พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สานพลังประชารัฐเฟส 2 เน้นเศรษฐกิจ 4.0 – ลดความเหลื่อมล้ำ ด้าน ส.อ.ท. ชี้เร่งพัฒนามาตรฐาน SME เจาะตลาดโลก

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 นายเจน นำชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท. นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานกิติมศักดิ์ ส.อ.ท. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา เลขาธิการ ส.อ.ท. นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสายงานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ส.อ.ท. อ่านต่อ…

ทส. เปิดโครงการมวลชนสัญจร “1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ” สร้าง “เครือข่ายอาสารักษ์น้ำบาดาล” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่

เครือข่ายอาสารักษ์น้ำบาดาล (อสรน.) กว่า 100 ราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมวลชนสัญจร เพื่อสร้าง "1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ" ครั้งที่ 12 ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมระดมความคิดเห็นและนำผลสัมฤทธิ์จากการจัดโครงการมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1-11 ในแต่ละจังหวัด มาวิเคราะห์สรุปผล อ่านต่อ…

UN หนุนไทยออก พ.ร.บ. ต้านโกง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำคณะผู้แทนจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations on Drugs and อ่านต่อ…

ศปถ.พร้อมบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง – รณรงค์ตามหลัก “ 4 ห้าม 2 ต้อง” มุ่งเป้า 100 อำเภอเสี่ยง เชื่อมโยงทุกระดับขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กำชับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ่านต่อ…

ครม.หนุนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 31 ธ.ค.- 1 ม.ค. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดึงคนไทยลด ละ เลิกอบายมุขในเทศกาลปีใหม่

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ได้รายงานแผนงานการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ให้ที่ประชุม ครม.รับทราบ อ่านต่อ…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดภูเก็ต

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ต รอยัล ชิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูร อ่านต่อ…

เมาแล้วขับ หายนะที่ใกล้ตัวคนไทยทั้งประเทศกว่าที่เราคิด

เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข แต่สำหรับหลายคน เทศกาลนี้กลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียเนื่องจากความประมาทในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการดื่มสุราแล้วมาขับรถ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศไทยและทั่วโลก รับชมรูปแบบของหนังสั้น ได้ที่ https://youtu.be/iQHPbt-zbic อ่านต่อ…

สสส. ประสบความสำเร็จสร้างกิจกรรมโรงพยาบาลต้นแบบ 4 ภาค สร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็ม

สสส.เปิดตัวโรงพยาบาลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ 4 ภาค "รพ.รามาธิบดี-รพ.สุราษฎร์ธานี-รพ.พะเยา-รพ.สุรินทร์" ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เผยช่วย 4 ลด "ลดการเกิดโรค-ลดภาวะแทรกซ้อน-ลดการตาย-ลดภาระค่าใช้จ่าย ในกลุ่มโรควิถีชีวิต ความดันโลหิตสูง หัวใจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” รุ่นที่ 4

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รุ่นที่ 4 อ่านต่อ…

ส.ป.ก.ร่วมเสวนาโครงการ รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมเสวนาโครงการ "รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อ่านต่อ…

รมว.กษ.เปิดงาน รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ให้การต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อ่านต่อ…

กนย. เตรียมเสนอ ครม. ดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางเร่งด่วน หวังรักษาเสถียรภาพราคายาง

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้ราคายางเกิดเสถียรภาพ จะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก หวังให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบครบวงจร เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี พร้อมเสนอ อ่านต่อ…

เกษตรขับเคลื่อนเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน

กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรีนายสำราญ สาราบรรณ์ อ่านต่อ…

กพร. ร่วม กฟภ.เสริมความปลอดภัย ใช้บริการช่างไฟชุมชน

กพร. ร่วมกับกฟภ. เสริมความปลอดภัย ใช้บริการช่างไฟฟ้าชุมชน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ทั่วประเทศมี License แล้วกว่า 82,000 คนนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า กพร.ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้ม! เจ้าหน้าที่ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ ก้าวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคยุค 4.0 เดินหน้าจับมือ ธนาคารกรุงไทย พัฒนากรมควบคุมโรคสู่สังคมไร้เงินสด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Solutions เพื่อพัฒนากรมควบคุมโรคสู่สังคมไร้เงินสด (DDC Cashless อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เร่งพัฒนาเกษตรอินทรีย์

มอบสินเชื่อ: นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบวงเงินสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ วงเงิน 20 ล้านบาท กลุ่มสหกรณ์การเกษตรธรรมชาติอินทรีย์หนองยอ วงเงิน 4 ล้านบาท อ่านต่อ…

เปิดของขวัญปีใหม่จากใจ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2561โดยจัด "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" ให้ความรู้เรื่องระบบประปากับหน่วยงานในท้องถิ่น ตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนและสำนักงานให้ไม่มีชำรุดแตกรั่วที่จะทำให้เกิดน้ำสูญเสียไปอย่างไร้ประโยชน์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต หลังประกาศใช้ พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมงาน ณ อาคารสำนักงานตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม อ่านต่อ…

สรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต หวังสกัดสินค้าเถื่อนและสินค้าหนีภาษีระบาดหลังจากดีเดย์ พ.ร.บ. ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ 16 กันยายนที่ผ่านมานายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุม คบจ. สัญจร ครั้งที่ 5/2560 ในจังหวัดพื้นที่เขต 8

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เพื่อมอบนโยบายและอธิบายมาตรการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ โดยมีนางศิริพร เหลืองนวล อ่านต่อ…

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้เกษตรกร จากสำนักงานสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูป การทดสอบรสชาติอาหาร และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์การแปรรูป อ่านต่อ…

กปภ. ปลื้ม! ลูกค้าประทับใจบริการ Drive Thru รับชำระค่าน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มัดใจลูกค้า ด้วยบริการชำระค่าน้ำประปาแบบ Drive Thru หรือ ช่องทางด่วนรับชำระค่าน้ำประปา เน้นบริการรวดเร็วฉับไว เพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้านายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ในรอบหลายปีที่ผ่านมา กปภ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทย.ถ่ายทอดแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จัดการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์กรมท่าอากาศยาน ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทุกท่าอากาศยานในสังกัดจำนวน 120 ท่าน นำโดยนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (กลางซ้าย) อ่านต่อ…

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินสายจัดอบรมปั้นวิทยากรแกนนำ “เน็ตประชารัฐ” เร่งขยายเครือข่าย “จิตอาสาเน็ตประชารัฐ” สร้างประโยชน์ให้ชุมชนทั่วประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ" 5 รุ่น ตามเป้าหมาย 1,000 คน ช่วยถ่ายทอดความรู้สู่ผู้นำชุมชนทั้ง 24,700 หมู่บ้านในโครงการฯ ต่อยอดสร้างผู้รู้การใช้สื่อดิจิทัลเพิ่ม 100,000 คน พร้อมขยายผลสู่คนในชุมชนไม่น้อยกว่า 1,000,000 คน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จับมือพาณิชย์ ร่วมบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น เตรียมลงพื้นที่หลังปีใหม่ เจรจาหน่วยงานระดับจังหวัด ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมยืนยันเร่งเดินหน้า 6 มาตรการแก้ราคายางอย่างจริงจัง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรฯ ในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค" ณ กระทรวงพาณิชย์ ในวันพรุ่งนี้ (22 อ่านต่อ…