พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ไทย-คาซัคสถานพร้อมขยายความร่วมมือด้านเกษตร เล็งเพิ่มฐานการค้าระหว่างกัน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางสาวอูชัน เยสบูลาโตวา (Ms.Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ว่า ประเด็นหารือสำคัญคือการขยายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการเกษตรและการค้าการลงทุนสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มขึ้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ไทย-คาซัคสถานขยายความร่วมมือด้านเกษตร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนางสาวอูชัน เยสบูลาโตวา (Ms.Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ในประเด็นสำคัญคือการขยายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการเกษตรและการค้าการลงทุนสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มขึ้น อาทิ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ…