ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: KICE ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 KICE มีความยินดีได้ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง เข้าศึกษาดูงานก่อสร้างของโครงการศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์) โดยมี คุณเชานิช สิริงพล ผู้จัดการประจำศูนย์ประชุมฯ ได้ให้ข้อมูลศูนย์ประชุมฯ KICE และพาชมสถานที่ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ ขอนแก่น MICE City แก่คณะผู้เยี่ยมชม