่มีความสนใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วว. เยี่ยมคารวะ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ทุมมานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักผู้ว่าการ เยี่ยมคารวะ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

สมัครด่วน!!! ก่อน 31 มกราคม 2561 Genius Academy Season 2

สมัครด่วน!!! Genius Academy 2018 กับเส้นทาง 150 วัน ยกระดับผู้ประกอบการ SME OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ปั้นฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ หลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวที่จะสอนให้คุณเป็น Genius ด้วยวิธีแบบ Genius เปิดรับสมัครผู้ประกอบการทั่วประเทศสมัคร Online ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 มกราคม อ่านต่อ…

TCELS ผนึกพลังส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ “Promoting I with I” Thailand 4.0

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ อ่านต่อ…

เกษตรฯ จัดทำคู่มือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน มุ่งสู่การเกษตรแบบแม่นยำ (Smart Agriculture)

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วางแผนขยายเครือข่ายในปี 2561 มุ่งสู่การเกษตรแบบแม่นยำ (Smart Agriculture)นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดินและปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานหลักที่สำคัญมากในภาคการผลิตสินค้าเกษตร อ่านต่อ…

รมว.ท่องเที่ยวมอบนโยบายฯ และติดตามผลการปฏิบัติราชการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการตามข้อสั่งการ เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งในภาคส่วนของราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ อ่านต่อ…