ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ


กสร. ร่วมมือการรถไฟ เดินหน้าแก้ปัญหาอุบัติเหตุขนส่งระบบราง

26 พฤษภาคม60 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย การรถไฟให้คำมั่นพร้อมพัฒนางานความปลอดภัย เตรียมจัดทำแผนตรวจความปลอดภัยในการทำงานในงานก่อสร้างทางรถไฟ ทางยกระดับร่วมกัน เล็งเพิ่มบทบาท อำนาจ หน้าที่จป. หวังเพิ่มประสิทธิภาพ เน้นทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) อ่านต่อ...

ภาพข่าว: การประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 8/2560

26 พฤษภาคม60 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 8/2560 เดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม อ่านต่อ...

ภาพข่าว: บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ร่วมต้อนรับปลัดสำนักนายกฯ

26 พฤษภาคม60 นายจิรชัย มูลทองโร่ย (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะ เข้าตรวจติดตามผลการเสนอผลงานบริการสาธารณะฉบับสมบูรณ์ในการสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี อ่านต่อ...

“พงษ์ภาณุชวนชิม Street Food อาหารริมทาง” เยาวราช สุข สนุก อร่อย ปลอดภัย

26 พฤษภาคม60 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งเครื่องโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงอาหาร : Gastronomy Tourism โดยที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารและคัดสรรเมนูเด่นในท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้น อ่านต่อ...

กยท. เจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ANRPC ครั้งที่ 4 ร่วมหารือ 9 ประเทศสมาชิกผู้ผลิตยาง ดัน มาตรการด้านเสถียรภาพราคายาง

26 พฤษภาคม60 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ประเทศไทย โดยการยางแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ANRPC ครั้งที่ 4 มี 9 ประเทศสมาชิกได้แก่ ไทย กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิกีนี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนามในฐานะผู้ผลิตยางธรรมชาติของโลกเข้าร่วมประชุม อ่านต่อ...

ภาพข่าว: ประชุม Web Conference โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พร้อมกันทั้งประเทศ

25 พฤษภาคม60 นายธาร นวลนึก กจ.สฎ.ทำหน้าที่ ผอ.สสก.8 จ.สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชัยพร นุภักดิ์ เข้าร่วมประชุม Web Conference โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พร้อมกันทั้งประเทศ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. เป็นประธาน อ่านต่อ...

สัมมนาพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ตามรอยศาสตร์พระราชา

25 พฤษภาคม60 นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (เวทีที่ 3) โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อเรื่อง "ตามรอยศาสตร์พระราชา" โดยมีนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ, อ่านต่อ...

ภาพข่าว: กปภ. ต้อนรับ กปน. ดูงานน้ำสูญเสีย

25 พฤษภาคม60 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 9 ให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (บริการตะวันตก) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะ ในการศึกษาดูงานกระบวนการลดน้ำสูญเสีย วิธีการดำเนินงานของสถานีผลิตน้ำในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมการผลิตน้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำแม่แฝก อ่านต่อ...

« ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการล่าสุด »

บอร์ดขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินฯ หนุนจัดทำเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ ตามข้อเสนอ สปท.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6 และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการกีฬา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ…

ศกอ. อุดรธานี ยึดแนวทฤษฎีใหม่ หันทำเกษตรผสมผสานสำเร็จ พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ชูเศรษฐกิจการเกษตรอาสาตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นายบรรลุ นาถสีทา ผู้ผันตนเองทำการเกษตรผสมผสานจนประสบผลสำเร็จ สร้างรายได้กว่า 232,500 บาท/ปี บนพื้นที่ 31 ไร่ ทั้งนาข้าว สวนปาล์ม ยางพารา บ่อน้ำ ไม้ผล ผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ยึดแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงเกิดน้ำไหลหลากในจังหวัดสุโขทัย พร้อมประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 26 – 28 พ.ค.60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 25 พฤษภาคม 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 15 จังหวัด รวม 52 อำเภอ 176 ตำบล 989 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,059 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ – ป้องกันฟ้าผ่า…อันตรายที่มากับพายุฝนฟ้าคะนอง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้วิธีป้องกันอันตราย จากฟ้าผ่าในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง โดยไม่หลบพายุฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่สูงโดดเด่น หลีกเลี่ยง การถือวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าในระดับเหนือศีรษะขึ้นไป ไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงิน ทอง นาก อ่านต่อ…

ดย.พม. รับสมัครบุคคลอายุ ๒๐-๓๕ปี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๐

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นแล อ่านต่อ…

สคช. ร่วม กกท. ให้การรับรองอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนับสนุนสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้สามารถรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นครั้งแรกของวงการการกีฬา เพื่อเทียบเท่าระดับชาติและนานาชาติ อ่านต่อ…

กรมโยธาฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 จ.กาญจนบุรี

นายมณฑล สุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชิงรุก ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 13 14 กรกฎาคม 2560 ณ อ่านต่อ…

สศก. จัดทีมสำรวจข้อมูลช่วง Q2 ทั่วประเทศ เตรียมคาดการณ์ผลผลิต และปัจจัยกระทบครึ่งปีหลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลุยแผนปฏิบัติการสำรวจข้อมูลการผลิตช่วงไตรมาส 2 เจาะกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจไม้ยืนต้นและพืชไร่ มากกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ ย้ำ ข้อมูลที่ได้ต้องทันสถานการณ์ เน้นวิเคราะห์ปัจจัยที่จะกระทบต่อการผลิตในครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นนายคมสัน จำรูญพงษ์ อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม – กู้รถดับกลางน้ำ…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถ ผ่านเส้นทางน้ำท่วมอย่างถูกวิธี โดยปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้ความเร็วต่ำ รักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่เร่งเครื่อง กรณีรถยนต์เกียร์ธรรมดา ให้ใช้เกียร์ 1 หรือเกียร์ 2 รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ควรใช้เกียร์ L อ่านต่อ…

มีนาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31