พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กรมการข้าว เตรียมมอบ 9 ตราสินค้าข้าวให้กลุ่มเกษตรกรชั้นนำ ต่อยอดสู่ธุรกิจมืออาชีพ

กรมการข้าว โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัด "พิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ 2560" เพื่อสานต่อยุทธศาสตร์ในการเพิ่มมูลค่า และยกระดับราคาข้าวไทย ในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ อ่านต่อ…

กสร. ห่วงความปลอดภัยช่วงปีใหม่ แนะนายจ้างจัดมาตรการเตรียมพร้อม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้างเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัย กำหนดมาตรการป้องกันอันตราย ก่อนและระหว่างวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ สถานประกอบกิจการมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน อ่านต่อ…

กรมบัญชีกลางเผยยอดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 8,651 ล้านบาท

กรมบัญชีกลางเผยยอดการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 17 ธันวาคม 2560 เป็นยอดเงิน 8,651 ล้านบาท พร้อมเร่งติดตั้งเครื่อง EDC ร้านก๊าซหุงต้มให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 นี้นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย เตือนจังหวัดภาคใต้รับมือภาวะฝนตกหนัก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 10 อำเภอ 81 ตำบล 904 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ฝนหลวงฯ รับนโยบายอาจารย์ยักษ์เน้นปฏิบัติการฝนหลวงตรงตามกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเทคโนโลยีตามศาสตร์ของพระราชา

อาจารย์ยักษ์ มอบนโยบายกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนสำคัญทั่วประเทศตรงตามกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับการพัฒนา 25 ลุ่มน้ำหลักร่วมกับประชาชนและเอกชนที่สนใจ โดยนำร่อง 3 ลุ่มน้ำสำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำห้วยสโมงและลุ่มน้ำน่าน อ่านต่อ…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)โอกาสนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เสวนา “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….”

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการเสวนา "การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …." จัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. อ่านต่อ…

วธ.ขับเคลื่อนมรดกวัฒนธรรมอีสาน หนุนจัด“ร้อยแก่นสารสินธุ์ เมืองศิลป์ถิ่นผ้าไหม” เตรียมจัด“สวดมนต์ข้ามปี” -ฟื้นฟูงานวัด-ประเพณีท้องถิ่น ชูตลาดวัฒนธรรม-ถนนสายวัฒนธรรม ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยมีผู้บริหารและข้าราชการของ อ่านต่อ…

วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม 3 เดือน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโปรโมชั่นมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ลดราคางานบริการภาคอุตสาหกรรม 20% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561 หวังลดต้นทุนการผลิต เสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์เฟ้นหาสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ พร้อมทำหน้าที่หัวขบวนนำเกษตรกรก้าวสู่ SME เกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขานรับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับรายได้แก่เกษตรกร เฟ้นหาสหกรณ์ที่เข้มแข็ง 1,240 แห่ง ทำหน้าที่เป็นหัวขบวนนำเกษตรกรก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป SME เกษตร พัฒนาการบริหารจัดการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา13.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุขสันต์ กุลพงษ์ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดชลบุรี โดยมี นายเชาวลิตร อ่านต่อ…

กสร. ชวนนายจ้างส่งออก ชูบทบาทรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หนุนผู้ประกอบการส่งออกใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T MARK) จัดทำมาตรฐาน ชูบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ่านต่อ…

ปภ.ขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน สร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" พร้อมสานพลัง "ประชารัฐ" อ่านต่อ…

ส.อ.ท. จัก “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าออนไลน์”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าว "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าออนไลน์และการจัดสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมใช้ Harmonized System Code (HS code) 2017" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 16.30 น. ณ อ่านต่อ…

“กฤษฎา” ร่วมวงเสวนารวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร ยันรัฐเดินหน้านโยบายเข้มข้นพร้อมดึงเอกชนร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านตลาด มั่นใจขยายพท.เกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศได้อีกกว่า 6 แสนไร่

วันนี้ ( 20 ธ.ค.60 ) เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิด และร่วมเสวนาโครงการ "รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมสรรพากรร่วมลงนามข้อตกลงแนวร่วมการปฏิบัติของภาครัฐฯ

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมการปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) อ่านต่อ…

สรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต หวังสกัดสินค้าเถื่อนและสินค้าหนีภาษีระบาดหลังจากดีเดย์ พ.ร.บ. ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ 16 กันยายนที่ผ่านมานายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ก.แรงงานขึ้นเหนือ ฝึกคนพื้นที่สูง รับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

ก.แรงงาน ขึ้นเหนือ ฝึกคนพื้นที่สูงบริหารจัดการโฮมสเตย์ เตรียมรับนักท่องเที่ยว หนาวนี้ คาดทั้งไทยและเทศ ท่องเที่ยวหนาแน่นนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากโครงการ"เที่ยวทั่วไทย ไปถึงถิ่น" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ปั้น นักพัฒน์พันธุ์ใหม่ ปี 2 ที่ปรึกษา SME 4.0

ก.แรงงาน เตรียมปั้นนักพัฒน์ฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ อีก 280 คน รับหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน กำหนดเปิดคลินิคผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 21 ธันวาคมนี้นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีความสำคัญอย่างยิ่ง อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1/ผอ.รมน.ภาค.1 ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ค่ายนวมินทราชินี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1/ผอ.รมน.ภาค.1 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ ร.21 รอ. ค่ายนวมินทราชินี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีรายละเอียดดังนี้- เวลา 09.00 น. พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยม

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ่านต่อ…

“ส.อ.ท. ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำร่องอุตสาหกรรม 14 จังหวัดภาคกลางบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาค-กลาง : การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" อ่านต่อ…