พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมรับชมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวันและพิธีปืดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ ร.อ.เฉลิมชัย ไกรวิชา หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมรับชมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวันและพิธีปืดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพฯ อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.61 เวลา 10.20 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของอุปโภคให้กับ ด.ต.ศรัณย์ศิริ นิรมลธาราสิทธิ์ ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.บ้านบึง เนื่องจาก 11 พ.ย.60 เกิดไฟไหม้บ้านพัก เลขที่ 68 ม.6 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รอง ผวจ.ชบ./รอง อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ติดตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุรี)

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.61 เวลา 10.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.บ.(ท.) และคณะรวม 5 นาย เดินทางไปราชการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุรี) โดยมี นายไพศาล ธนะเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุรี) ให้การต้อนรับ อ่านต่อ…

ลดพื้นที่นาปรัง 61 ส่งเสริมการเกษตรปัง ชูข้าวโพดและพืชหลากหลาย

กรมส่งเสริมการเกษตรชูข้าวโพดและพืชหลากหลาย แชร์พื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว ลดพื้นที่นาปรังปี 61 ท่ามกลางสถานการณ์น้ำสมบูรณ์ เกษตรกรยังเข้าร่วมโครงการเพิ่ม ขยายแนวคิด หวังความยั่งยืนนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการเชิญชวนชาวนาให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ พบเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงาน อีกทั้งจัดตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมและมอบนโยบายการบริหารราชการ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทัพขับเคลื่อนเกษตร โดยแต่งตั้งคณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชุมหารือแนวทางเสนอกฎหมายตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

ร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองนายกฯ ประชุมติดตามงาน ธ.ก.ส.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานของ อ่านต่อ…

“รมว.กฤษฏา” ลงนามตั้งเกษตรจังหวัด และเกษตรกรอำเภอทัพหน้าเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตร และ ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

"รมว.กฤษฏา" ลงนามตั้งเกษตรจังหวัด และเกษตรกรอำเภอทัพหน้าเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตร และ ขับเคลื่อนงานตามนโยบายนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ระดับจังหวัดขึ้นมา 2 ชุด ประกอบด้วย อ่านต่อ…

“รมว.กฤษฏา” ลงนามตั้งเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอทัพหน้าเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตร และ ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ระดับจังหวัดขึ้นมา 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชุมหารือแนวทางเสนอกฎหมายตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน อ่านต่อ…

กพร. ลุย! ผลิตวิทยากรสอนคนครัวบนเรือ

กพร. เปิดฝึกวิทยากรสอนคนครัวบนเรือ ฟรี รับ 40 คนต่อรุ่น รุ่นแรกเริ่ม 30 ม.ค.นี้นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพให้กับคนทำงานทุกเพศ ทุกวัย ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ อ่านต่อ…

ไทย-คาซัคสถานพร้อมขยายความร่วมมือด้านเกษตร เล็งเพิ่มฐานการค้าระหว่างกัน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางสาวอูชัน เยสบูลาโตวา (Ms.Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ว่า ประเด็นหารือสำคัญคือการขยายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการเกษตรและการค้าการลงทุนสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มขึ้น อ่านต่อ…

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่มีทุนดำเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท เตรียมเปิดประชาพิจารณ์เดือนก.พ.นี้ ก่อนเสนอร่างกฎหมายให้ที่ประชุมครม.พิจารณาภายในเดือนมี.ค.61

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ร่วมกับผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อ่านต่อ…