พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมงาน “วันตากสินมหาราช”

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทราราม อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 เวลา 07.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ธนณัฏฐ พันธุ์เปรมเจริญ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.บ และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมกันลาดตระเวนปราบปรามจุดล่อแหลมเกี่ยวกับการล่าสัตว์และตัดไม้บริเวณ ท้องที่หมู่ 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุขสันต์ กุลพงษ์ ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขาชมพู่ อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วม “ประชุมรับฟังการ แถลงแผนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และแผนเผชิญเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561”

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ ร.อ.เฉลิมชัย ไกรวิชา หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วม "ประชุมรับฟังการ แถลงแผนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วม “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 6/2560”

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 เวลา 13.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.หญิง ปวีณา ญาณประภาส ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วม "ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 6/2560" ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ่านต่อ…

เพชรบุรีจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก.ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โดยใช้กลไกผ่านศูนย์ ศพก. ทั้ง 8 ศูนย์ อ่านต่อ…

พด. เปิด 3 ศูนย์การเรียนรู้เป็นของปีใหม่ 2561 ให้ประชาชนเข้าชมพระอัจริยภาพด้านดินของในหลวงรัชกาลที่ 9

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดศูนย์การเรียนรู้ 3 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ช่วงวันหยุดยาว อ่านต่อ…

เปิดข้อมูลไม้ผลตะวันออก ปี 61 รอบแรก คาด ผลผลิตรวม 8 แสน 2 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปี 60 ร้อยละ 1.37

สศก. แจงข้อมูลไม้ผลเอกภาพรอบที่ 1 ปี 61 ของไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ใน 3 จังหวัดตะวันออก จันทบุรี ระยอง และตราด คาด ผลผลิตรวม 802,973 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 60 ร้อยละ 1.37เผย ผลผลิตรวมทั้ง 4 สินค้าเพิ่มขึ้นทุกชนิด โดยเฉพาะ เงาะ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยปริมาณน้ำเพียงพอ อ่านต่อ…

Egg Board พิจารณาแผนการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (G.P.) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) ปี 2561 พร้อมเห็นชอบโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ให้ปลดระวางแม่ไก่อายุไม่เกิน 72 สัปดาห์ จำนวน 2 ล้านตัว

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (G.P.) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) ปี 2561 โดยพิจารณาให้มีแผนการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ อ่านต่อ…

ผลสำรวจเผย คนไทยตั้งใจ “สวดมนต์ข้ามปี” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ร้อยละ75.29 ระบุ ครอบครัว-พ่อแม่ มีอิทธิพลให้วัยรุ่น-คนรุ่นใหม่ หันมาสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น

ผลสำรวจเผย คนไทยตั้งใจ "สวดมนต์ข้ามปี" อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ร้อยละ75.29 ระบุ ครอบครัว-พ่อแม่ มีอิทธิพลให้วัยรุ่น-คนรุ่นใหม่ หันมาสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น ทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ กิจกรรมที่ตั้งใจทำในวันปีใหม่ เผยร้อยละ 63.90 ระบุ ยังนิยมอวยพรปีใหม่ผ่านผ่านไลน์ อ่านต่อ…

ศปถ.กำชับเข้มข้นจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางขาออก – ประสานเร่งระบายรถ พร้อมคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 28 ธ.ค.60 เกิดอุบัติเหตุ 477 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 41 ราย ผู้บาดเจ็บ 500 คน กำชับจังหวัดเข้มข้นจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางขาออกสู่ภูมิภาค เส้นทางเลี่ยง ทางลัด อ่านต่อ…

ปีใหม่นี้กรมประมงเผยวิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้อง งัดไม้เด็ดก่อนปล่อยอย่าลืมนึกถึง 2 ป . “ปล่อยพันธุ์ไทย ปล่อยไปให้อยู่รอด”

ในอดีตที่ผ่านมาคนไทยถูกสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่นว่าการปล่อยสัตว์น้ำ ถือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งเพราะเป็นการให้อิสระกับชีวิตที่ถูกกักขัง ซึ่งที่ผ่านมาก็จะเลือกปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามความหมายที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมบุญบารมีและนำสิ่งที่ไม่ดีออกให้ผ่านพ้นไปจากตัวผู้ปล่อย อ่านต่อ…

รมช.วิวัฒน์ ปลุกทุกภาคส่วนร่วมสืบสานงานหม่อนไหม

"รมช.วิวัฒน์" มอบนโยบายกรมหม่อนไหม หนุนพัฒนาเพิ่ม Smart Farmer และ Smart Officer ด้านหม่อนไหมให้มากขึ้น ยกระดับสินค้าหม่อนไหมให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก พร้อมปลุกทุกภาคส่วนร่วมสืบสานอนุรักษ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่สืบไปดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อ่านต่อ…

กอช. มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน จับมือหน่วยงานรัฐ 10 แห่ง เพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก กอช. และยกระดับอำนวยความสะดวกทุกมิติให้ผู้สนใจออม

