พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย เริ่มมกรา 61

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย เข้ารับการเลี้ยงดูในปีการศึกษา 2561 เริ่มรับใบสมัครตั้งแต่มกราคม 61 เป็นต้นไปนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.คลังเปิดการประชุม Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development ครั้งที่ 1

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการประชุม Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6ธันวาคม 2560 อ่านต่อ…

กสร. รับนโยบาย “บิ๊กอู๋” ตั้งเป้าคุ้มครองแรงงานทั่วถึง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับนโยบาย รมว.แรงงาน เน้นนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขยายความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานลงสู่ระดับท้องถิ่น ตั้งเป้าแรงงานต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึงนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานนิทรรศการ “ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙” ครั้งที่ ๓๐

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ "ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา" ในงาน "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙" ครั้งที่ ๓๐ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย สำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ อ่านต่อ…

กพร. เดินหน้า พร้อมประกาศเจตนารมณ์ สร้างองค์กร โปร่งใส น้ำใจดี มีคุณธรรม

อธิบดีกพร. พร้อมประกาศเจตนารมณ์สร้างองค์กร โปร่งใส น้ำใจดี มีคุณธรรม รักษาระดับจากปีก่อนรับโล่หน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันการกระทำผิด ลดความเสี่ยงการทุจริตนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สบน. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสิริภา สัตยานนท์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 901 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 901 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สศค. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลัายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 5 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 901 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลัายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สคร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมผู้บริหารและเจ้หน้าที่. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 901 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ…

สบน. ชี้แจงมาตรการช็อปช่วยชาติในประเด็นความเสี่ยงทางการคลัง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงว่า ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อ่านต่อ…

กยท.จ.กระบี่ ปิ๊ง! แนวคิด เชื่อมสถาบันเกษตรกร-ผู้ประกอบกิจการยาง จับมือผลิตรองเท้าแตะยางพาราส่งขาย ผสานต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่า

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ผุดไอเดีย ประสานระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ผลิตยางแผ่นรมควัน จับมือผู้ประกอบกิจการยางด้านผลิตภัณฑ์ แปรรูปรองเท้าแตะจากยางพาราจำหน่าย ป้อนกลุ่มนักท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัด สร้างรายได้เพิ่มมูลค่า พร้อมจำหน่ายแน่!!! ปลายปีนี้นายพิสิษฐ สุขอนันต์ อ่านต่อ…

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2560 อ่านต่อ…