ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ


คาราวานสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว 4.0 ถึงจังหวัดเชียงใหม่

28 มี.ค.60 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) ผลักดันผู้ประกอบการด้วยการชูแคมเปญใหญ่ "สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0" ดึงผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 10,000 ล้านบาทคาราวานโรดโชว์เดินทางถึงจ.เชียงใหม่ อ่านต่อ...

รมว.วธ. กำชับ สศร. เร่งจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เน้นผลักดันงานภาพยนตร์-แฟชั่น- เทศกาลและประเพณีไทย-อาหารไทย-มวยไทย หวังใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างรายได้เข้าประเทศ

28 มี.ค.60 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ประชุมการติดตามและขับเคลื่อนงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ในปีงบประมาณ 2560 โดยกำชับให้ สศร.เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 25602564 ได้แก่ 1.ศึกษา อ่านต่อ...

ภาพข่าว: ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีแถลงผลสำเร็จโครงการปั่นรวมในไทย 2 ตอน “จชต.กินดี อยู่ใต้ เข้าใจกัน”

28 มี.ค.60 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีแถลงผลสำเร็จโครงการปั่นรวมในไทย 2 ตอน "จชต.กินดี อยู่ใต้ เข้าใจกัน" และพิธีเปิดนิทรรศการ "หนึ่งเดียวล้วนเกี่ยวข้อง" ศิลปะเพื่อก้าวข้ามความไม่รู้ โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

27 มี.ค.60 เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำทีมผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านต่อ...

ชี้แจงมาตรฐานบัลลาสต์และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์บังคับใหม่

27 มี.ค.60 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย และคุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน และผลิตภัณฑ์หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ : อ่านต่อ...

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส หวังเรียกความเชื่อมั่นจากสมาชิก

27 มี.ค.60 ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดตัวโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยถือเอาวันครบรอบ 101 ปีสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560 เป็นโอกาสดีที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ อ่านต่อ...

เปิดเวที รับฟังความเห็นร่างกฎหมายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฉบับใหม่

27 มี.ค.60 กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาไตรภาคี ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียร่วมให้ข้อคิดเห็นร่างกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ ๓๐ มีนาคมนี้ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ อ่านต่อ...

กรมการท่องเที่ยวขอให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและสมรรถนะอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการไปทำงานในอาเซียน

27 มี.ค.60 นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า บุคลากรการท่องเที่ยวไทยควรเร่งพัฒนาด้านภาษาและสมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานของอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสเดินทางไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน"จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชี อ่านต่อ...

« ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการล่าสุด »

วธ.จัดงานวัน“อนุรักษ์มรดกไทย” 2-8 เม.ย. เปิดให้เข้าชมฟรีอุทยานประวัติศาสตร์-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั่วประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กรมศิลปากร (ศก.) ได้รายงานการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพ.ศ.2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 8 เม.ย.นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมทำข่าวการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมสำคัญ อาทิ อ่านต่อ…

ปภ. รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน เร่งประสานทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ พะเยา ลำพูน และน่าน ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 9 อ่านต่อ…

ปภ. เตือนฤดูร้อนเสี่ยงเพลิงไหม้สูง แนะประชาชนร่วมป้องกันอัคคีภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนช่วงฤดูร้อนมีความเสี่ยงต่อการ เกิดเพลิงไหม้สูง พร้อมแนะประชาชนร่วมป้องกันเพลิงไหม้ โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เก็บแยกสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อน เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 22 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน พร้อมเตือนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2560

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 14 24 มีนาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 22 จังหวัด 65 อำเภอ 115 ตำบล 398 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,726 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 25 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 25 – 29 มี.ค. 59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 14 25 มีนาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 25 จังหวัด 75 อำเภอ 129 ตำบล 414 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,849 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ. ประสานจังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนจากสภาพอากาศแปรปรวน ช่วงวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2560

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2560 ในขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง อ่านต่อ…

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน เร่งประสานทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. มี 4 จังหวัดที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้แก่ ลำพูน แพร่ พะเยา และตาก ขณะที่ 5 จังหวัด มีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ เชียงราย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 26 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 26 – 29 มี.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 14 26 มีนาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 26 จังหวัด 98 อำเภอ 177 ตำบล 546 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5,550 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานคุณภาพอากาศในภาคเหนือ 2 จังหวัดมีปริมาณฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เร่งกำชับจังหวัดภาคเหนือคุมเข้มการเผาทุกพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น. มี 7 จังหวัดที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้แก่ ลำพูน แพร่ พะเยา น่าน เชียงใหม่ ตาก และลำปาง ขณะที่ 2 จังหวัด อ่านต่อ…

มกราคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กุมภาพันธ์ 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31