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) "การส่งเสริมความร่วมมือการออมกับ กอช." มีหน่วยงานรัฐ 10 แห่ง จับมือร่วมยกระดับขยายเครือข่ายส่งเสริมการออมและประชาสัมพันธ์ข้อมูล กอช. ให้ทั่วถึง ช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และแรงงานนอกระบบ เช่น อาชีพค้าขาย อ่านต่อ…

สศอ.เผยผลการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตภาคอุตฯ ตามแผนแม่บทฯ คาดผลิตภาพการผลิตขยายตัวร้อยละ 1.73

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 2564 ร่วมกับสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม 9 สถาบัน คาดผลิตภาพการผลิตของธุรกิจที่ในอุตสาหกรรมหลัก 8 อุตสาหกรรม ตามแผนแม่บทฯ จะขยายตัวร้อยละ 1 อ่านต่อ…

สนพ. แนะเทคนิคเตรียมตัวก่อนเที่ยวปีใหม่ เดินทางประหยัดพลังงาน

โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงานช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวหลายวัน หลายคนต่างออกเดินทางท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หลายคนเลือกใช้ขนส่งสาธารณะ และอีกหลายคนเลือกใช้รถส่วนตัว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา ในชื่อ "โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์" ภายใต้แนวคิด "กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" เพื่อสนับสนุน อ่านต่อ…

กปภ. ประสานมือ กปน. และ อจน. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือ การประปานครหลวง (กปน.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) จัดทำแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย เพื่อสร้างแนวทางการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ รมช.วิวัฒน์ มอบนโยบายกรมหม่อนไหม

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการของกรมหม่อนไหม ณ กรมหม่อนไหม โดยสิ่งที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมในเบื้องต้น คือ 1.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมทุกระดับให้เป็น Smart Officer อ่านต่อ…

ภาพข่าว: South China Botanical Garden ชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. HAI REN ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์จีนตอนใต้ (South China Botanical Garden) พร้อมคณะนักวิจัย เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากร พรรณพืชไทย รวมทั้งหารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการและงานด้านอื่นๆ ในอนาคต ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์จีนตอนใต้และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี อ่านต่อ…

“บิ๊กอู๋” กำชับ กสร. ดูแลใกล้ชิด บ.มิตซูฯ ปิดงาน

รมว.แรงงาน มีความห่วงใยต่อกรณีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและพนักงานบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด กว่า ๑,๗๐๐ คน ที่รวมตัวประท้วงนายจ้างปิดงาน สั่งการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูแลอย่างใกล้วันนี้ (๒๙ ธ.ค. ๖๐) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปลื้มศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศสร้างยอดขายทะลุหกพันล้านบาท ปี 61 ดันสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ทำหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้าระดับอำเภอกระจายทุกพื้นที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยปี 60 ยอดจำหน่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ 124 แห่ง ทะลุหกพันล้านบาท สินค้าประเภทปัจจัยการผลิต ผลผลิตการเกษตร สินค้าแปรรูปและสินค้าอุปโภคบริโภคขายดี ส่งผลทำให้ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรเติบโต อ่านต่อ…

ราคายางดีขึ้น ล่าสุดตลาดกลาง กยท. ปิดราคาที่ 48 บาทต่อ กก. มอบเป็นของขวัญปีใหม่ แก่พี่น้องชาวสวนยาง

การยางแห่งประเทศไทย ผลักดันราคายางปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ล่าสุดปิดตลาดที่ราคา 48 บาทต่อกิโลกรัม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ แก่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนยางดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้น อ่านต่อ…

รมช.อุตฯ พอใจยอดอนุมัติสินเชื่อกองทุนฯประชารัฐ สิ้นปี 60 เข้าเป้า 6,000 ลบ.

รมช.อุตสาหกรรม เผยผลการดำเนินโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ สิ้นปี 2560 โดย ธพว. ยอดอนุมัติมูลค่า 6,000 ล้านบาท จำนวนกว่า 1,500 ราย เป็นไปตามเป้าหมายนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ผลการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ อ่านต่อ…

กรมโรงงานฯ พร้อมเผยยอดสรุปการจดประกอบ – ขยายโรงงานปี 60 แตะ 5 พันโรงฯ กวาดยอดลงทุนกว่า 4.9 แสนล้าน

– กรมโรงงานฯ ปลื้ม ยอดลงทุน กลุ่ม First S-Curve และ EEC แตะ 3 แสนล้าน มั่นใจ ปี 61 การลงทุนภาคอุตสาหกรรมคึกคักกรมโรงงานอุตสาหกรรมเผยยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 มีจำนวน 5,060 โรงงาน ยอดการเติบโตของมูลค่าการลงทุนกว่า 4.96 แสนล้านบาท โดยจำนวนดังกล่าวเป็นยอดลงทุน อ่านต่อ…