ตุลาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย

นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย และสัมมนาเชิงวิชาการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม อ่านต่อ…

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 ดังนี้ อ่านต่อ…

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้ อ่านต่อ…

บีโอไอ จัดแถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)

ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ร่วมกับ นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: Train the Trainer

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มอบประกาศนียบัตรแก่ คณะอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณภาพ มาตรฐานและการทดสอบสำหรับเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Train the Trainer) เจ้าหน้าที่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านต่อ…

คปก.เสนอยกเลิก ม.7 ทวิ วรรค 3 คืนสิทธิเด็กไร้สัญชาติ หวั่นขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. …. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ…

คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (The 4th Young Artists Talent 2013) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M อ่านต่อ…

คปก.เสนอยกเลิก ม.7 ทวิ วรรค 3 คืนสิทธิเด็กไร้สัญชาติ หวั่นขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย – นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก 27 – 29 มี.ค. นี้

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลกปี 2556 หรือ Worldwide Symposium on Geographical Indications 2013 เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ของท้องถิ่นหรือชุมชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม

นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม" อ่านต่อ…

รมว.ทส. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมสั่งการให้เร่งจัดหาแหล่งน้ำบาดาลบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชน

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเจาะบ่อ น้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จุดจ่ายน้ำสะอาดในโรงเรียน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง

วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง จัดชี้แจงทำความเข้าใจหลักการเพื่อพร้อมเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาล 76 จังหวัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการ “ไทยแลนด์ 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก”

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ไทยแลนด์ 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก การลงทุนของประชาชนเพื่อประชาชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -12 มีนาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนที่สำคัญภายใต้แผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ อ่านต่อ…

บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 11 มีนาคม 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อ่านต่อ…

ปภ.กำหนดมาตรการเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง เน้นจ้างแรงงานในพื้นที่ จัดโซนนิ่งเพาะปลูกพืช พร้อมควบคุมโรคระบาด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ดำเนินมาตรการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วน โดยส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกตามฤดูกาลและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน รง. และ พม. ส่งเสริมการจ้างงานช่วงฤดูแล้ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินมาตรการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วน โดยประสานกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…