พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

วธ.เผยยอดผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศครบ 3 ล้านคน พิมพ์แผ่นพับ 3 ภาษา-โปสการ์ดที่ระลึกรองรับขยายเวลาชมพระเมรุมาศ เริ่มแจกล็อตสอง 15 ธ.ค.นี้ พร้อมเผย 9 ภาพโปสการ์ดแบบใหม่-เตรียมจัดแสดง“โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” 30-31 ธ.ค.นี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ประชาชน เยาวชนและผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศ อ่านต่อ…

ภาคเกษตรยังขยายตัว มาตรการช่วยเหลือภาครัฐเป็นผล สะท้อนรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาด ดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 60 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 59 จากผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญและผลไม้ที่เพิ่มขึ้น มั่นใจ มาตรการช่วยเหลือภาครัฐ และแผนการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ภาคเกษตรในปีหน้ายังคงขยายต่อเนื่องนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน – เร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 34 อำเภอ 227 ตำบล 1,759 หมู่บ้าน ทั้งนี้ อ่านต่อ…

รมช.เกษตรฯตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาประชุมและ ตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารฯและข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ห้อง 226 ชั้น 2 ท่าน้ำเทเวศร์ กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 อ่านต่อ…

เกษตรแปลงใหญ่ รุกก้าวสู่ปีที่ 3 ยกระดับมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร สู่เกษตร 4.0

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่หลังดำเนินการผ่านมา 2 ปี มีแปลงใหญ่รวมทั้งสิ้น 2,535แปลง รวมพื้นที่ 3.38 ล้านไร่ เกษตรกรพอใจ 2 ปีที่เข้าโครงการ ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

โชว์ผล ศพก. ปี 60 ฐานเรียนรู้ช่วยพัฒนา เกษตรกรทำจริง ได้ผลจริง

สศก. แจงผลประเมิน ศพก. ปี 60 เจาะพื้นที่ 27 จังหวัดทั่วประเทศ เผย เกษตรกรตอบรับเป็นอย่างดี กว่าร้อยละ 90 นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ผลจริง สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยไร่ละ 722 บาท/ปี ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เฉลี่ย 894 บาท/เดือน อ่านต่อ…

เกษตรฯ เปิดเวทีใหญ่ภาคเหนือ รวมพลังภาคีเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของประเทศ

เกษตรฯ เปิดเวทีระดับภาค ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจับมือ 4 ภาคี ภาครัฐ เกษตรกร สถาบันการศึกษา และเอกชน ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน ย้ำก้าวสำคัญ และความมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายวันนี้ อ่านต่อ…

สศก. ร่วมเวที LMI – FLM RWG ครั้งที่ 10 ผลักดันกรอบความร่วมมือ รุกแผนริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

สศก. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับภูมิภาคข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างและมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง หรือ LMI และ FLM RWG ครั้งที่ 10 ณ กรุงเวียงจันทน์ ร่วมผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ย้ำเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง อ่านต่อ…

สสว. จัดงานสัมมนาหัวข้อ “รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) อ่านต่อ…

ร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษี กรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม เนื่องจากหลักการของศาสนาอิสลาม (หลักชาริอะฮ์) มิให้มีการจ่ายหรือรับดอกเบี้ย อ่านต่อ…

กสอ.จับมือเอกชนเกาหลีใต้ ทรีทเมนท์อุตฯเครื่องมือแพทย์ไทย คิกออฟงานวิจัยเครื่องเออีดี ตั้งเป้า 5 ปี ผลิตใช้เอง 1 แสนเครื่อง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งยกระดับการส่งเสริม SMEs ไทยให้ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จับมือสร้างความสัมพันธ์ภาคเอกชนเกาหลีใต้ ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาใช้ อ่านต่อ…

กรมสุขภาพจิต เชิดชู พ่อผู้เป็นแบบอย่าง ทุ่มเทชีวิตให้กับลูกป่วยจิตเวช พร้อมเสริมพลังให้ผู้ดูแล

วันนี้ (5 ธันวาคม 2560) ที่ รพ.ศรีธัญญา นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบหมาย นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงาน "เพราะรัก จากพ่อ" (You Are Loved Forever)" จัดขึ้นโดย สมาคมสายใยครอบครัวร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย อ่านต่อ…

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 อ่านต่อ…

กสร. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนให้นายจ้าง ลูกจ้างพร้อมรับมือ AI

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคต เพิ่มผลิตภาพแรงงานนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กพร. ปั้นนักบริหารระดับกลาง เน้นหลักธรรมาภิบาล

กพร.ปั้นนักบริหารมืออาชีพสู่ยุค 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารด้วยความโปร่งใสมีใจบริการ สานสร้างภาพลักษณ์องค์กรนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แกนนำเข้าพบ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ 15 แกนนำชาวสวนยางภาคใต้ เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้อเรียกร้อง คือ 1) ให้พิจารณาการทำงานของ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 2) เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ต้นน้ำ)ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ อ่านต่อ…